Quickscan Salarisadministratie

Geplaatst op 17 april 2014

Door verschuivingen van verantwoordelijkheden van de overheid richting de werkgevers wordt het belang van een deskundige blik op uw salarisadministratie steeds groter. Met name de risico’s en de verplichtingen in gevallen van ziekte en arbeidsongeschiktheid vragen uw aandacht. Ook de werkkostenregeling en wijzigingen in arbeidsrecht zorgen voor mogelijke kosten en risico’s voor u als werkgever.

Om u te ondersteunen bij deze materie bieden de salarisadviseurs van Van der Veen & Kromhout u de Quickscan Personeel & Salaris aan. Naast een volledige quickscan behoort ook de verkorte quickscan tot de mogelijkheden.

Quickscan verkort
Tijdens deze scan nemen wij in een dagdeel uw salarisadministratie door. Aan de hand van een gesprek en een onderzoek van uw salarisadministratie brengen wij de risico’s voor u in kaart. Dit gebeurt steekproefsgewijs aan de hand van een checklist. Uit eerdere scans is gebleken dat bij veel werkgevers mogelijkheden onbenut blijven. Door andere keuzes te maken zijn besparingen en soms zelfs forse besparingen mogelijk. Na afloop van het onderzoek koppelen wij de bevindingen naar u terug. Deze verkorte quickscan van een dagdeel voeren wij kosteloos uit.

Quickscan
Naast de verkorte Quickscan Personeel & Salaris bieden wij ook een complete quickscan aan. Deze scan wordt afhankelijk van uw wensen op maat samengesteld. Afhankelijk van uw wensen en de omvang van het personeelsbestand maken wij een offerte voor de quickscan. De quickscan bevat naast de salaris technische onderdelen ook onderwerpen als de Cao, de arbeidsovereenkomst en zorgplicht werkgever. Ook de werkkostenregeling die u uiterlijk op 1 januari 2015 moet invoeren kan deel uitmaken van de quickscan.

Heeft u belangstelling of vragen over de quickscan Personeel & Salaris? Neem contact op met Oebele Brouwer op telefoonnummer 0513-468 468 of stuur een e-mail naar obrouwer@kromhout.com

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.