Buitenlandse btw? Uiterlijk 30 september teruggaafverzoek!

Geplaatst op 31 augustus 2016

Ondernemers die in 2015 btw hebben betaald in andere EU-landen, kunnen via de Nederlandse Belastingdienst een teruggaafverzoek indienen om deze btw terug te vragen. Verzoeken om een dergelijke teruggaaf moeten uiterlijk 30 september 2016 bij de Belastingdienst ingediend zijn, anders is er geen teruggaaf van buitenlandse btw mogelijk.

Voorwaarden
Om BTW terug te vragen uit een ander EU-land moet er aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • de onderneming is in Nederland gevestigd;
  • in het EU-land waar de BTW wordt teruggevraagd, wordt geen BTW-aangifte gedaan;
  • de goederen en diensten zijn gebruikt voor met BTW belaste bedrijfsactiviteiten.

De Belastingdienst heeft een hulpmiddel online gezet om te checken of de ondernemer in aanmerking komt voor de BTW teruggave.

Benodigde gegevens

  • een korte omschrijving van de bedrijfsactiviteiten van de ondernemer en welke levering(en)/dienst(en) in het buitenland aan de ondernemer is/zijn verricht
  • kopie van facturen (in pdf)
  • inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) voor het gebruik van de internetsite van de Belastingdienst; het aanvragen duurt ongeveer vier weken.

Inloggegevens
De inloggegevens voor het teruggaafverzoek zijn niet gelijk aan die voor het indienen van de reguliere btw-aangifte. Indien de ondernemer nog niet over de benodigde inloggegevens beschikt, dienen deze inloggegevens aangevraagd te worden bij de Belastingdienst. Houdt u bij het aanvragen van een gebruikersnaam en wachtwoord rekening met een verwerkingstijd door de Belastingdienst van drie tot vier weken.

Teruggaafverzoek fiscale eenheid btw
Wanneer sprake is van een fiscale eenheid btw dient het teruggaafverzoek per entiteit van de fiscale eenheid te worden gedaan, en niet per fiscale eenheid. Iedere entiteit binnen de fiscale eenheid moet ook over eigen inloggegevens beschikken voor het doen van het teruggaafverzoek.

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.