1
Jules 'De Taxman' Wilming, Senior Belastingadviseur

De TaxMan on Tour

7e bijeenkomst Taxman on Tour - " TWEELUIK VASTGOED"

Over vastgoed valt veel te vertellen. Juridisch, fiscaal, waardering en marktontwikkelingen, financiering, teveel voor één avond. Voor dit onderwerp hebben we dan ook twee avonden uitgetrokken. Deze avond belichten we het vastgoed vanuit de fiscale en juridische hoek.

Of u heeft vastgoed ten behoeve van uw eigen onderneming, of uw onderneming bestaat uit het exploiteren van vastgoed, in beide gevallen is inzicht in de regelgeving en adequate advisering van groot belang.

Een juridische kijk op

In het juridisch onderdeel van het tweeluik komen diverse praktische aandachtspunten aan de orde die helpen bij eventuele aankoop van of investering in vastgoed. Denkt u bijvoorbeeld aan:

  • begeleiding aankoop / contractuele binding;
  • nut en noodzaak van analyse feitelijke en juridische staat en toestand van een object en de eventuele huurcontracten (due diligence);
  • milieukundige aspecten (saneringsplicht);
  • bestemmingsplan / vergunningen;
  • (toekomstige) ontwikkelingen: duurzaamheid.

Een fiscale kijk op

In het fiscale onderdeel wordt onder andere stil gestaan bij de volgende vragen:

  • waar ligt de scheidslijn tussen beleggen en ondernemen in vastgoed, wanneer zit het in box I of in box III, wanneer is de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) van toepassing;
  • wanneer krijgen we te maken met btw bij vervaardiging, nieuwbouw of vernieuwbouw;
  • waar moeten we om denken bij de overdrachtsbelasting en hoe zit het met de 2 of 6%;
  • (toekomstige) ontwikkelingen: kabinetsplannen.

De onderwerpen zijn zeker niet uitputtend, maar na de lezing heeft u in ieder geval kennis gemaakt met de belangrijkste aandachtspunten die helpen bij de aankoop en uw gedachtevorming daaromtrent!

Aanmelding TaxMan on Tour

De TaxMan on Tour – "Tweeluik vastgoed"

Datum:                27 juni 2018

Locatie:               Kantoor Gorredijk, Tolhûsleane 2, 8401 GA Gorredijk

 
Programma:

19.00 uur             Ontvangst

19.15 uur             Juridisch  en fiscaal, deel 1

                              Gerber van Driel, kandidaat-notaris bij Trip Advocaten & Notarissen

                              en o.a. lid van de  vereniging van Notariële Registergoed Specialisten 

                              Jules Wilming, fiscalist bij Van der Veen & Kromhout

20.00 uur             Pauze

20.30 uur             Juridisch en fiscaal, deel 2

21.15 uur             Vragenronde en afsluiting

21.30 uur             Borrel en hapje

 
Wij begroeten u graag op de 27-ste juni.

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.