Oebele Brouwer

Vestiging

Vestiging Gorredijk

Functie

Salarisadministrateur

Oebele Brouwer

Salarisadministrateur

Als salarisadministrateur van de afdeling Salarisadministratie en HRM-advies ben ik medeverantwoordelijk voor het maandelijks foutloos en tijdig overmaken van enkele duizenden salarissen voor honderden klanten… reken maar dat we scherp zijn!

Steengoede salarisadministratie

De salarisadministrateurs van Van der Veen & Kromhout adviseren u over zaken als loonkostenreductie, subsidies, verzuimbeleid, fiscale regelingen, arbeidsrecht, loonbelasting en sociaal verzekeringsrecht. We helpen u bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten en geven raad over beloning. Ook begeleiden we ontslagprocedures en reorganisaties.

Online portal voor werknemers

Werknemers kunnen online terecht voor informatie over verlofuren, onkostendeclaraties en de digitale loonstrook; ook de ziek- en herstelmelding gaat via hetzelfde systeem.

Contactgegevens

Salaris online

Informeer naar onze nieuwe salaris-online oplossing!

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.