Agrarisch Accountant voor jaarrekeningcontrole en fiscaal advies

De Agrarisch Accountant van Van der Veen & Kromhout kent de actuele wet- en regelgeving en staat ondernemers in de agrarische sector bij met advies en ondersteuning. 

Agrarisch Accountant met verstand van het boerenbedrijf

De agrarisch accountants van Van der Veen & Kromhout hebben veel ervaring binnen de agrarische sector. Hun expertise is voor agrarisch ondernemers een stabiele factor. Onze accountants verzorgen uw jaarrekeningcontroles en staan voor u klaar met bedrijfseconomisch- en fiscaal advies. Wilt u voor uw boerenbedrijf een accountantscontrole laten uitvoeren? Bij Van der Veen & Kromhout staat ons team ter uw beschikking voor de controle van uw jaarrekening. U heeft een vast aanspreekpunt, zodat de communicatie soepel verloopt via korte lijnen. Bij Van der Veen & Kromhout vinden wij de menselijke maat het allerbelangrijkste, juist in een wereld waarin het veelal over cijfers gaat. Daarom kiezen wij voor een persoonlijke aanpak.

Controle jaarrekening

Van der Veen & Kromhout Accountants en Adviseur is een maatschappelijk betrokken organisatie in Friesland, met vestigingen in Joure en Gorredijk. Wij werken veel voor agrarisch ondernemers in onze regio. Wij bieden onze agrarische klanten een breed pakket aan diensten, waaronder het controleren of samenstellen van de jaarrekening. Kennis en kunde, korte lijnen, betrokkenheid en noordelijke nuchterheid kenmerken ons kantoor. We kennen de wet- en regelgeving voor de agrarische sector en helpen boeren kansen te zien én te benutten. We gebruiken moderne controletechnieken zoals data-analyse en integrated audits. Dankzij onze kwalitatief hoogwaardige controle en duidelijke, overzichtelijke rapportage weet u precies hoe de zaken ervoor staan. Daarnaast kunt u altijd rekening op advies en oplossingen voor uw agrarisch bedrijf.

Agrarisch Accountant kent de actuele wet- en regelgeving

De agrarisch accountant van Van der Veen & Kromhout helpt u een weg te vinden in de wet- en regelgeving waar u als agrariër mee te maken heeft. We zorgen ervoor dat uw administratie op rolletjes loopt, ook als het om de mestboekhouding of subsidieaanvragen gaat. Wij denken met u mee over concrete bedrijfsplannen en helpen u bij het opstellen van een meerjarenbegroting. Onze bedrijfseconomische rapportages bieden u inzicht en overzicht en maken duidelijk hoe u presteert in vergelijking met andere agrarisch ondernemers.

Weten wat voor de boer belangrijk is

Veel van de agrarisch accountants van Van der Veen & Kromhout hebben een agrarische achtergrond. Hierdoor weten zij precies voor welke uitdagingen u als boer staat en kunnen zij praktische en concrete oplossingen aandragen. Bij Van der Veen & Kromhout zijn we altijd alert op kansen en risico’s voor uw agrarische onderneming. Dat geeft rust én vertrouwen.

 

Agrarisch bedrijfsadvies

  • Advies over regelgeving en subsidies
  • Advies over en begeleiding van agrarische bedrijfsovernames, -opvolging en -beëindiging
  • Opstellen van bedrijfsplannen met meerjarenbegroting
  • Bedrijfseconomische rapportages en bedrijfsvergelijking
  • Ondersteunen bij en uitvoeren van boekhouding
  • Ondersteunen bij en opstellen van de gecombineerde jaaropgave
Neem contact op

accountant heerenveen

Joure

Marconiweg 2
Postbus 211
8500 AE Joure
0513 480 480

accountant heerenveen

Gorredijk

Tolhûsleane 2
Postbus 55
8400 AB Gorredijk
0513 468 468
Brancheorganisaties