Verslag Taxman on Tour

Geplaatst op 29 juni 2017

28 juni jongstleden stond al weer de vierde TaxMan on Tour op het programma. En wederom met een specifiek uitgediept onderwerp. Deze keer werden de toehoorders meegenomen in de techniek rond de waardering van een onderneming.

Wat is mijn bedrijf nu waard, en hoe waardeer je dit? Welke feiten en uitgangspunten liggen hieraan ten grondslag? Kerst de Weerd en Jozef Noordhuis gaven eerst een kijkje in de keuken in de theorie rond het waarderingsvraagstuk en maakte vervolgens de link naar de praktijk met de uitwerking in een concrete casus. Met name deze praktische vertaalslag werd erg gewaardeerd getuige de reacties uit de zaal.

Na de pauze werd stil gestaan bij het vervolgtraject. Waardering van de onderneming is één, maar minstens zo belangrijk is stap twee, hoe maak ik mijn onderneming verkoopklaar. Wat komt daar allemaal bij kijken, welke regels zijn van belang, wat zijn de fiscale spelregels en met welke termijnen heb ik te maken.

Het mooie van het concept Taxman on Tour is dat uitgebreid stilgestaan wordt bij specifiek, vaak specialistisch onderwerp. Dit maakt dat de ondernemer die met het onderwerp te maken krijgt op diepgaande wijze geïnformeerd wordt over wat hem of haar aangaat en wellicht op korte termijn staat te wachten. Dit maakt ook dat de vierde Taxman on Tour weer een boeiende avond is geweest, met vele vragen uit het publiek en een goede interactie. Een interactie die ook nog tijdens de borrel na afloop werd voortgezet.

Wij kijken dan ook terug op een zeer geslaagde avond!

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.