Altijd op de hoogte van

De laatste ontwikkelingen

Geplaatst op 30 okt 2023

BV liquideren? Regel het eenvoudig vóór 15 november

Bij een turboliquidatie kunt u de ontbinding van een rechtspersoon snel afwikkelen. U heeft alleen een besluit nodig van de Algemene vergadering van aandeelhouders of bestuur (bij een stichting). Door dit besluit houdt de rechtspersoon direct op te bestaan.

Let op! Per 15 november 2023 wijzigt de regeling omtrent de turboliquidatie.

Vanaf 15 november dient het bestuur bij een turboliquidatie binnen veertien dagen na ontbinding de volgende stukken bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te deponeren:

  • een balans en een staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden (als er op het moment van ontbinding over dat jaar nog geen jaarrekening openbaar is gemaakt dient ook een balans en een staat van baten en lasten over het voorgaande jaar te worden gedeponeerd);
  • een schriftelijke opgave van redenen voor het ontbreken van baten op het tijdstip van ontbinding, de reden van het onbetaald laten van schuldeisers (indien van toepassing) en de wijze waarop de baten van de rechtspersoon te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld (indien van toepassing);
  • de jaarrekeningen inzake de boekjaren die voorafgaan aan het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden, indien daarvoor een wettelijke plicht bestaat waaraan nog niet is voldaan, zo nodig inclusief een accountantsverklaring; en
  • Het bestuur dient daarnaast de schuldeisers van de ontbonden rechtspersoon zonder uitstel schriftelijk van deze deponering van stukken op de hoogte te stellen.

 

Tip! Wilt u uw BV liquideren? Regel dit dan vóór 15 november via de huidige turboliquidatie.

Bekijk volgende bericht:
Aanpassing groottecriteria van uw onderneming
Ook kansen benutten? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
  • Altijd up to date
  • Verhalen van ondernemers
  • Tweewekelijks in je mail