1
Simon Adler, Strandpaviljoen De Marlijn Schiermonnikoog

Nieuwsarchief

Uitzenden, payrolling of contracting? Voorkom verrassingen

Geplaatst op 22 januari 2020

Voor uitzenden, payrolling en contracting bestaan verschillende regels. Door de juiste regels toe te passen voorkomt u onaangename verrassingen. De Handreiking ‘Contracting, uitzending of payrolling?’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt duidelijkheid.

Lees meer >>

Controleer de factuur van uw leverancier

Geplaatst op 21 januari 2020

Een factuur moet volgens de wet aan verschillende eisen voldoen. Voldoet een inkoopfactuur niet aan deze eisen, dan loopt u het risico dat de Belastingdienst uw aftrek weigert. Controleer daarom of de factuur aan de eisen voldoet.

Lees meer >>

Drempel investeringsbedrag KIA omhoog

Geplaatst op 17 januari 2020

Als u investeert, heeft u als ondernemer in beginsel recht op de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen. Er geldt wel een aantal voorwaarden, waaronder een minimuminvesteringsbedrag. Dit bedrag is voor 2020 bepaald op € 2.401.

Lees meer >>

Invoering UBO-register vertraagd

Geplaatst op 15 januari 2020

De invoering van het UBO-register is vertraagd. Het UBO-register zou oorspronkelijk in januari 2020 worden ingevoerd, maar dat is niet haalbaar, zo blijkt uit stukken van de Eerste Kamer.

Lees meer >>

Hoeveel mag u in 2020 belastingvrij schenken?

Geplaatst op 13 januari 2020

Als u wilt, kunt u ook dit jaar weer belastingvrij schenken. De meest gebruikte vrijstelling, die voor schenkingen aan de kinderen, is verhoogd naar € 5.515 per kind. De algemene vrijstelling bedraagt in 2020 € 2.208.

Lees meer >>

Transitievergoeding bij ontslag rond de jaarwisseling

Geplaatst op 10 januari 2020

De regels rond de transitievergoeding zijn per 1 januari 2020 gewijzigd. Maar moet u de oude of de nieuwe regels toepassen als uw werknemer rond deze datum ontslag krijgt?

Lees meer >>

Gebruikelijk loon dga in 2020 € 46.000

Geplaatst op 08 januari 2020

Als dga moet u jaarlijks verplicht een zogenaamd gebruikelijk loon opnemen uit uw bv. Dit gebruikelijk loon is voor het jaar 2020 vastgesteld op € 46.000.

Lees meer >>

Btw terug op bouwkosten woning met zonnepanelen?

Geplaatst op 06 januari 2020

Als u zonnepanelen op uw woning plaatst, kunt u de btw erop terugkrijgen. Of dit ook geldt voor de btw die drukt op de woning zelf, hangt af van de omstandigheden.

Lees meer >>

Eind 2020 eindigt overgangsrecht zuivere saldolijfrente

Geplaatst op 02 januari 2020

Personen die in het bezit zijn van een zuivere saldolijfrente, moeten er rekening mee houden dat het hierop van toepassing zijnde overgangsrecht vanaf 2021 eindigt. Dit betekent dat in 2020 over de lijfrente afgerekend moet worden met de fiscus.

Lees meer >>

Nieuwe Energielijst 2020 bekend

Geplaatst op 30 december 2019

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de Energielijst voor 2020 bekend gemaakt. De Energielijst bevat alle bedrijfsmiddelen waarop ondernemers de Energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen krijgen.

Lees meer >>

Nmbrs - Yes we gaan live!

Geplaatst op 24 december 2019

Nmbrs

Van der Veen & Kromhout gaat per 1 januari 2020 werken met de HR- en Salarissoftware van Nmbrs.

Lees meer >>

Wet Arbeidsmarkt in Balans, een update!

Geplaatst op 24 december 2019

Werkgevers krijgen drie maanden extra tijd om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie. De WW-premiedifferentiatie is onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die op 1 januari 2020 in werking treedt.

Lees meer >>

Hypotheekrente een half jaar vooruitbetalen?

Geplaatst op 20 december 2019

De aftrek van hypotheekrente wordt al jaren versoberd. Dit jaar is de hypotheekrente nog aftrekbaar tegen maximaal 49%, maar volgend jaar nog maar tegen maximaal 46%. Wellicht is het een idee uw hypotheekrente vooruit te betalen?

Lees meer >>

Verhuizen rond de jaarwisseling? Let op!

Geplaatst op 16 december 2019

Het gaat weer goed met de economie en dus wordt er ook weer volop verhuisd. Is daarbij een koopwoning in het spel, plan de aan- en verkoop ervan dan goed, anders kunt u voor een onaangename fiscale verrassing komen te staan.

Lees meer >>

Ook nog scholingsaftrek in 2020 en 2021

Geplaatst op 13 december 2019

De fiscale scholingsaftrek gaat verdwijnen, maar niet vóór 2022. Dat betekent dat de aftrek in 2020 en 2021 nog overeind blijft. Dit blijkt uit een brief van minister Koolmees van SZW.

