Vrijmarkt en de btw

Geplaatst op 24 april 2017

Overmorgen is het alweer de vierde Koningsdag en weer volop tijd voor de traditionele vrijmarkt. De vrijmarkt is een uitgelezen kans om verlost te raken van uw tweedehands spullen op straat. Het moment bij uitstek om te handelen en te onderhandelen. Maar hoe zit het met de btw?

De meeste deelnemers aan een vrijmarkt op Koningsdag zullen zich waarschijnlijk niet druk maken over deze vraag. Bovendien zal de fiscus niet zitten te wachten op tienduizenden extra (kleine) btw-ondernemers. En terecht.

De vraag waar het om gaat is of iemand die zijn of haar afgedankte spullen verkoopt voor de van btw kwalificeert als ondernemer? Je hebt een onderneming op het moment er sprake is van organisatie van arbeid en kapitaal waarmee er duurzaam wordt deelgenomen aan het economisch verkeer. Een winststreven is niet van belang.

Op de vrijmarkt is sprake van kapitaal en arbeid. Het kapitaal zijn immers de spullen die worden verkocht en het kleedje dat er onder ligt. De arbeid wordt geleverd door al bij nacht en ontij het meest gunstige verkoopplekje te veroveren en vervolgens gedurende de dag aanwezig te zijn om de spullen te verkopen.

De zolderopruiming wordt nu wel aan derden verkocht en dus in het economisch verkeer, maar de activiteit is niet duurzaam genoeg. De vrijmarkt vindt immers slechts éénmaal per jaar plaats en duurt slechts een paar uur. Door het gebrek aan duurzaamheid zal de Belastingdienst u dan ook niet als ondernemer voor de btw aanmerken.

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.