Geen verplichte salarisverhoging voor de dga

Geplaatst op 21 januari 2016

Als dga hoort u vanuit uw bv een loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid. Dit is in een notendop de gebruikelijkloonregeling. In 2016 hoeven directeur-grootaandeelhouders (dga's) zichzelf geen verplichte salarisverhoging toe te kennen. Het minimumbedrag aan gebruikelijk loon voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang is vastgesteld op € 44.000 en daarmee gelijk aan 2015.

Een lager bedrag is mogelijk als de bv aannemelijk kan maken dat 75% van het  loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan de hiervoor beschreven hoofdregel. Het is verstandig om een lager gebruikelijk loon van tevoren af te stemmen met de Belastingdienst. Zo voorkomt u problemen en bewijslast achteraf.

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.