Compensatieregeling voor zelfstandigen met kind

Geplaatst op 28 augustus 2018

Vrouwelijke ondernemers die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, ontvingen in deze periode geen zwangerschapsuitkering. Voor hen is er nu een compensatieregeling. Deze zal ongeveer € 5.600 bedragen. De aanvraagperiode loopt nog tot en met 30 september 2018!

Achtergrond van de compensatieregeling

Vanaf mei 2005 verviel de zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen. Vanaf juni 2008 was er pas een nieuwe regeling van kracht, de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandigen. Deze wet geeft recht op een uitkering gedurende tenminste 16 weken. Tussen mei 2005 en juni 2008 was er niets geregeld. Na een jarenlange juridische strijd is hier een eind aan gekomen en is er nu de compensatieregeling. De uitvoering van de regeling is in handen van het UWV.

Wie komt in aanmerking

U komt hiervoor in aanmerking als u in de periode tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 bent bevallen, zelfstandige was en geen uitkering heeft ontvangen.

Compensatie aanvragen

De compensatie kan nog tot 30 september 2018 worden aangevraagd. Dit dient bij het UWV te geschieden. Een later binnengekomen aanvraag zal niet meer door het UWV in behandeling worden genomen, dus wees op tijd.

Heeft u recht op de compensatie, dan zal het UWV u vanaf 1 januari 2019 betalen.

Het aanvraagformulier is te downloaden op https://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragen-compensatie-voor-zelfstandigen.aspx

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.