Zzp’ers en de BV-constructies

Geplaatst op 26 oktober 2016

Uit een nog lopende achterbanraadpleging van Stichting ZZP Nederland over de uitwerking van de DBA blijkt, dat meer dan een derde van de responderende zzp'ers is benaderd door bemiddelaars om deel te nemen aan payroll- en BV-constructies.

Een BV-constructie garandeert geen ondernemerschap
BV-constructies lijken het ondernemerschap te waarborgen, maar in feite is het tegendeel het geval. Vaak hebben de bemiddelaars een goedkeuringsverklaring (geldig tot 1-1-2017) van de Belastingdienst. De Belastingdienst geeft hiermee openlijk aan mee te willen werken aan dit soort constructies, terwijl staatssecretaris Wiebes in antwoord op Kamervragen aangeeft dat het werken via een eigen bv een dienstbetrekking niet uitsluit. De staatssecretaris heeft bevestigd dat een dga met een eigen bv die zekerheid wil over de arbeidsverhouding met de opdrachtgever, gebruik kan maken van de modelovereenkomsten die op de website van de Belastingdienst staan.

Een echte ondernemer die via zijn eigen bv werkt, hoeft zich volgens de staatssecretaris geen zorgen te maken. Het werken via de eigen bv sluit weliswaar niet per definitie een dienstbetrekking uit, maar wil ook niet zeggen dat per definitie wel sprake is van een dienstbetrekking.

DBA werkt belemmerend voor zelfstandige ondernemers
Het kabinet heeft steeds uitgesproken, dat de DBA geen belemmering mag vormen voor zelfstandige ondernemers, maar de praktijk wijst steeds meer uit, dat men deze belofte niet gaat nakomen. Er lijkt spanning op te treden tussen de uitspraken van de staatssecretaris en de handelwijze van de Belastingdienst, die blijkbaar een eigen koers vaart.

Verlies van inkomstenbelastingvoordelen door de BV-constructie
Een BV-constructie wordt veelal opgezet vanuit de wens van de opdrachtgever. De zelfstandige ondernemer heeft zelf weinig baat bij het opzetten van de constructie; een bv oprichten is duur en hij verliest zijn belastingvoordelen zoals de mkb-winstvrijstelling en de zelfstandigenaftrek. Laat u altijd eerst goed voorlichten door onze adviseurs voordat u zelf besluit om een BV-constructie op te zetten.

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.