Vervallen ouderentoeslag en toeslagen

Geplaatst op 26 oktober 2015

Vanaf 2016 vervalt de extra vrijstelling voor het vermogen van ouderen. De verandering heeft mogelijk gevolgen voor uw toeslagen.

Het vervallen van de extra verhoging van het heffingsvrij vermogen heeft alleen gevolgen voor u als u deze in 2015 krijgt. Dat is het geval als u aan de volgende 3 voorwaarden voldoet:

  1. U hebt de AOW-leeftijd of u bereikt deze leeftijd in 2015.
  2. Uw inkomen uit werk en woning (box 1) is € 20.075 of lager.
  3. Uw vermogen op 1 januari 2015 is hoger dan € 21.330. Of uw gezamenlijk vermogen is hoger dan € 42.660 als u een partner hebt.

Wat betekent dit voor uw huurtoeslag?
Doordat de extra vrijstelling  vervalt, kan uw vermogen te hoog zijn om nog voor huurtoeslag in aanmerking te komen. In 2016 mag het vermogen in uw huishouden per persoon niet hoger zijn dan
€ 21.437.
Bent u alleenstaand? Dan is het maximaal vermogen op 1 januari 2016 € 21.437.
Heeft u een partner? Dan is het maximaal vermogen op 1 januari 2016 € 42.874.

Wat betekent dit voor de zorgtoeslag en kindgebonden budget?
Het vermogen mag per persoon niet hoger zijn dan € 21.437. Dit bedrag is het heffingsvrije vermogen. Daarnaast geldt voor deze toeslagen een vrijstellingsbedrag van € 82.504.
Bent u alleenstaand? Dan is het maximaal vermogen op 1 januari 2016 € 103.941.
Heeft u een partner? Dan is het maximaal vermogen op 1 januari 2016 € 125.378.

Vermogen te hoog? Stop de toeslag uiterlijk vóór 1 november 2015
Stop uw toeslag met ingang van 1 januari 2016. U kunt dit doen met Mijn toeslagen op www.toeslagen.nl. Doe dit uiterlijk vóór 1 november 2015. Dan kan de belastingdienst de uitbetalingen voor 2016 op tijd stoppen. Zo voorkomt u dat u later toeslag moet terugbetalen.

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.