Nieuwe regels faillissement

Geplaatst op 26 september 2017

Ingangsdatum: naar verwachting 1 januari 2018

Faillissementen kunnen sneller, transparanter en makkelijker worden afgewikkeld. Ook krijgen curator en rechter-commissaris meer ruimte om maatwerk te leveren. Er komen verschillende mogelijkheden om doorstart van noodlijdende bedrijven makkelijker te maken. De faillissementsprocedure wordt eenvoudiger. Bijvoorbeeld door het elektronisch berichtenverkeer en de mogelijkheden van internet beter te benutten. De aanpak van faillissementsfraude wordt aangescherpt en verbeterd.

Ondernemers in financiële problemen kunnen de rechter vragen een stille bewindvoerder te benoemen. De stille bewindvoerder geeft advies en begeleiding in de omgang met schuldeisers. Om een faillissement te voorkomen helpt de stille bewindvoerder ondernemers bij het vinden van een oplossing voor de financiële problemen.

Ook buiten faillissement wordt een dwangakkoord mogelijk. Ondersteunt de grote meerderheid van de schuldeisers een doorstart? Dan kan een enkele of een minderheid van schuldeisers of aandeelhouders deze niet blokkeren.

Ondernemers in financiële moeilijkheden mogen een akkoord sluiten met schuldeisers om daarmee problematische schulden te herstructureren. Deze overeenkomst kan worden goedgekeurd door de rechter.

Pre-pack wordt mogelijk. Hierbij maakt de rechter voor een mogelijk faillissement bekend wie de curator wordt. Ondernemers kunnen dan met de toekomstig curator een eventuele doorstart na het faillissement voorbereiden. De curator krijgt een sterkere informatiepositie. Degene die failliet gaat krijgt namelijk een algemene informatie- en medewerkingsplicht tegenover de curator. Daarnaast wordt fraudebestrijding een wettelijke taak van de curator. Ziet de curator mogelijke onregelmatigheden in een faillissement, dan moet hij dat melden bij de rechter-commissaris.

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.