Maximaal voordeel uit de WKR

Geplaatst op 31 oktober 2018

Iedere werkgever is verplicht de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. Werkgevers vinden dit vaak een complexe en onduidelijke regeling. De werkkostenregeling is echter niet alleen complex en lastig, maar biedt u als werkgever ook hele goede mogelijkheden om op uw loonkosten te besparen.

Een eenvoudig voorbeeld daarvan is dat de Belastingdienst het goedkeurt dat bonussen en dergelijke uitkeringen via de werkkostenregeling belastingvrij kunnen worden uitbetaald aan de werknemers. Daarbij mag de bonus ten hoogste € 2.400 bedragen. In (bijna) alle gevallen pakt de netto bonus via de werkkostenregeling voor u als werkgever voordeliger uit dan normaal verlonen. Zelfs als u de vrije ruimte in de werkkostenregeling al heeft benut. Voorwaarde is dat uw onderneming bonussen in het verleden ook al onder de eindheffing liet vallen en dat de bonus niet ongebruikelijk hoog is.

 

Rekenvoorbeeld: een werknemer ontvangt een netto bonus van € 500 (bijzonder tarief 45,53%)            

Omschrijving

Loon

Voldoende vrije ruimte in de werkkostenregeling

Te weinig vrije ruimte in de werkkostenregeling

Bonus netto

€ 500

€ 500

€ 500

Loonbelasting 45,53%

€ 418

€ 0

€ 0

Sociale lasten 25%

€ 230

€ 0

€ 0

Eindheffing 80%

€ 0

€ 0

€ 400

Totale kosten

€ 1.148

€ 500

€ 900

 

Benut u uw vrije ruimte optimaal?

Nu het jaar 2018 nog niet voorbij is, kunt u nog wat doen. U moet dan weten wat uw zogenaamde vrije ruimte is en hoeveel u daarvan nog over heeft voor dit jaar. De vrije ruimte is het budget dat u kunt besteden aan vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel. Voor 2018 bedraagt uw vrijstelling (vrije ruimte) 1,2 % van het loon loonheffing van al uw werknemers in 2018.

Let op: het aanwijzen van loonbestanddelen in de werkkostenregeling vraagt meer zorg.

Loonbestanddelen die u onder de werkkostenregeling brengt moeten vooraf schriftelijk worden aangewezen. Vanaf 2015 stelt de Belastingdienst zich strenger op ten aanzien van dit aanwijzen. Bij een niet goed ingericht aanwijsproces loopt u het risico om de mogelijkheid van de gerichte vrijstelling te verspelen en volgt er een naheffing door de Belastingdienst in een later kalenderjaar.

Door uw aanwijsproces goed en slim in te richten kunt u op uw loonkosten besparen. De werkkostenregeling geeft u als werkgever namelijk meer vrijheid om uw beloningsstructuur anders in te richten zodat dit zowel voor u als uw werknemers voordeliger uitpakt.

Het is belangrijk dat u uw financiële administratie goed inricht voor de werkkostenregeling. Dit voorkomt achteraf veel onnodige werkzaamheden en kosten.  Een eventuele overschrijding van de vrije ruimte moet uiterlijk in de eerste loonaangifte van 2018 worden meegenomen en dan moeten die gegevens snel uit uw boekhouding gehaald kunnen worden.

Wat kan Van der Veen & Kromhout Registeraccountants voor u betekenen?

De adviseurs van Van der Veen & Kromhout kunnen samen met u vaststellen hoe u met de werkkostenregeling op uw loonkosten kunt besparen. Wij kunnen u niet alleen helpen met het optimaal benutten van mogelijkheden binnen de werkkostenregeling, maar ook het juist aanwijzen van posten en het efficiënt inrichten van uw boekhouding voor de werkkostenregeling. Van belang is dat er nog voor het einde van het jaar actie wordt ondernomen omdat we nu nog voor 2018 kunnen sturen.

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.