Wijziging loonbegrip Wet minimumloon en vakantiebijslag (WML)

Geplaatst op 27 november 2017

Vanaf 1 januari 2018 moet er ook over overwerksalaris vakantietoeslag worden betaald. En dat geldt ook voor de overwerkuren die er dan nog staan, dus die vóór 1 januari 2018 zijn gewerkt.

Dit is het gevolg van de aanpassing van het loonbegrip per 1 januari 2018 in de Wet minimumloon en vakantiebijslag. Door deze aanpassing vervalt de uitzondering van de verdiensten uit overwerk en daardoor zijn deze verdiensten ook grondslag voor de berekening van de minimumvakantiebijslag. Van de bepaling kan bij collectie arbeidsovereenkomst (CAO) of publieke regeling worden afgeweken.  

Werkgevers doen er goed aan te bekijken wat de saldi zijn van de overwerkuren van de werknemers. Werkgevers die willen voorkomen dat er vakantietoeslag moet worden betaald over de overwerkuren die vóór 1 januari 2018 zijn opgebouwd moeten er dus voor zorgen dat deze uren dit jaar nog worden uitbetaald. 

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.