Het stille risico van de DBA, de zieke werknemer

Geplaatst op 27 maart 2017

De invoering van de DBA leidt nog steeds tot veel onzekerheid. De handhaving van de DBA is opgeschort tot 1 januari 2018. Tot deze tijd zal de Belastingdienst niet handhavend optreden, mits opdrachtgever en zzp’er serieus aan de slag zijn in het kiezen en opstellen van een (model)overeenkomst. Als daar sprake van is, en dit kan ook worden aangetoond, krijgen zij tot die tijd en over die periode geen boete of naheffing, tenzij sprake is van kwaadwillendheid.

Wil dit nu zeggen dat u als opdrachtgever geheel gevrijwaard bent van alle mogelijke claims indien u hieraan voldoet? Helaas niet.

Let op!
De claim kan ook uit een hele andere hoek komen, namelijk van een zieke opdrachtnemer.

Een werknemer is iemand die met de werkgever een arbeidsrechtelijke overeenkomst heeft gesloten. Kenmerk van deze overeenkomst is dat er arbeid moet worden verricht tegen betaling van loon en er sprake is van een gezagsverhouding. Ook nu wordt feitelijk getoetst. Afhankelijk van de feitelijke situatie zou een zieke zzp’er / opdrachtnemer kunnen stellen dat sprake is van een arbeidsovereenkomst en dat de werkgever verplicht is om loon door te betalen. En dat tot maximaal twee jaar lang.

Ook al staan de modelovereenkomsten voorlopig in de wacht, vanuit arbeidsrechtelijk oogpunt is het aan te bevelen kritisch te blijven op de opdracht die u aan de zzp’er verstrekt en de wijze waarop feitelijk inhoud wordt gegeven aan de werkzaamheden.

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.