Geen VAR, geen kopie ID

Geplaatst op 22 juli 2016

Nu de VAR is afgeschaft, mag u niet meer een kopie van het identiteitsbewijs van de zzp-er in de administratie op nemen. Dat mag alleen als er een wettelijke verplichting voor is, en dat is niet langer het geval.

Een werkgever is op grond van de identificatieplicht wettelijk verplicht om de identiteit van een werknemer te controleren  aan de hand van een geldig ID-bewijs en een kopie hiervan in de administratie te bewaren. Dit geldt echter niet voor uitzendkrachten en zzp-ers omdat u met hen geen dienstbetrekking heeft.

Niet verplicht? Niet toegestaan!
Tot 1 mei 2016 was de bewaarplicht wel van kracht voor zzp-ers met een VAR. Bij een VAR moest namelijk ook altijd een kopie van het ID-bewijs van de zzp-er in de administratie zitten. Met het vervallen van de VAR is nu dus ook de verplichting om zo’n kopietje te maken geschrapt, omdat het namelijk volgens de wet alleen is toegestaan om een kopie van het ID-bewijs te maken en bewaren als dit wettelijk is voorgeschreven Door het vervallen van de VAR is dus ook de wettelijke plicht tot het maken en bewaren van een kopie van het ID vervallen.

Ook van uitzendkrachten mag uw geen kopie van hun ID-bewijs bewaren. Het moet echter wel mogelijk zijn om de identiteit van de uitzendkracht aan te tonen. Daartoe kunt u de volgende gegevens van in uw  administratie opnemen:

•             naam, adres en woonplaats;

•             geboortedatum en BSN;

•             nationaliteit;

•             soort, nummer en geldigheidsduur van het identiteitsbewijs;

•             specificatie van de gewerkte uren;

•             naam, adres en woonplaats van het uitzendbureau;

•             (voor zover van toepassing) verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning.

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.