Jozef Noordhuis

Vestiging

Vestiging Gorredijk

Functie

Accountant - Vennoot

Jozef Noordhuis

Accountant - Vennoot

Als accountant - vennoot bij Van der Veen & Kromhout ben ik eindverantwoordelijk voor de controles van jaarrekeningen. Daarnaast ondersteun ik klanten met begrotingen opstellen, investeringen beoordelen, financieringen regelen en het waarderen van en helpen bij aan- en verkopen van ondernemingen. Bovendien sta ik ondernemers bij als reorganisaties doorgevoerd moeten worden en geef ik fiscale adviezen in samenspraak met onze fiscalisten. Ik adviseer ondernemingen over de beheersing van hun ICT. Binnen Van der Veen & Kromhout ben ik nauw betrokken bij kwaliteit, vaktechniek en compliance.

Deskundig licht op de zaak

Daarnaast ben ik werkzaam als extern accountant bij het uitvoeren van jaarrekeningcontroles en word ik als gerechtelijke deskundige/arbiter door de rechtbank of advocaten ingeschakeld om mijn visie te geven.

Opleiding

  • IT-Auditing aan de Universiteit van Amsterdam
  • Nijenrode accountantsopleiding (Drs./Registeraccountant)
  • Business Valuation RSM (Register Valuator)
  • Opleiding Gerechtelijk Deskundige Universiteit Leiden (ingeschreven in het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen)

Contactgegevens

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.