Rekening courantschuld aan de BV onder de aandacht van de fiscus

Geplaatst op 20 februari 2017

De Belastingdienst gaat steeds strenger controleren op rekening-courantschulden aan de BV. Als de vennootschap een lening verstrekt aan haar aandeelhouder waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of zal worden afgelost, moet deze lening worden aangemerkt als een onttrekking. Het bedrag van de lening heeft dan immers het vermogen van de vennootschap definitief verlaten. De bewijslast ligt bij de inspecteur. 

Aan de rechter werd de vraag voorgelegd of de toename van de rekening-courantschuld van een directeur-grootaandeelhouder aan zijn BV was aan te merken als een uitdeling, als een te belasten voordeel uit aanmerkelijk belang. In 2009 was de schuld met € 100.716, in 2010 met € 189.859 en in 2011 met € 167.724 toegenomen. De inspecteur bracht onder andere in dat de DGA en de BV geen overeenkomst hadden opgesteld. Er waren door de BV geen zekerheden gevraagd ten behoeve van de aflossing. Er was überhaupt geen aflossing overeengekomen en de rente werd niet betaald.

De stelling van de inspecteur dat de gelden zijn gebruikt voor levensonderhoud kon de belastingplichtige enkel bevestigen. Bovendien had hij geen middelen in privé om de schuld af te lossen.

De rechtbank besliste op grond van deze feiten en omstandigheden dat de toename van de rekening-courantschuld in de betrokken belastingjaren niet kon of zou worden afgelost. De DGA had, gelet op zijn positie van DGA, zich daarvan bewust moeten zijn. De bedragen van opnamen in rekening-courant hadden het vermogen van de onderneming definitief verlaten, en waren dus terecht als onttrekkingen aangemerkt.

Wees derhalve alert op de schuld die u heeft aan uw BV. Welke afspraken heeft u gemaakt en zijn deze vastgelegd.
Heeft u niets op papier staan, dan staat u al 1-0 achter.

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.