Onduidelijkheden data afschaffen pensioen eigen beheer

Geplaatst op 27 maart 2017

In de praktijk blijkt enige onduidelijkheid te zijn over de diverse data rond het afschaffen van het pensioen in eigen beheer. Hierbij het overzicht.

1 april 2017
De wet gaat in per 1 april 2017.
Vanaf 1 januari 2017, dus met terugwerkende kracht, is het niet meer mogelijk pensioen in eigen beheer op te bouwen.
Tot 1 april 2017 hoeft er niets te gebeuren.

1 juli 2017
Pensioenregelingen die nog niet premievrij zijn gemaakt, moeten dit zijn vóór 1 juli 2017.
Voor zover dit plaatsvindt na 1 april 2017, kan dit ook met terugwerkende kracht tot 1 januari.

Externe, bij een verzekeringsmaatschappij ondergebrachte polissen kunnen tot 1 juli 2017 worden overgedragen aan de eigen BV. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Het geldt dus niet voor iedere pensioenpolis. Verder vereist het de nodige zorgvuldigheid en maatwerk. Mocht dit worden overwogen, neem dan contact op met Van der Veen & Kromhout.

Vanaf 1 april 2017 tot 31 december 2019
Vanaf 1 april 2017 kan definitief een keuze worden gemaakt wat er met de bestaande pensioenregeling in eigen beheer moet gebeuren (afkoop, omzetten in een oudedagsvoorziening of als pensioen laten staan). Voor deze keuze staat bijna drie jaar, waarbij het soms raadzaam is snel uitvoering hieraan te geven, en soms te wachten tot het einde van de drie jaar. Vanaf deze datum worden de klanten, waarvoor Van der Veen & Kromhout jaarlijks het pensioen in eigen beheer verzorgt, benadert om geadviseerd te worden bij het maken van de keuze.

Een en ander wordt tevens uitgelegd in het volgende filmpje.

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.