Accountant MKB benut kansen met ondernemers

Een accountantscontrole waar u zich niet druk om hoeft te maken? Schakel dan de accountants van Van der Veen & Kromhout in. Zij hebben veel ervaring met de wettelijke en vrijwillige jaarrekeningcontrole in diverse branches. Zowel voor commerciële bedrijven als voor non-profitorganisaties die vanwege wet- en regelgeving en subsidiegelden of statutair een accountantscontrole laten uitvoeren.

Accountant MKB met ruime ervaring

De accountants van Van der Veen & Kromhout hebben veel ervaring binnen het MKB. Hun expertise is voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf een stabiele factor. Onze accountants verzorgen wettelijke en vrijwillige jaarrekeningcontroles voor uiteenlopende branches. Wilt u voor uw MKB-onderneming een accountantscontrole laten uitvoeren? Bij Van der Veen & Kromhout vinden wij de menselijke maat het allerbelangrijkste, juist in een wereld waarin het veel over cijfers gaat. Hierom kiezen wij voor een persoonlijke aanpak.

Data analyse en integrated audits

Van der Veen & Kromhout Accountants en Adviseurs is een maatschappelijk betrokken organisatie in Friesland, met vestigingen in Joure en Gorredijk. Wij werken veel voor ondernemers binnen het MKB in onder anderee Leeuwarden, Bolsward, Heerenveen, Drachten, Wolvega, Dokkum en Sneek. Wij bieden onze klanten binnen het MKB een breed pakket aan diensten, waaronder het controleren of samenstellen van de jaarrekening. Kennis en kunde, korte lijnen, betrokkenheid en noordelijke nuchterheid kenmerken ons kantoor. Wij kennen de wet- en regelgeving voor het MKB en helpen bedrijven kansen te zien én te benutten. We gebruiken moderne controletechnieken zoals data-analyse en integrated audits. Dankzij onze kwalitatief hoogwaardige controle en duidelijke, overzichtelijke rapportage weet u precies hoe de zaken ervoor staan. Daarnaast kunt u altijd rekenen op advies voor uw MKB-bedrijf.

Accountant MKB en de meerwaarde van IT-audits

De gecertificeerde IT-auditors van Van der Veen & Kromhout lichten uw MKB-bedrijf door op financieel en IT-gebied. Een belangrijk onderdeel van deze controle is de integrated audit. De belangrijkste aandachtspunten die uit de IT-audit naar voren komen worden met u gedeeld. Dit is nuttige informatie om uw IT-processen te optimaliseren en veiligheidsrisico’s te verkleinen.

Grip op de zaak

Een jaarrekeningcontrole is voor het MKB een wettelijke verplichting waar onze accountants u graag bij van dienst zijn. Naast dat het een verplichting is, kunt u de controle ook zien als een leerzaam en nuttig onderzoek naar de stand van zaken van uw bedrijf. De jaarlijkse controle geeft inzicht en vergroot hiermee uw grip op de zaak.

Accountantscontrole voor het MKB

  • Veel kennis van jaarrekeningcontrole voor het MKB;
  • AFM-vergunning en toezicht;
  • Advies over rendementsverbetering, managementrapportages en beheersing van bedrijfsprocessen;
  • Benchmarking met uw branche;
  • Ook mogelijk: beoordelingsopdrachten, subsidiecontrole, rechtmatigheidscontroles, tussentijdse cijfers, NOW/TVL, SDE verklaring.
Neem contact op

accountant heerenveen

Joure

Marconiweg 2
Postbus 211
8500 AE Joure
0513 480 480

accountant heerenveen

Gorredijk

Tolhûsleane 2
Postbus 55
8400 AB Gorredijk
0513 468 468
Brancheorganisaties