Vertrouwen op het recht van de deskundigste

Gerechtelijk deskundige

Rechters en advocaten kunnen een gerechtelijk deskundige inschakelen als partijen het niet met elkaar eens zijn. De gerechtelijke deskundigen van Van der Veen & Kromhout worden erbij gevraagd, als het om een financieel conflict gaat waarbij de belangen groot zijn en partijen lijnrecht tegenover elkaar staan. Onze gerechtelijk deskundigen zijn accountants die met hun vakkennis advies geven bij juridische conflicten. 

Een objectief oordeel bij geschillen

De gerechtelijk deskundige van Van der Veen & Kromhout wordt om uiteenlopende redenen gevraagd om een objectief oordeel te vormen. Bij een echtscheiding kan er onenigheid ontstaan over de waarde van de bezittingen. Het kan gaan om conflicten tussen aandeelhouders, bijvoorbeeld over de waarde van een onderneming. Bij discussies over de jaarrekeningen of als bedrijven schade oplopen als een subsidie onterecht wordt ingehouden. Ook als partijen het niet eens kunnen worden over de koop of verkoop van het bedrijf, kan een rechter of advocaat ervoor kiezen om een gerechtelijk deskundige in te schakelen voor een objectief advies. Zij zijn de experts op het gebied van waardebepaling.

Onafhankelijk specialisten in de rechtszaal

Bij Van der Veen & Kromhouten werken maar liefst twee universitair geschoolde gerechtelijk deskundigen: Jozef Noordhuis en Romke Noordhuis. Zij zijn opgenomen in het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen en volgen jaarlijks verplichte opleidingen om hun kennis op peil te houden. U kunt dus rekenen op up-to-date kennis. In de rechtszaal zijn zij de onafhankelijk specialisten die een rechtvaardig en onpartijdig beeld geven van de zaak. En waarop een rechter blind kan vertrouwen om tot een gewogen uitspraak te komen. 

Gerechtelijk deskundige van Van der Veen & Kromhout

  • Advies bij conflicten
  • Rondom koop en verkoop van bedrijf
  • Over waarderingsvraagstukken
  • Bij financiële verantwoordingen (jaarrekeningen)
  • Tussen aandeelhouders of bij een echtscheiding
  • Bij schade

Op zoek naar een gerechtelijk deskundige? Neem contact op met Romke

Romke Noordhuis is gerechtelijk deskundige en vertelt u graag hoe u de expertise van Romke en Jozef kunt inzetten bij financiële conflicten in de rechtbank. Bel of mail Romke!

Contact