Lees meer >>

De transitievergoeding: dit wijzigt per 1 januari 2020

Geplaatst op 11 december 2019

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Deze wet brengt wijzigingen in het ontslagrecht aan, waaronder de transitievergoeding. Hieronder volgt een opsomming van de wijzigingen van de transitievergoeding.

Lees meer >>

Fiscale voordelen? Minder dan één maand de tijd

Geplaatst op 09 december 2019

De feestdagen komen eraan en 2019 is alweer bijna ten einde. Dit betekent dat u nog één maand de tijd heeft om de volgende fiscale voordelen te kunnen benutten:

Lees meer >>

Laatste kans afkoop met korting pensioen in eigen beheer

Geplaatst op 06 december 2019

Het is tegenwoordig niet meer mogelijk om als dga pensioen in de eigen bv op te bouwen. Dit jaar heeft u voor het laatst de mogelijkheid een bestaand pensioen met korting af te kopen.

Lees meer >>

Nog belastingvrij schenken in 2019?

Geplaatst op 04 december 2019

Bij het naderen van de jaarwisseling vragen velen zich traditioneel af of het verstandig is ook dit jaar nog wat belastingvrij te schenken, bijvoorbeeld aan de kinderen. Wat zijn de mogelijkheden en waar moet u op letten?

Lees meer >>

Maximaal voordeel uit WKR

Geplaatst op 02 december 2019

Via de werkkostenregeling kunnen vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij aan personeel worden uitgekeerd. Alleen als het bedrag van alle vergoedingen en verstrekkingen samen meer is dan 1,2% (vrije ruimte) van de loonsom van het bedrijf, betaalt de werkgever 80% belasting over het meerdere. De werkkostenregeling (WKR) biedt daarom hele goede mogelijkheden om op de loonkosten te besparen.

Lees meer >>

Btw-tip! Spaaracties: let op de btw

Geplaatst op 29 november 2019

Ondernemers kunnen verschillende manieren bedenken om klanten aan zich te binden. Bijvoorbeeld door gratis zegels te verstrekken die later tegen geld ingewisseld kunnen worden. Ander voorbeeld is het gratis weggeven van een artikel aan de klant wanneer die zich voor een bepaalde periode aan de ondernemer bindt. Wat zijn de btw-gevolgen hiervan?

Lees meer >>

Hoe viert u een fiscaal vriendelijk sinterklaasfeest?

Geplaatst op 27 november 2019

Sinterklaas is afgelopen weekend in ons land aangekomen. Bezoekt hij ook dit jaar weer uw bedrijf om de kinderen van uw werknemers te trakteren? Of trakteert hij uw werknemers? Doe dit dan fiscaal vriendelijk.

Lees meer >>

Pas vanaf 2020 op met concernregeling werkkostenregeling

Geplaatst op 25 november 2019

Als u meerdere bv’s heeft en de werkkostenregeling gebruikt, kunt u ook de concernregeling toepassen. Vanaf volgend jaar moet u hiermee wel oppassen, anders doet u zichzelf wellicht tekort.

Lees meer >>

WAB: nieuwe regels oproepkrachten

Geplaatst op 22 november 2019

Per 1 januari 2020 treedt een groot deel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking, waaronder de regels voor oproepkrachten en oproepovereenkomsten. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Lees meer >>

Top 10 Eindejaarstips voor de ondernemer

Geplaatst op 20 november 2019

Welke financiële zetten kunt u als ondernemer of dga vóór 1 januari 2020 nog doen om het jaar slim af te sluiten? Check deze tien uiteenlopende tips.

Lees meer >>

Hoge Raad zet streep door slapend dienstverband

Geplaatst op 18 november 2019

De Hoge Raad heeft een einde gemaakt aan het slapend dienstverband. Een slapend dienstverband is een dienstverband dat na langdurige arbeidsongeschiktheid van een werknemer niet wordt beëindigd. Door de arbeidsovereenkomst in stand te houden, is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd.

Lees meer >>

Informatiebeschikking inspecteur, wat mag?

Geplaatst op 15 november 2019

Als u de inspecteur bepaalde informatie niet kunt of wilt verstrekken, kan hij een informatiebeschikking opleggen. Die moet wel voldoende concreet zijn, aldus het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een uitspraak.

Lees meer >>

Dit jaar nog snel dividend uitkeren?

Geplaatst op 13 november 2019

Als u dit jaar dividend uitkeert, betaalt u 25% belasting in box 2. Volgend jaar stijgt dit tarief naar 26,25%. Dus dit jaar nog maar snel dividend uitkeren?

Lees meer >>

Uw medewerker volgend jaar een fiets van de zaak?

Geplaatst op 11 november 2019

Met ingang van 1 januari 2020 is er een nieuwe fiscale regeling voor een fiets van de zaak. Hoe ziet de regeling er precies uit, wat zijn de kosten en met welke voorwaarden moet u zeker rekening houden?

