Nieuw loonkostenvoordeel voor lage lonen

Geplaatst op 28 november 2016

Kan ik als werkgever gebruik maken van het lage-inkomensvoordeel (LIV)?

Vanaf 1 januari 2017 kunt u een vergoeding krijgen om bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag voor werknemers die tussen 100-125% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdienen. De Belastingdienst keert op basis van gegevens van UWV de vergoeding over 2017 aan u in 2018 automatisch uit. U hoeft zelf geen aanvraag in te dienen.

Voorwaarden voor lage-inkomensvoordeel (LIV)
Voor werkgevers die gebruik willen maken van het LIV geldt:

  • U krijgt per jaar maximaal € 2.000 voordeel op de loonkosten per aangenomen werknemer. Dit geldt als de werknemer 38 uur per week werkt, 100-110% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdient én dat jaar minstens 1.248 uur bij dezelfde werkgever werkt. Het maximum wordt bereikt bij 1.980 uur. De werknemer mag jonger zijn dan 23 jaar.
  • U krijgt per jaar maximaal € 1.000 voordeel op de loonkosten per aangenomen werknemer. Dit geldt als de werknemer 38 uur per week werkt, 110-125% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdient én dat jaar minstens 1.248 uur bij dezelfde werkgever werkt. Het maximum wordt bereikt bij ca. 1.980 uur. De werknemer mag jonger zijn dan 23 jaar.
  • Het loonkostenvoordeel wordt in verhouding (naar rato) berekend op basis van het aantal gewerkte uren per jaar.

Let op!
Het LIV geldt al vanaf 2017 maar wordt uiteindelijk pas na 1 augustus 2018 aan de werkgever uitgekeerd. Houd er dus rekening mee dat u het loonkostenvoordeel 2017 pas in de tweede helft van 2018 daadwerkelijk ontvangt.

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.