Massaal bezwaar tegen box-3 heffing

Geplaatst op 29 maart 2016

Op 16 februari jl. adviseerde de advocaat-generaal de Hoge Raad inzake de vermogensheffing van box 3. Volgens de advocaat-generaal is de heffing in strijd met de eigendomsbescherming. Het fictief vaste rendement van 4 procent waarmee gerekend wordt leidt tot willekeur. “Mensen die zeer verschillende resultaten behalen op hun vermogen, betalen hetzelfde percentage belasting”, schrijft Niessen. “Wanneer dit vaste percentage belasting niet kan worden betaald uit de opbrengst van het vermogen is er sprake van een oneigenlijke ontneming.” Het advies aan de Hoge Raad, over een zaak uit 2011, is nog geen uitspraak van de Hoge Raad. Wanneer hij uitspraak doet, is nog niet bekend.

Bezwaar maken hoeft niet
Het Ministerie van Financiën is ook nu van mening dat de vermogensrendementsheffing in box 3 binnen de ruime beoordelingsmarge valt die de wetgever toekomt. Wel heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën al eerder, in een besluit van 26 juni 2015 (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-18400.html)  besloten om de bezwaarschriften tegen de heffing in box 3 als massaal bezwaar aan te merken. Heeft u geen bezwaar gemaakt, en wordt de Belastingdienst niet geheel in het gelijk gesteld, dan worden ook de aanslagen herzien van de belastingplichtige die geen bezwaarschrift heeft ingediend.

Heeft u desondanks twijfel over wat u moet doen, neemt u dan contact op met een van onze fiscaal adviseurs.

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.