Lees meer >>

20 november: deadline kleineondernemersregeling

Geplaatst op 08 november 2019

De kleineondernemersregeling (KOR) in de btw gaat volgend jaar veranderen. Wilt u gebruik maken van de nieuwe regeling, dan moet u zich tijdig aanmelden bij de Belastingdienst.

Lees meer >>

Saneringsregeling varkenshouderij 25 november open

Geplaatst op 06 november 2019

Varkenshouders die willen stoppen, kunnen onder voorwaarden gebruik maken van de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (SRV). Met de subsidieregeling ontvangen varkenshouderijen een marktconforme financiële vergoeding voor het varkensrecht, naast een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen.

Lees meer >>

eHerkenning per 2020 verplicht voor loonaangifte

Geplaatst op 04 november 2019

Ondernemers kunnen vanaf 2020 de aangifte loonheffingen alleen nog maar doen via het nieuwe portaal van de Belastingdienst. Zij zijn verplicht hiervoor eHerkenning te gebruiken. Vraag eHerkenning op tijd aan!

Lees meer >>

Dga: laatste kans afkoop pensioen met korting!

Geplaatst op 31 oktober 2019

U kunt als dga geen pensioen meer opbouwen in uw eigen bv. Wilt u uw opgebouwde pensioen in eigen beheer afkopen, doe dat dan dit jaar. 2019 is namelijk het laatste jaar dat u een belastingkorting krijgt. Houdt u daarbij wel aan de voorwaarden.

Lees meer >>

Is uw organisatie voorbereid op de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans, de zogenaamde WAB?

Geplaatst op 28 oktober 2019

Door de invoering van de WAB gaat u vanaf 1 januari 5% meer WW-premie betalen voor arbeidscontracten die niet voor onbepaalde tijd zijn. Het kan financieel zeer interessant zijn om nog voor 1 januari a.s. arbeidscontracten aan te passen. Denk hierbij aan het omzetten van contracten voor bepaalde tijd naar onbepaalde tijd.

 

Lees meer >>

Nieuwe kleineondernemersregeling. Meld u vóór 20 november aan!

Geplaatst op 23 oktober 2019

U kunt zich aanmelden bij de Belastingdienst voor de nieuwe kleineondernemersregeling. Aanmelden is nodig, omdat de regeling per 2020 wordt gewijzigd. Wilt u de regeling vanaf 2020 gebruiken, zorg dan dat uw aanmelding vóór 20 november 2019 bij de Belastingdienst binnen is.

 

Lees meer >>

Voorkomen bijtelling auto? Zware bewijslast

Geplaatst op 18 oktober 2019

Als uw werknemers de bijtelling voor een ter beschikking staande auto van de zaak willen voorkomen, moeten ze rekening houden met een zware bewijslast. Alleen het beheren van de autosleutels door de werkgever is in ieder geval onvoldoende.

Lees meer >>

Computer ten laste van de winst?

Geplaatst op 14 oktober 2019

Als ondernemer kunt u de kosten van een zakelijk gebruikte computer ten laste van de winst brengen. Dat kan echter niet als u de computer in eerste instantie opvoert als scholingskosten.

Lees meer >>

Is een plug-in hybride fiscaal nog interessant?

Geplaatst op 11 oktober 2019

Elektrische auto’s zijn fiscaal nog steeds erg interessant, al wordt dat de komende jaren fors minder. Maar hoe interessant zijn plug-in hybride auto’s nog?

Lees meer >>

Loonaangifte via nieuwe portaal Belastingdienst

Geplaatst op 09 oktober 2019

Werkgevers die zelf de loonaangifte invullen met behulp van het programma van de Belastingdienst, kunnen hiervoor voortaan ook terecht in het nieuwe portaal, Mijn Belastingdienst Zakelijk. Zo komen steeds meer functies in het nieuwe portaal beschikbaar.

Lees meer >>

Wijziging regels rentevergoeding vennootschapsbelasting 2020

Geplaatst op 07 oktober 2019

De regels inzake het vergoeden van rente aan de Belastingdienst voor wat betreft de vennootschapsbelasting (Vpb), gaan in 2020 veranderen. Ook het vergoeden van rente dóór de Belastingdienst gaat voor wat betreft de Vpb veranderen. Deze maatregelen zijn op Prinsjesdag aangekondigd.

Lees meer >>

Bijtelling elektrische auto volgend jaar verdubbeld

Geplaatst op 04 oktober 2019

De bijtelling voor de berijder van een zakelijke elektrische auto wordt volgend jaar verdubbeld. De bijtelling gaat van 4% naar 8%. Bovendien geldt de 8% nog maar over de eerste € 45.000 van de catalogusprijs. Dit staat in het voorstel van de Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord, die op Prinsjesdag is gepubliceerd.

