U kunt in 2017 meer belastingvrij schenken

Geplaatst op 20 februari 2017

De bedragen die u in 2017 belastingvrij kunt schenken, zijn verhoogd. Daarom een overzicht van de nieuwe vrijstellingsbedragen voor de schenkbelasting. De vrijstellingen voor de schenkbelasting zijn voor 2017 als volgt:

Kinderen

€ 5.320

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig)

€ 25.526

of 

Kinderen 18-40 (eenmalig) indien schenking wordt aangewend voor een dure studie 

€ 53.176 

Verkrijgers 18-40 jaar (eenmalig) indien schenking wordt aangewend voor de eigen woning

€ 100.000 

Overige verkrijgers 

€ 2.129

De eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is verhoogd naar € 100.000. De beperking dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind is komen te vervallen, maar de begunstigde moet nog wel tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Onder voorwaarden kan deze vrijstelling van € 100.000 gespreid over drie opeenvolgende jaren worden benut. Uiteraard moet het geschonken bedrag worden gebruikt voor de eigen woning. Raadpleeg uw adviseur over de (overgangs)regeling van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, omdat deze namelijk complex is.

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.