Nieuwe Arbowetregels

Geplaatst op 27 november 2017

Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Werkgevers en werknemers worden meer betrokken bij de arbodienstverlening, de preventie in de onderneming en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. De belangrijkste wijzigingen hebben we voor u op een rij gezet. 

Basiscontract arbodienstverlening
Iedere werkgever is per 1 juli 2017 verplicht om een overeenkomst met een arbodienstverlener af te sluiten. De overeenkomst met de arbodienstverlener moet voldoen aan de wettelijke minimumeisen die gedefinieerd zijn in het zogenaamde basiscontract.

Het basiscontract biedt voor alle betrokken partijen duidelijkheid en daardoor meer bescherming aan werknemers. Voor de werkgever is het duidelijk bij welke taken hij zich in ieder geval moet laten ondersteunen, bedrijfsartsen en arbodienstverleners kunnen op professionele wijze hun werk doen en er is meer aandacht voor preventie en de kwaliteit van de arbodienstverlening.

Directe toegang
Elke werknemer moet bij de bedrijfsarts terechtkunnen. Daarom geldt vanaf 1 juli 2017 directe toegang tot een open spreekuur bij de bedrijfsarts. Ook krijgt iedere werknemer recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts op kosten van de werkgever. De bedrijfsarts krijgt bovendien het recht om elke werkplek te bezoeken en zijn adviesrol wordt verduidelijkt. De bedrijfsarts werkt nauw samen met de preventiemedewerker en de OR, personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers en krijgt meer adviserende taken.

Sterkere positie preventiemedewerker
De OR krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens positie in de organisatie. De preventiemedewerker krijgt een duidelijkere rol, namelijk het adviseren aan en samenwerken met arbodienstverleners en de bedrijfsarts.

Handhaving en toezicht
De Inspectie SZW krijgt ruimere sanctiemogelijkheden. Zo gaat de Inspectie handhaven op de aanwezigheid van het basiscontract. Ook zijn er meer mogelijkheden om sancties op te leggen aan werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen als de regels niet worden nageleefd.

Overgangsperiode
De nieuwe Arbowetregels gelden per 1 juli 2017. Er is een overgangsperiode van één jaar. Werkgevers en arbodienstverleners hebben tot uiterlijk 1 juli 2018 de tijd om de bestaande contracten en dienstverlening aan te passen aan de nieuwe regels.

Let op!
Op het Arboportaal (https://www.arboportaal.nl/actueel/arbozorg/digitale-toolbox) van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een digitale toolkit beschikbaar met factsheets, documenten en animaties over de nieuwe Arbowetregels per 1 juli 2017.

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.