Op nieuwbouwwoning met zonnepanelen meer btw-teruggave?

Geplaatst op 23 mei 2019

Uit twee recente uitspraken van rechters blijkt dat kopers van een nieuwbouwwoning met zonnepanelen meer btw kunnen terugvragen. Er is wel door de Belastingdienst hoger beroep aangetekend. Het kan dus nog even duren voor er duidelijkheid ontstaat. Hoe zit een en ander?

 

Nieuwbouwwoning met zonnepanelen

Volgens de rechters kunnen bezitters van een nieuwbouwwoning met zonnepanelen naast de btw over de panelen en installatie ook de btw terugvragen over een deel van de bouw van het dak waar de panelen op liggen. Hoe werkt dit?

Wijziging functie dak

De rechters hebben aangegeven dat het gebruik van de woning wijzigt door het plaatsen van zonnepanelen. Het dak krijgt nu een zakelijke functie, en dat betekent dat een deel van de btw op de bouwkosten van de woning ook in aftrek kan worden gebracht.

Eerder waren er ook al gerechtelijke uitspraken in het voordeel van ondernemers met kantoor aan huis. Ook zij kregen een aanzienlijk hoger btw-bedrag terug over de kosten van zonnepanelen in het dak van hun nieuwbouwwoning.

Formule om extra btw-aftrek te berekenen

Volgens het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden kan de aftrekbare btw worden berekend door de totale btw op de nieuwbouwwoning te vermenigvuldigen met de breuk oppervlakte zonnepanelen gedeeld door (oppervlakte zonnepanelen + oppervlakte woning). De rechtbank Zeeland-West Brabant hanteert overigens een iets andere formule, omdat in deze situatie het om geïntegreerde zonnepanelen ging.

Extra aftrek vanaf 2014

Onduidelijk is nog of de btw ook over de afgelopen jaren terug gevraagd kan worden. Wellicht komen ook eigenaren van een nieuwbouwwoning uit 2014 of jonger in aanmerking voor de aftrek. In dat geval zou de terugverdientijd van zonnepanelen verder worden verkort.

Veiligstellen rechten zolang de uitkomst ongewis is

Nu het onder de rechter ligt, is het de vraag wat uiteindelijk de uitkomst van de procedure zal zijn. Dergelijke procedures kosten echter een hoop tijd en daarmee zouden rechten uit oude jaren verloren kunnen gaan.
Om deze rechten veilig te stellen zullen kopers van een nieuwbouwwoning de betaalde btw bij de Belastingdienst moeten terugvragen, in afwachting van verdere uitkomsten van de procedure.

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.