Belastingvrij stoppen met roken

Geplaatst op 26 mei 2015

Uw werknemer wil stoppen met roken. Een initiatief dat u van harte ondersteunt. Wist u dat u onbelast een cursus stoppen met roken mag aanbieden? Dat kan echter alleen als de cursus kwalificeert als Arbo voorziening en u voldoet aan twee voorwaarden.

Let op!
Arbovoorzieningen zijn voorzieningen die samenhangen met uw verplichtingen uit de Arbeidsomstandighedenwet. Uw werknemer gebruikt de voorziening en betaalt hiervoor geen eigen bijdrage.

Twee voorwaarden
Het onbelast aanbieden van een cursus stoppen met roken aan uw werknemers kan onder de volgende twee voorwaarden:

  • U neemt het initiatief voor de cursus.
  • De cursus maakt deel uit van het Arbo plan van uw onderneming.

Voorheen was alleen het ter beschikking stellen van een cursus stoppen met roken onbelast. Sinds 2015 mag u de cursus ook onbelast vergoeden of verstrekken. Ook de eis dat de cursus geheel of gedeeltelijk moet worden gegeven op de werkplek is komen te vervallen.

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.