Wat is er veranderd in de Uitvoeringsregels Ontslag?

Geplaatst op 24 september 2018

Per 1 augustus 2018 zijn de Uitvoeringsregels Ontslag aangepast. Het gaat om aanpassingen en aanvullingen in de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen en Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Als werkgever kunt u deze uitvoeringsregels gebruiken als u meer duidelijkheid wilt over de wijze waarop het UWV een ontslagaanvraag beoordeelt.

Maatregelen om bekendheid te vergroten

Om de effectiviteit te vergroten heeft minister Koolmees een aantal maatregelen aangekondigd.

Zo zal het UWV mogelijkheden inventariseren om de bekendheid van de no-riskpolis bij werkgevers te vergroten. Tevens zullen mensen die onder de doelgroep gaan vallen geïnformeerd worden.

Voor werknemers wordt een 'bijsluiter' ontwikkeld, waarin staat op welke financiële voordelen de (toekomstige) werkgever aanspraak kan maken. Deze kan worden toegevoegd aan het cv.

Verder zullen gemeenten werkgevers moeten informeren over welke doelgroepen onder de dekking van de no-riskpolis vallen.

De belangrijkste aanpassingen

Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen:

  • Hoe u als werkgever zonder ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bij ontslag voldoet aan de verplichtingen uit de Wet op de ondernemingsraden
  • Meer uitleg over omgaan met internationale situaties, bij ontslagvolgorde en afspiegeling
  • Meer uitleg over herplaatsing van werknemers
  • Hoe u als werkgever om moet gaan met payrollmedewerkers
  • Een nieuw hoofdstuk over de Wet melding collectief ontslag

Bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid:

  • Een toelichting op situaties rond de WIA, zoals te late aanvragen en bezwaarprocedure
  • Meer uitleg over herplaatsing van werknemers
  • Hoe het UWV de redelijke grond voor ontslag van een langdurig zieke payrollmedewerker beoordeelt

Uitvoeringsregels Ontslag

De Uitvoeringsregels Ontslag zijn een uitwerking van de wettelijke regels bij ontslag via UWV. Er zijn nu nieuwe versies vanwege wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek en uitspraken van de Hoge Raad op rechtsvragen. Deze versies vervangen die van juli 2016.

U kunt de documenten vinden op de website van het UWV:

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.