Volgens de Staatssecretaris van Financiën is er tot en met 2019 tijd om te beslissen over in eigen beheer opgebouwd pensioen

Geplaatst op 19 juni 2017

Het is een misverstand dat dga's vóór 1 juli 2017 al de beslissing over de bestemming van het opgebouwde pensioenvermogen moeten nemen. Het enige dat vóór 1 juli 2017 moet worden geregeld is het stopzetten van de huidige opbouw van het PEB.

De dga heeft tot en met 31 december 2019 de tijd om een beslissing te nemen over de in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraak. Indien een deel van het toegezegde pensioen is ondergebracht bij een verzekeraar en de dga het daar opgebouwde kapitaal wil overdragen naar zijn eigen bv in het kader van een overgang van de bijbehorende verplichting, moet uiterlijk 30 juni 2017 een verzoek door de verzekeringsmaatschappij ontvangen zijn om deze waardeoverdracht te doen.

Het gaat dus uiteindelijk om hooguit drie documenten:

  • de vastlegging van de overeenkomst tussen de bv en de dga dat de pensioenopbouw in eigen beheer uiterlijk 30 juni 2017 wordt stopgezet. Dat kan door middel van een addendum op de pensioenbrief.
  • De andere documenten zijn de bekrachtiging van deze afspraak in de notulen van de aandeelhoudersvergadering en
  • – voor zover van toepassing – een verzoek aan de verzekeringsmaatschappij.

De staatssecretaris rept verder over de informatievoorziening over de uitfasering PEB door de Belastingdienst. Hij voelt niets voor het verlengen van de coulancetermijn die loopt tot 1 juli 2017.

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.