De ondernemer en btw-aftrek op de auto

Geplaatst op 29 maart 2016

Een ondernemer koopt een nieuwe auto. Hoe zit het nu met de btw-aftrek en in het bijzonder voor het privégebruik van de auto?

Bij zakelijk gebruik van de auto kan de btw op de aanschaf en de lopende kosten in aftrek worden gebracht. Wordt de auto deels privé gebruikt, dan is het deel van de btw dat op het privégebruik ziet, niet aftrekbaar. Dit deel moet aan het einde van het jaar worden terugbetaald aan de fiscus.

Om het deel van de btw dat ziet op het privégebruik te berekenen, zijn er twee mogelijkheden:

  1. de ‘privé-btw’ wordt berekend op basis van het werkelijk gebruik, zijnde de werkelijke kilometers;
  2. de ‘privé-btw’ wordt berekend op basis van het forfait, ook wel bekend als de 2,7%-regeling.

Welke regeling voordelig is, hangt af van een aantal factoren waardoor niet direct gezegd kan worden waar het omslagpunt ligt.
Hieronder wel een voorbeeld ter verduidelijking hoe groot de verschillen, en dus het fiscale voordeel, zouden kunnen zijn.

Bij een auto met een cataloguswaarde van € 58.500 (aftrekbare aanschaf btw € 7.415) waarmee per jaar 25.000 kilometer wordt gereden (waarvan 10.000 privé) bedragen de brandstof- en onderhoudskosten stel € 3.000 respectievelijk € 1.500. Rekening houdend met een btw-correctie voor privégebruik op basis van de werkelijke kilometers kan de ondernemer in vijf jaar tijd € 7.284 btw terugvragen. Berekend op het forfait kan hij in vijf jaar € 4.243 btw terugvragen. Een verschil van € 3.041!

Veelal wordt uit oogpunt van eenvoud het forfait toegepast. Het verschil met de berekening op basis van werkelijk gebruik kan echter dusdanig groot zijn dat het zeker de moeite loont dit eens uit te (laten) rekenen.

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.