Lees meer >>

Openstelling SDE subsidie vanaf 29 oktober 2019

Geplaatst op 02 oktober 2019

De tweede ronde voor het aanvragen van de SDE+ subsidie start dit jaar op 29 oktober 2019. De SDE+ subsidie betreft projecten inzake hernieuwbare energie, bijvoorbeeld zakelijke zonnepanelen. Er zijn zes categorieën: biomassa, geothermie, water, wind en zon. Voor de categorie windenergie geldt een aparte aanvraagprocedure.

Lees meer >>

Nieuwe arbeidsmarktregels en tijdelijke contracten

Geplaatst op 30 september 2019

Vanwege de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 veranderen de regels voor opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Hoe zit dat?

Lees meer >>

Vanaf 2020 twee tarieven box 1

Geplaatst op 27 september 2019

Vanaf volgend jaar kent box 1 nog maar twee tarieven. De hoogte ervan is 37,35% en 49,5%. Dit staat in het Belastingplan 2020.

Lees meer >>

WKR: meer ruimte belastingvrij extraatje

Geplaatst op 25 september 2019

Volgend jaar gaat de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling naar 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Over het meerdere van uw loonsom blijft de vrije ruimte 1,2%. Dit staat in het Belastingplan 2020.

Lees meer >>

Top 10 voorstellen en wijzigingen Belastingplan 2020

Geplaatst op 23 september 2019

Welke fiscale voorstellen en wijzigingen zijn er op de derde dinsdag in september 2019 uit het koffertje van de minister van Financiën Hoekstra gekomen? Wij zetten kort de tien belangrijkste fiscale voorstellen en wijzigingen voor u op een rij.

Lees meer >>

Special Miljoenennota 2020

Geplaatst op 19 september 2019

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2020 en dus ook het Belastingplan 2020.

In de kabinetsplannen voor de komende jaren valt op dat de regering inzet op het verlagen van lasten op arbeid, het tegengaan van belastingontwijking en -ontduiking, een goed Nederlands vestigingsklimaat en een groener en beter uitvoerbaar belastingstelsel.

Lees meer >>

Wees alert op btw-fraude

Geplaatst op 18 september 2019

Als u als ondernemer de door u betaalde btw in aftrek wilt brengen, dient u over facturen te beschikken die aan de nodige voorwaarden voldoen. Zo niet, dan kan de aftrek van btw geweigerd worden. Dit kan ook als er duidelijk sprake is van fraude door uw leverancier.

Lees meer >>

Scherpere regels rond giftenaftrek

Geplaatst op 16 september 2019

Giften aan goede doelen zijn in beginsel aftrekbaar in box 1. Om misbruik van de regeling tegen te gaan, zal het kabinet volgend jaar onder meer op een aantal punten een verscherping van de regelgeving voorstellen, zo blijkt uit een eerdere brief van staatssecretaris Snel.

Lees meer >>

Eind derde kwartaal, nog iets reserveren?

Geplaatst op 13 september 2019

Eind september is alweer het einde van het derde kwartaal. Boekhoudkundig en cijfermatig belangrijk, want op weg naar het laatste kwartaal van 2019 zijn er absoluut nog punten om te checken. Lees verder welke punten!

Lees meer >>

Prinsjesdag top 10: wat weten we al?

Geplaatst op 11 september 2019

Nog even en het is Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor het komend jaar bekend maakt. Een aantal plannen is echter vorig jaar of in de loop van dit jaar al aangekondigd. Enkele belangrijke wijzigingen voor 2020 zetten we nu alvast voor u op een rij.

Lees meer >>

Eigenrisicodrager worden? Aanvragen vóór 1 oktober!

Geplaatst op 09 september 2019

Wanneer u per 1 januari 2020 eigenrisicodrager voor de ZW of WGA wilt zijn, dan moet u dat 13 weken voor de gewenste ingangsdatum aanvragen, dus vóór 1 oktober. Hetzelfde geldt voor beëindiging van het eigenrisicodragerschap. De aanvraag dient u in bij de Belastingdienst.

Lees meer >>

Online een bv oprichten? Vanaf 1 augustus 2021

Geplaatst op 06 september 2019

Als u nu een bv wil oprichten, moet u naar de notaris. Vanaf 1 augustus 2021 zijn de Europese lidstaten verplicht om het oprichten van een bv ook online mogelijk te maken.

Lees meer >>

Nieuwe arbeidsmarktregels: wat komt later?

Geplaatst op 04 september 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans treedt voor het grootste deel op 1 januari 2020 in werking. Enkele onderdelen van deze wet worden echter later ingevoerd, zo heeft minister Koolmees eerder laten weten.

Lees meer >>

Deadline Subsidie Praktijkleren 16 september!

Geplaatst op 02 september 2019

Heeft u in het studiejaar 2018/2019 werknemers in dienst die gebruikmaken van een praktijk- of werkleerplaats? Vergeet dan niet tijdig de Subsidie Praktijkleren aan te vragen.

Lees meer >>

Isoleren woning? Vraag vanaf 2 september subsidie aan

Geplaatst op 30 augustus 2019

Bent u eigenaar en tevens bewoner van een woning en wilt u deze isoleren, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een nieuwe subsidieregeling. Deze subsidie, de subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH), kunt u vanaf 2 september 2019 aanvragen.

