Bezwaren tegen btw voor privégebruik auto worden massaal afgehandeld

Geplaatst op 24 april 2017

Over de belastingjaren 2011 tot en met 2016 hebben ondernemers ongeveer 2 miljoen keer bezwaar gemaakt tegen de btw die ze moeten betalen voor het privégebruik van de auto van de zaak. Daarom heeft de Belastingdienst deze bezwaren aangewezen als massaal bezwaar. Dat wil zeggen dat wij ze niet individueel behandelen, maar voor al deze bezwaren 1 beslissing nemen.

De Hoge Raad doet waarschijnlijk binnenkort uitspraak in een aantal lopende rechtszaken over btw en privégebruik auto. Daarna wordt binnen 6 weken een beslissing genomen over alle bezwaren die onder het massaal bezwaar vallen. De Belastingdienst maakt die beslissing dan bekend in de Staatscourant en op hun website.

Heeft u bezwaar gemaakt tegen de btw voor het privégebruik van de auto van de zaak? Uw bezwaar valt onder het massaal bezwaar als het voldoet aan alle volgende voorwaarden:

  • het gaat in uw bezwaar om 1 of meer van de vragen die de Hoge Raad behandelt;
  • u heeft uiterlijk bezwaar gemaakt op de dag vóór de dag waarop de Belastingdienst haar beslissing neemt;
  • u hebt op tijd bezwaar gemaakt;
  • De Belastingdienst heeft nog geen uitspraak gedaan op uw bezwaar.

Gaat het in uw bezwaar (ook) om andere vragen dan die de Hoge Raad behandelt? Dan behandelt de Belastingdienst uw bezwaar op die punten wel individueel.

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.