Voorkom bijtelling voor uw bestelauto

Geplaatst op 31 augustus 2016

Heeft uw bedrijf één of meer bestelauto’s? Er zijn diverse mogelijkheden om bijtelling te voorkomen. Let wel goed op de voorwaarden!

De bijtelling voor de bestelauto is, net als voor personenauto's, een percentage van de nieuwprijs inclusief btw en bpm. Hoe kunt u die bijtelling voorkomen?

Geen of beperkt privégebruik
Als u geen bijtelling wilt mag u niet meer dan 500 kilometer per jaar privé rijden. U ontkomt er dan bijna niet aan om een sluitende rittenadministratie bij te houden.

Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto
Wilt u dit liever niet, dan kunt u de bijtelling ook voorkomen door een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ bij de fiscus in te leveren. Dit geldt ingeval u ondernemer maar ook als u werknemer bent.  U hoeft dan geen kilometers bij te houden, maar u mag dan niet één kilometer privé met de bestelauto rijden.

Vermoedens van privégebruik
De fiscus kan bij vermoedens van privégebruik vragen het zakelijk karakter van een bepaalde rit op een ongebruikelijk tijdstip of een bijzondere locatie aan te tonen. Kan het bewijs hiervoor niet worden geleverd, dan volgt een naheffing. Bij een werknemer wordt deze aan de werknemer opgelegd, tenzij de werkgever wist dat de verklaring niet juist was of niet aan de fiscus heeft meegedeeld dat de werknemer de verklaring ten onrechte nog niet heeft ingetrokken.

Privégebruik verboden of onmogelijk
Een andere mogelijkheid is dat de werkgever het privégebruik verbiedt of onmogelijk maakt, bijvoorbeeld door de sleutels verplicht in te laten leveren. De fiscus eist dan wel dat u dit controleert en het bewijs hiervan bewaart.

Uitsluitend geschikt voor goederenvervoer
Voor bestelauto's die eigenlijk alleen geschikt zijn voor goederenvervoer, geldt ook geen bijtelling. Bijvoorbeeld de serviceauto van de garage waarvan de bekleding onder het smeer zit en bestelauto's met maar één zitplaats.

Let op!
Rechters oordelen verdeeld of bestelauto's vrijwel alleen geschikt zijn voor goederenvervoer. Men heeft de criteria de laatste jaren wat opgerekt, maar toch is het bij twijfel verstandig om hierover vooraf met uw inspecteur te overleggen.

Doorlopend afwisselend gebruik
Wordt een bestelauto vanwege het werk doorlopend afwisselend door meerdere werknemers gebruikt, zoals veelal in de bouw, dan blijft de bijtelling ook achterwege. De reden is dat het privégebruik moeilijk te bepalen is. In deze gevallen moet u als werkgever wel € 300 eindheffing per bestelauto per jaar aftikken. Deze regeling sluit niet uit dat voor dergelijke auto's nog een bijtelling bij de ondernemer zelf kan volgen.

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.