Lees meer >>

Leg studiekostenbeding werknemer nauwkeurig vast

Geplaatst op 28 augustus 2019

Werkgevers nemen nogal eens de kosten van een studie van een werknemer voor hun rekening. Wilt u dat een werknemer bij ontslag deze kosten geheel of deels terugbetaalt, dan dient u dit goed vast te leggen.

Lees meer >>

Wat bepaalt uw sectorindeling?

Geplaatst op 26 augustus 2019

Als werkgever bent u voor de werknemersverzekeringen ingedeeld bij een sector. De hoogte van de premies verschilt per sector. Bij welke sector u bent ingedeeld, is afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten. Het gerechtshof in Den Bosch heeft eerder duidelijk gemaakt wat bij verschillende activiteiten de doorslag biedt voor wat betreft deze indeling.

Lees meer >>

AVG: hoe beveilig je persoonsgegevens tegen digitale bedreigingen?

Geplaatst op 26 augustus 2019

Cybercrime komt inmiddels vaker voor dan fietsendiefstal, zo blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB). Wat moet u doen om ervoor te zorgen dat verlies van persoonsgegevens in uw bedrijf wordt voorkomen?

Wat de gevolgen zijn van cybercrime ziet u in onderstaande afbeelding van DNB.

Lees meer >>

Btw-tip! Betaalde btw buitenland? Vraag deze voor 1 oktober terug

Geplaatst op 23 augustus 2019

Ook dit jaar kan de btw worden teruggevraagd die in het buitenland over zakelijke uitgaven in 2018 is betaald. Heeft uw bedrijf vorig jaar ook btw in het buitenland betaald, kom dan tijdig in actie en houd de voorwaarden in de gaten.

Lees meer >>

Agiostorting derdenrekening notaris valt in box 3

Geplaatst op 21 augustus 2019

Als u het kapitaal in uw bv wilt vergroten, kan dit via een agiostorting. Gebruikt u voor deze storting een derdenrekening bij een notaris, dan telt het vermogen bij u nog steeds mee in box 3, totdat u er de beschikkingsmacht over verliest.

Lees meer >>

Kleineondernemersregeling? Aanmelden voor 20 november

Geplaatst op 19 augustus 2019

Wilt u in aanmerking komen voor de kleineondernemersregeling (KOR) in 2020? Dan kunt u zich hiervoor tot 20 november van dit jaar aanmelden bij de Belastingdienst.

Lees meer >>

Profiteer als transportsector van de milieu- en energie-investeringsaftrek

Geplaatst op 16 augustus 2019

Ook dit jaar kunnen ondernemers in de transportsector profiteren van de milieu- en energie-investeringsaftrek (MIA en EIA). Naast algemeen toepasbare bedrijfsmiddelen, zoals zonnepanelen, zijn beide aftrekken ook van toepassing op een aantal sectorspecifieke bedrijfsmiddelen. U kunt zelf eenvoudig nagaan of ook uw investering voor een van de aftrekken in aanmerking komt.

Lees meer >>

Zware bewijslast voor fiscus bij werkkostenregeling

Geplaatst op 14 augustus 2019

Volgens de werkkostenregeling, WKR, kunnen vergoedingen en verstrekkingen van een werkgever aan zijn werknemers belastingvrij worden uitgekeerd. Voorwaarde is wel dat de vergoedingen en verstrekkingen 'gebruikelijk' moeten zijn. De inspecteur moet hard kunnen maken dat dit niet het geval is, als hij stelt dat de werkkostenregeling niet toegepast mag worden. Dit stelt de Hoge Raad in een recent arrest.

Lees meer >>

Fiscale controle? Vergaande bevoegdheden Belastingdienst

Geplaatst op 12 augustus 2019

De Belastingdienst heeft vergaande bevoegdheden inzake het uitvoeren van een fiscale controle bij uw bedrijf. Wanneer hieraan niet de nodige medewerking wordt verleend, kan dit forse gevolgen hebben. Dit blijkt uit een uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch.

Lees meer >>

Inkomsten uit verhuur deel woning onbelast

Geplaatst op 07 augustus 2019

Verhuurt u als particulier af en toe een deel van uw woning aan derden? Volgens het gerechtshof in Amsterdam zijn de inkomsten uit deze verhuur voor u onbelast.

Lees meer >>

Nieuwe arbeidsvoorwaarden voor alle uitzendkrachten

Geplaatst op 05 augustus 2019

Vanaf 30 december 2019 worden de ABU- en de NBBU-cao voor uitzendkrachten gelijkgetrokken. Als werkgever heeft u dan nog maar met één pakket aan arbeidsvoorwaarden te maken.

Lees meer >>

Minder griffierechten bij kleine vorderingen

Geplaatst op 02 augustus 2019

Het griffierecht voor civiele zaken in eerste aanleg wordt gewijzigd. Nu betalen ondernemers voor een vordering tussen de € 500 en € 5.000 nog € 486 aan griffierechten. Dat wordt straks € 204, respectievelijk € 306 als de ondernemer een rechtspersoon is, zoals een bv.

