Subsidie Praktijkleren

Geplaatst op 23 juni 2019

De subsidie Praktijkleren voor leerlingen en stagiairs voor het schooljaar 2018/2019 kan weer worden aangevraagd. Heeft u in de periode 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2019 een leerling of student  in dienst gehad dan komt u mogelijk in aanmerking voor deze subsidie. Het gaat hierbij om de volgende leerlingen/studenten:

-          VMBO                                

 Leerlingen die in het 3e of 4e leerjaar een leer-werktraject volgen in het VMBO gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding.    

-          MBO                                   

 Leerlingen die een BBL-opleiding (Beroeps Begeleidende Leerweg) in het MBO volgen.

-          HBO                                    

 Studenten die een duale of deeltijd HBO-opleiding techniek of landbouw en natuurlijke omgeving volgen. Het gaat hierbij om opleidingen met een verplicht praktijkdeel.

-          WO                                       

 Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s) die in dienstverband promotieonderzoek doen of een opleiding tot technologisch ontwerper (toio) volgen.

-      Entreeopleiding VMBO

Leerlingen die een basisberoepsgerichte leerweg in het voorgezette onderwijs volgen, die is ingericht als entreeopleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg.       

-      Praktijkonderwijs         

 Leerlingen die in het laatste jaar van het praktijkonderwijs (PRO) zitten en werken in een praktijkleerplaats.

-      VSO

Leerlingen  die in het laatste schooljaar zitten van het Voorgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en onderwijs volgen in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of in een leer-werktraject binnen het uitstroomprofiel “vervolgonderwijs” en die  werken in een praktijkleerplaats in het kader van de  beroepspraktijkvorming. 

 

Studenten met een voltijd HBO- of Universitaire opleiding en MBO-leerlingen die een BOL-opleiding (Beroeps Opleidende Leerweg) volgen komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Het kan zijn dat u voor deze leerlingen wel recht heeft op een subsidie uit de Opleidings- en Ontwikkelingsfonds van uw branche. In de bijgevoegde toelichting staat onder het hoofdstuk “Administratie en Controle Subsidieregeling Praktijkleren” omschreven welke noodzakelijke administratie moeten worden overhandigd bij een mogelijke controle.

 

De hoogte van de subsidie is pas achteraf bekend omdat deze afhankelijk is van het aantal subsidieaanvragen. Het bedrag is per praktijkleerplaats gemaximeerd op € 2.700 per studiejaar van 40 weken. Bij minder weken zal het bedrag naar rato verlaagd worden. Om de subsidie Praktijkleren aan te vragen heeft u eHerkenning nodig. Van der Veen & Kromhout beschikt over deze eHerkenning en kan voor u de subsidie aanvragen. De kosten die wij voor de aanvraag in rekening brengen bedraagt € 140 per werknemer. Mocht u 2 of meer werknemers hebben waarvoor de subsidie aangevraagd moet worden dan rekenen wij € 110 per werknemer. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan verzoeken wij u om de volgende gegevens  aan ons te verstrekken;

-          Getekende (praktijkleer)overeenkomst tussen student, onderwijsinstelling en uw organisatie

-          Ingevuld antwoordformulier praktijkleren (zie bijlage 1)

-          Ingevulde machtiging (zie bijlage 2)

De subsidie praktijkleren kan uiterlijk tot en met 16 september 2019  tot uiterlijk 16.59 uur  aangevraagd worden. Wanneer wij bovenstaande gegevens voor 1 september 2019 ontvangen, garanderen wij dat uw aanvraag op tijd wordt ingediend. U kunt uw aanvraaggegevens mailen naar rvanderschaaf@kromhout.com.

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.