1
Jules 'De Taxman' Wilming, Senior Belastingadviseur

De TaxMan on Tour

8e bijeenkomst Taxman on Tour - " TWEELUIK VASTGOED"

Over vastgoed valt veel te vertellen. Juridisch, fiscaal, waardering en marktontwikkelingen, financiering, teveel voor één avond. Voor dit onderwerp hebben we dan ook twee avonden uitgetrokken. Deze avond belichten we het vastgoed vanuit de fiscale en juridische hoek.

Of u heeft vastgoed ten behoeve van uw eigen onderneming, of uw onderneming bestaat uit het exploiteren van vastgoed, in beide gevallen is inzicht in de regelgeving en adequate advisering van groot belang.

De vorige keer is uitgebreid stilgestaan bij diverse juridische en fiscale vraagstukken, zoals de vraag wanneer je als koper gebonden bent en wanneer je fiscaal gezien belegger bent of ondernemer. Deze keer zoomen we in op de volgende onderwerpen.

 

Een kijk vanuit het huurrecht

Vastgoed, vastgoedtransacties, huurrecht. Wat zijn de rechten en plichten van verhuurders? Hoe in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en eisen? Waar op te letten bij overdracht van verhuurd vastgoed? Wat te doen met lastige huurders? Onderwerpen waar u in de praktijk mee te maken kunt krijgen en die door Elmer van der Kamp aan de hand van voorbeelden uit zijn eigen praktijk voor het voetlicht zullen worden gebracht. Elmer is advocaat bij Trip Advocaten & Notarissen en o.a. redactiemedewerker van WR het Tijdschrift voor Huurrecht.

 

Een kijk vanuit de makelaar

Mikloos Knijff neemt met u de ontwikkelingen vanuit de makelaardij- en de taxatiewereld door. De markt verandert snel. Soms is het bij vastgoed belangrijker te kijken naar toekomstige gebruiksmogelijkheden dan naar de huidige. Hoe gaat een gezamenlijke taxatie met  de Belastingdienst in zijn werk, waar liggen de kansen en bedreigingen? En tot slot, wat zijn de tips & tricks voor de vastgoedbelegger? Onderwerpen die van belang zijn voor zowel degenen die in vastgoed (gaan) beleggen, alsook voor de ondernemer met een bedrijfspand. Mikloos nam in 2005 Noordland Makelaars over en is betrokken geweest bij zeer uiteenlopende vastgoedtransacties, praktijksituaties die deze avond zeker aan de orde zullen komen.

 

Een kijk vanuit de bank

Verduurzamen van vastgoed? Bent u op zoek naar financiering voor de ontwikkeling van duurzaam vastgoed of voor een belegging in commercieel vastgoed? Ook de bank denkt graag mee. Hoe wordt er vanuit de bank aangekeken tegen vastgoed. Hoe vindt een financieringsaanvraag plaats, waar wordt naar gekeken en op beoordeeld? Peter van Marle geeft een inkijkje in de bankenwereld. Peter is directeur Bouw ABN AMRO Bank NV Regio Noordoost Nederland.

Aanmelding TaxMan on Tour

De TaxMan on Tour – "Tweeluik vastgoed"

Datum:                12 september 2018

Locatie:               Kantoor Gorredijk, Tolhûsleane 2, 8401 GA Gorredijk

 
Programma:

19.00 uur             Ontvangst

19.15 uur             Het juridisch deel, Elmer van der Kamp

20.00 uur             Pauze

20.15 uur             De makelaar / taxateur van zakelijk vastgoed, Mikloos Knijff 

                           Financiering van vastgoed, Peter van Marle

21.25 uur             Vragenronde en afsluiting

21.30 uur             Borrel en hapje

 
Wij begroeten u graag op 12 september 2018. 

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.