Lees meer >>

Formele eisen zijn er niet voor niets!

Geplaatst op 31 juli 2019

Onze belastingwetten kennen diverse formele eisen waaraan u zich dient te houden. Maar dat geldt ook voor de overheid zelf, zo ervoer de gemeente Meierijstad onlangs toen een bezwaar tegen de WOZ-waarde van een drietal panden per e-mail werd ingediend.

Lees meer >>

Eenvoudige douaneaangifte voor zendingen tot 22 euro

Geplaatst op 29 juli 2019

Vanaf 2021 komt er een eenvoudige douaneregeling voor zendingen met een waarde van niet meer dan € 22. De vereenvoudigde regeling heeft te maken met de nieuwe btw-regels rond e-commerce die de EU-lidstaten vanaf 2021 moeten toepassen.

Lees meer >>

Beschikking tegemoetkomingen Wtl? Check deze!

Geplaatst op 26 juli 2019

De Belastingdienst verstuurt deze maand de beschikkingen voor 2018 inzake de Wet Tegemoetkomingen Loondomein (Wtl). U dient deze goed te controleren. Heeft u namelijk ten onrechte geheel of gedeeltelijk een tegemoetkoming ontvangen, dan kan dit bedrag worden teruggevorderd.

Lees meer >>

Kosten aanschaf airco aftrekbaar?

Geplaatst op 25 juli 2019

Werkt u geheel of deels vanuit huis? Nu er weer een aantal zeer warme dagen voor de deur staan, overweegt u wellicht een airco aan te schaffen. Kunt u de kosten daarvan delen met de fiscus?

Lees meer >>

Heeft uw kantoor al energielabel C?

Geplaatst op 24 juli 2019

Kantoren moeten vanaf 2023 ten minste over het energielabel C beschikken. Zo niet, dan mag u uw kantoor vanaf die tijd niet meer als kantoor gebruiken. Daarom is het van belang te checken of uw kantoor aan de eisen voldoet.

Lees meer >>

Payrollen gaat veranderen per 1 januari 2020

Geplaatst op 22 juli 2019

De Wet arbeidsmarkt in balans, WAB, is inmiddels door het parlement aangenomen. Dit betekent dat er per 1 januari 2020 ook een aantal zaken verandert voor payrolling. De wetswijzigingen gaan op 1 januari 2020 in.

Lees meer >>

Brengt bijverdienste studiefinanciering in gevaar?

Geplaatst op 19 juli 2019

Studenten aan het mbo en sommige studenten aan het hbo of de universiteit mogen jaarlijks maximaal een bepaald bedrag bijverdienen. Schieten ze over deze grens heen, dan komt hun studiefinanciering in gevaar.

Lees meer >>

Wanneer is afkoopsom leaseauto aftrekbaar?

Geplaatst op 17 juli 2019

Wanneer werknemers met een auto van de zaak van baan wisselen, moet het leasecontract van de auto veelal worden afgekocht. Deze afkoopsom is onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de bijtelling op het inkomen die de werknemer krijgt vanwege het privégebruik.

Lees meer >>

Vakantiewoning in buitenland belast?

Geplaatst op 15 juli 2019

Als u een vakantiewoning bezit, betaalt u hierover belasting in Nederland. Ook een vakantiewoning in het buitenland moet u als vermogen opgeven in uw Nederlandse aangifte inkomstenbelasting. U bent daarover in beginsel Nederlandse inkomstenbelasting verschuldigd, maar meestal krijgt u een vermindering. Daarmee wordt voorkomen dat u dubbel belasting betaalt.

Lees meer >>

Factuurtips voor de horecaondernemer

Geplaatst op 12 juli 2019

Als horecaondernemer kunt u tegen complexe zaken aanlopen als het om uw facturen gaat. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende btw-tarieven die u soms in één factuur moet verwerken. We geven u drie actuele tips.

Lees meer >>

Wat te doen met de leaseauto bij ontslag werknemer?

Geplaatst op 10 juli 2019

Als een van uw werknemers uw bedrijf verlaat en in het bezit is van een leaseauto, betekent dit meestal dat het leasecontract voor de resterende periode moet worden afgekocht. Hoe kunt u hier het beste op inspelen?

Lees meer >>

Wilt u een laadpaal voor uw klanten?

Geplaatst op 08 juli 2019

U bent van plan om een laadpaal te plaatsen, zodat uw klanten en relaties kunnen bijtanken. U wilt wel dat de klant of relatie betaalt voor de stroom die hij afneemt. U moet dus een laadpaalsysteem hebben dat alle tankbeurten goed bijhoudt.

Lees meer >>

Biedt u uw kind vakantiewerk op uw bedrijf?

