Henk Visser

Als zoon van een melkveehouder en (bijna) mijn gehele werkzame leven actief in de melkveehouderij weet ik wat er speelt op het boerenerf. (Melk)veehouders hebben de laatste tijd te maken met toenemende regeldruk, wisselende melkprijzen, stijgende kosten en meerdere uitdagingen op het gebied van mest en milieu.
Met mijn opgedane kennis en ervaring adviseer ik klanten in de agrarische sector. Ik geef een helder beeld over de huidige bedrijfsvoering en ondersteun hen op het gebied van financiële- , bedrijfskundige-  en fiscale zaken. Mocht ik het antwoord schuldig blijven op een vraag van een klant dan kan ik altijd terugvallen op één van mijn ruim 110 deskundige collega’s bij Van der Veen & Kromhout. Wij hebben alle specialiteiten in huis.
Door de onzekere en roerige omstandigheden van vandaag de dag, vragen (melk)veehouders om een stevige sparringpartner. Bij ons zijn ze aan het goede adres.