Energiebesparing rapporteren voor 1 juli

Geplaatst op 27 mei 2019

Bedrijven die meer dan 50.000 kWh aan elektra of meer dan 25.000 m3 aan aardgas gebruiken, moeten verplicht energiebesparende maatregelen treffen. Ook moeten ze deze maatregelen voor 1 juli van dit jaar melden. Bedrijven die dit niet doen, riskeren een boete.

EML per bedrijfstak

Er is een lijst van energiebesparende maatregelen (EML) voor iedere bedrijfstak. Deze maatregelen kennen een terugverdientermijn van maximaal vijf jaar.

Rvo.nl

De lijst is te vinden op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Een voorbeeld van een energiebesparende maatregel in de bouw is het beperken van ventilatie door het gebruik van aanwezigheidsschakelaars.

Hoe rapporteren?

Bedrijven moeten hun energiebesparende maatregelen digitaal rapporteren via eLoket van rvo.nl. Omdat bedrijven onvoldoende op de hoogte zijn van deze nieuwe regel, is dit tot nu toe door slechts 1% van de bedrijven gedaan.

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.