Special Miljoenennota 2017

Geplaatst op 22 september 2016

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2017 en dus ook het Belastingplan 2017. Het Belastingplan steunt op drie pijlers: het in evenwicht brengen van de koopkracht, het vereenvoudigen van het belastingstelsel en de bestrijding van ongewenst gebruik van fiscale regels. In deze special staan de belangrijkste gevolgen van de Miljoenennota.

Let wel, de aangekondigde maatregelen moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen. Dat betekent dat er nog wijzigingen kunnen worden aangebracht of dat bepaalde voorstellen toch geen doorgang vinden.

Indeling

  1. Alle belastingplichtigen: vervallen aftrekposten, vereenvoudigen en bestrijden ongewenst gebruik
  2. Ondernemers en rechtspersonen: verlagen VPB, vereenvoudigen en bestrijden ongewenst gebruik
  3. Pensioenen: geen pensioen in eigen beheer meer, wel afkoop met korting
  4. Werkgevers: weinig veranderingen
  5. Woningeigenaren: wettelijk verankeren eerdere goedkeuringen 

Download hier de gehele SPECIAL MILJOENENNOTA 2017

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.