Geplaatst op 05 juli 2019

Als uw zoon of dochter op zoek is naar leuk vakantiewerk, is het wellicht een idee dat ze bij u in het bedrijf gaan werken. Uw kind heeft dan een leuke bijverdienste en krijgt een kijkje in de keuken. Daarbij, u heeft de beschikking over een extra arbeidskracht en u kunt de kosten ten laste van de winst brengen.

Lees meer >>

Op vakantie met auto van de zaak? Bijtelling loopt door

Geplaatst op 03 juli 2019

Rijdt u een auto van de zaak? Dan kunt u de bijtelling niet ontlopen middels een verhuurconstructie voor de momenten dat u niet werkt, bijvoorbeeld tijdens een vakantie. Dit blijkt uit een recente uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Lees meer >>

Klimaatakkoord: bijtelling elektrische auto fors hoger

Geplaatst op 01 juli 2019

De bijtelling voor het privégebruik auto van de zaak gaat vanaf 2020 voor nieuwe elektrische auto’s omhoog van 4% naar 8%. De verhoging is onderdeel van het Klimaatakkoord dat vrijdag 28 juni is gepresenteerd.

Lees meer >>

ANBI: publiceer uw jaarcijfers vóór 1 juli

Geplaatst op 28 juni 2019

Als Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI, geniet u een aantal fiscale voordelen, maar u moet dan wel openheid van zaken geven. Daarom bent u onder meer verplicht hun jaarcijfers over 2018 vóór 1 juli dit jaar te publiceren.

Lees meer >>

Advieswijzer Kantoor aan huis 2019

Geplaatst op 26 juni 2019

Het lijkt aantrekkelijk: wonen en werken in één pand. Maar een kantoor aan huis is lang niet altijd ook fiscaal aantrekkelijk. Wanneer is uw werkplek ook voor de fiscus een werkruimte? Waar moeten u, uw bedrijf en uw werkruimte dan aan voldoen?

 

Lees meer >>

Bijbaantje? Gunstige regeling scholier!

Geplaatst op 25 juni 2019

De uitslagen van de eindexamens zijn binnen. Scholieren willen nu graag geld verdienen met een bijbaantje. Wist u dat u voor scholieren en studenten met een vakantiebaan de zogenaamde scholieren- en studentenregeling kunt toepassen? Daardoor houden deze werknemers netto meer van hun verdiensten over.

Lees meer >>

Btw-tip! Wordt uw factuur niet meer betaald? De btw-gevolgen

Geplaatst op 24 juni 2019

De btw op facturen die niet door uw klanten wordt voldaan, kan onder voorwaarden worden teruggevraagd. Máár, let op dat het prijsgeven van een vordering – u spreekt met de afnemer af dat hij zijn factuur niet meer hoeft te betalen en legt dat in een overeenkomst vast – gevolgen heeft voor het terugvragen van de btw op oninbare debiteuren.

Lees meer >>

Subsidie Praktijkleren

Geplaatst op 23 juni 2019

De subsidie Praktijkleren voor leerlingen en stagiairs voor het schooljaar 2018/2019 kan weer worden aangevraagd. Heeft u in de periode 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2019 een leerling of student  in dienst gehad dan komt u mogelijk in aanmerking voor deze subsidie. Het gaat hierbij om de volgende leerlingen/studenten:

Lees meer >>

Straks minder lang betalen voor uw ex?

Geplaatst op 21 juni 2019

Per 1 januari 2020 wordt de termijn voor partneralimentatie naar beneden bijgesteld. Het voorstel, dat inmiddels door de Tweede Kamer is goedgekeurd, gaat uit van de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van in beginsel 5 jaar. Deze wijziging geldt alleen voor verzoeken die ingediend zijn na 1 januari 2020.

Lees meer >>

Hoge Raad: belasting op spaargeld niet reëel

Geplaatst op 19 juni 2019

Een verondersteld rendement van 4% op vermogen voor de jaren 2013 en 2014 is niet reëel. Dit concludeert de Hoge Raad in een arrest van afgelopen vrijdag 14 juni. De uitspraak heeft in beginsel echter geen gevolgen voor de over die jaren ingediende bezwaarschriften inzake de vermogensrendementsheffing van box 3.

Lees meer >>

Wel of niet sparen in de bv?

Geplaatst op 17 juni 2019

Uw inkomen uit sparen en beleggen wordt belast in box 3. In deze box betaalt u meer belasting naarmate uw vermogen groter is. Is sparen en beleggen in de bv dan een betere oplossing?

Lees meer >>

Is een bv de komende jaren fiscaal voordelig?

Geplaatst op 14 juni 2019

De bv wordt vanaf 2020 vaak extra interessant, want de tarieven vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting wijzigen, plus de aftrekposten in box 1 en 2. Kan dit voor een ondernemer reden zijn om de overstap naar een bv te maken?

Lees meer >>

Ondernemersactiviteiten moeten aantoonbaar zijn

Geplaatst op 12 juni 2019

Als ondernemer heeft u in beginsel recht op tal van ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek. Dat u ondernemer bent, moet u wel aannemelijk kunnen maken, met name bij een geringe omzet.

