Kerst de Weerd

Vestiging

Vestiging Gorredijk

Functie

Accountant - Vennoot

Kerst de Weerd

Accountant - Vennoot

Mijn werk bestaat voornamelijk uit het adviseren van ondernemers, in het bijzonder in het geval van overnames en bedrijfswaarderingen. Als vennoot ben ik medeverantwoordelijk voor de vestiging Gorredijk van Van der Veen & Kromhout.

Ondernemers bijstaan

Ik ondersteun klanten met werkzaamheden als opstellen van (meerjaren-)begrotingen, investeringen beoordelen, financieringen regelen en het waarderen van en helpen bij aan- en verkopen van ondernemingen. Bovendien sta ik ondernemers bij als reorganisaties doorgevoerd moeten worden en geef ik fiscale adviezen in samenspraak met onze fiscalisten. Daarnaast werk als extern accountant bij het uitvoeren van jaarrekeningcontroles en voer ik als gerechtelijke deskundige/arbiter bijzondere opdrachten uit.

Opleiding

  • Nivra accountantsopleiding (Registeraccountant)
  • Business Valuation RSM (Register Valuator)
  • Management Science Open Universiteit (drs.)

Aandachtsgebieden

  • Bedrijfsadvies
  • Bedrijfswaardering
  • Begeleiding bij aan- en verkoop bedrijven
  • Reorganisaties
  • Fiscale adviezen
  • Accountantscontroles
  • Gerechtelijk deskundige/arbiter

Contactgegevens

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.