Vragen van leden over een eventuele afschaffing van de landbouwvrijstelling

Geplaatst op 29 september 2015

Naar aanleiding van vragen over een eventuele afschaffing van de Landbouwvrijstelling is er navraag gedaan bij het Ministerie.

Het Ministerie kan de berichten niet plaatsen. Men verwijst naar een passage uit een recente Kamerbrief, in het bijzonder het volgende: ...Het kabinet ziet op dit moment geen draagvlak de fiscale landbouwregelingen te wijzigen... Er is sinds die brief geen wijziging in het (kabinets)beleid.

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.