De belangrijkste wijzigingen op personeels-en salaris gebied voor 2018

Geplaatst op 27 november 2017

Belangrijkste wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen voor 2018 hebben betrekking op:

 • Loonkostenvoordeel voor lage lonen
 • Nieuw loonkostenvoordeel voor jongeren
 • Overige nieuwe loonkostenvoordelen
 • Mogelijkheden binnen de werkkostenregeling
 • Nieuwe Arbowetregels
 • Wijziging loonbegrip Wet minimumloon en vakantiebijslag (WML)
 • De Wet aanpak Schijnconstructies
 • Nieuwe bepaling WML: loon op tijd betalen verplicht

Onze adviseurs informeren en adviseren u graag over deze en andere gebieden. Heeft u dus vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief: neem gerust contact op.

Loonkostenvoordeel voor lage lonen

Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon (WML), een nieuwe tegemoetkoming: het lage-inkomensvoordeel (LIV). Voor de LIV gelden de volgende voorwaarden:

 • Het gemiddelde uurloon van de werknemer bedraagt minimaal 100% en maximaal 125% van het WML voor iemand van 22 jaar of ouder.
 • Er is sprake van een substantiële baan (minimaal 1248 verloonde uren per kalenderjaar).
 • De werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

Wat betreft de verloonde uren gaat het om alle uitbetaalde uren, dus ook uren waarvoor niet gewerkt wordt. Denk aan betaald verlof, ziekte, overwerk en uitbetaalde verlofuren.

Tip:
Ga na voor welke werknemers u op grond van het uurloon het loonkostenvoordeel zou kunnen ontvangen. Ga vervolgens na of zij het minimaal vereiste aantal uren werken. Zitten ze net onder de grens, dan kan het lonend zijn het aantal uren te verhogen. Zelfs als u uw werknemer extra betaald verlof zou geven, tellen de uren mee en kunt u het loonkostenvoordeel wellicht toch binnenhalen.

Het LIV is ook van toepassing op werknemers jonger dan 22. Zij moeten dan echter wel een gemiddeld uurloon hebben van minimaal 100% en maximaal 125% van het WML voor iemand van 22 jaar of ouder.

Tip:
U hoeft geen apart verzoek te doen voor het LIV. Het LIV wordt automatisch vastgesteld aan de hand van de in uw loonaangifte aanwezige gegevens.

Het LIV wordt vormgegeven als een vast bedrag per verloond uur met een vast bedrag als jaarmaximum, volgens de volgende tabel.

Gemiddeld uurloon

 over 2017

LIV per werknemer per verloond uur

Maximale LIV per werknemer per jaar (bij een 38-urige werkweek)

€ 9,66 of meer, maar niet meer dan € 10,63

€ 1,01

€ 2.000

Meer dan € 10,63 maar niet meer dan € 12,08

€ 0,51

€ 1.000

Voor de tegemoetkoming is het van belang dat u het uurloon binnen de marges houdt.

Tip:
Voor jongeren die minder dan 100% WML verdienen, kan het voordelig zijn het loon te verhogen tot binnen de marge. Voor werknemers met een uurloon rond 110% respectievelijk 125% WML is het juist van belang dat ze niet boven de marge komen.

Tip:
Is het uurloon te hoog, dan kunt u in plaats van loon wellicht gebruikmaken van alternatieven. Denk daarbij aan onbelaste kostenvergoedingen en het onderbrengen van belast loon in de werkkostenregeling. Dit loon telt namelijk niet mee voor de bepaling van het LIV.

Let op!
Het LIV geldt al vanaf 2017, maar wordt uiteindelijk pas na 1 augustus 2018 aan de werkgever uitgekeerd. Houd er dus rekening mee dat u het loonkostenvoordeel 2017 pas in de tweede helft van 2018 daadwerkelijk ontvangt. 

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.