Verslag Taxman on Tour

Geplaatst op 22 maart 2018

Woensdag 7 maart jl. was de Taxman weer op tournee. In de conferentiezaal van ons kantoor in Gorredijk waren deze keer Richard Hiemstra en Damir Lacevic de gastheren. Zij namen de genodigden mee in de kansen en gevaren van personeel. Een aantal onderwerpen zijn ook uitgebreider na te lezen in deze Nieuwsbrief.

Richard belichtte de vele subsidieregelingen voor personeel. Belangrijk punt hierbij is dat als een werkgever personeel inhuurt via een payroll-bedrijf, hij er voor moet waken dat de subsidies wel bij hem terechtkomen en niet blijven hangen bij het payroll-bedrijf. Verder wees Richard erop hoe belangrijk het is om afspraken met werknemers schriftelijk vast te leggen in een goede arbeidsovereenkomst, maar zeker ook in een bedrijfsreglement. In deze laatste worden onderwerpen opgenomen die niet in een arbeidsovereenkomst of cao zijn geregeld, zoals het inleveren van een auto van de zaak, ziektebeleid, rookbeleid, vakantieregels en dergelijke. De sheets van de presentatie van Richard zijn na te lezen via de link Taxman on Tour, Richard.

Na de pauze zoomde Damir verder in op diverse arbeidsrechtelijke aspecten waar een werkgever mee te maken kan krijgen, zoals de proeftijd, het concurrentiebeding en een disfunctionerende werknemer. De algemene lijn in zijn presentatie was dat het arbeidsrecht een moeilijke tak van sport is waarbij de zaken zeker niet zwart wit zijn en de uitkomst bij conflicten niet op voorhand duidelijk zijn. Bij conflicten maakt een rechter een afweging in die specifieke situatie, op basis van die individuele feiten, welke in die situatie wordt gewikt en gewogen. Dit leidt er toe dat rechters soms tot verschillende uitspraken komen in ogenschijnlijk dezelfde situaties.

Gelet op de vele praktijkvragen van de aanwezigen, was het zeker een onderwerp dat leeft en zich laat lenen voor een goed adviesgesprek.

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.