Lees meer >>

Btw holding niet zonder meer aftrekbaar

Geplaatst op 10 juni 2019

Bij holdingmaatschappijen is de aftrek van btw afhankelijk van de vraag of zo'n maatschappij als ondernemer is aan te merken dan wel deel kan uitmaken van een fiscale eenheid. Over het algemeen kan worden gezegd dat een holding die niets anders doet dan het enkel houden van aandelen, geen ondernemer is en daarom geen recht heeft op aftrek van voorbelasting.

Lees meer >>

Tijdelijk contract met een concurrentiebeding?

Geplaatst op 06 juni 2019

Een concurrentiebeding mag niet in een tijdelijk arbeidscontract worden opgenomen, tenzij de werkgever in het beding zelf uitlegt waarom zo’n beding noodzakelijk is. Hoe beoordeelt de rechter de toepassing van zo’n beding?

Lees meer >>

Subsidie praktijkleren aanvragen vanaf 2 juni

Geplaatst op 03 juni 2019

Heeft u leerlingen of studenten in dienst waarvoor u in aanmerking komt voor een subsidie praktijkleren? Vraag dan tijdig deze subsidie aan.

Lees meer >>

Wel of niet sparen in de bv?

Geplaatst op 29 mei 2019

Uw inkomen uit sparen en beleggen wordt belast in box 3. In deze box betaalt u meer belasting naarmate uw vermogen groter is. Is sparen en beleggen in de bv dan een betere oplossing?

Lees meer >>

Nieuwe Arbeidswet gaat 1 januari 2020 in

Geplaatst op 29 mei 2019

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB). Dit betekent dat werkgevers per 1 januari 2020 te maken krijgen met nieuwe regels voor ontslag, flexwerk en WW-premies. Wat betekent dit voor u?

Lees meer >>

Energiebesparing rapporteren voor 1 juli

Geplaatst op 27 mei 2019

Bedrijven die meer dan 50.000 kWh aan elektra of meer dan 25.000 m3 aan aardgas gebruiken, moeten verplicht energiebesparende maatregelen treffen. Ook moeten ze deze maatregelen voor 1 juli van dit jaar melden. Bedrijven die dit niet doen, riskeren een boete.

Lees meer >>

Op nieuwbouwwoning met zonnepanelen meer btw-teruggave?

Geplaatst op 23 mei 2019

Uit twee recente uitspraken van rechters blijkt dat kopers van een nieuwbouwwoning met zonnepanelen meer btw kunnen terugvragen. Er is wel door de Belastingdienst hoger beroep aangetekend. Het kan dus nog even duren voor er duidelijkheid ontstaat. Hoe zit een en ander?

 

Lees meer >>

Forse stijging tarieven bzm per 1 juli

Geplaatst op 20 mei 2019

Transporteurs moeten rekening houden met een forse stijging van de tarieven van de bzm (belasting zware motorrijtuigen). De hogere tarieven gaan per 1 juli van dit jaar in.

Lees meer >>

Nieuwe ketenregeling tijdelijke contracten

Geplaatst op 16 mei 2019

Het wetsvoorstel 'Wet arbeidsmarkt in balans' (WAB) heeft ook gevolgen voor de ketenregeling bij tijdelijke arbeidscontracten. De huidige maximumtermijn van twee jaar wordt weer drie jaar. Hoe kunt u hier nu al op inspelen?

Lees meer >>

RI&E en het Plan van Aanpak

Geplaatst op 13 mei 2019

Slechts 45% van bedrijven heeft een wettelijk verplichte Risico-inventarisatie & -evaluatie en bijbehorend Plan van Aanpak. Door het ontbreken hiervan kunnen forse boetes worden opgelegd. Hoe zit een en ander?

Lees meer >>

Wat is de afschrijvingstermijn van zonnepanelen?

Geplaatst op 10 mei 2019

Ondernemers en particulieren schaffen massaal zonnepanelen aan, mede vanwege de fiscale voordelen. Volgens Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch geldt voor zonnepanelen een afschrijvingstermijn van 20 jaar.

Lees meer >>

Salderingsregeling zonnepanelen na 2023 geleidelijk afgebouwd

Geplaatst op 06 mei 2019

Particulieren kunnen na 2023 een deel van de energiebelasting niet meer terugkrijgen van de overheid. Vanaf 2031 krijgt men de energiebelasting helemaal niet meer terug. De afbouw van deze zogenaamde salderingsregeling is door bewindslieden Wiebes en Snel voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Lees meer >>

Wettelijke vakantiedagen 2018 vervallen op 1 juli

Geplaatst op 03 mei 2019

De wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2018 hebben opgebouwd, vervallen per 1 juli 2019. Wanneer u uw werknemers daar tijdig op wijst, kunnen zij deze vakantiedagen nog vóór die datum opnemen.

Lees meer >>

Advieswijzer Alternatieve financieringsvormen 2019

Geplaatst op 01 mei 2019

De economie is inmiddels flink aangetrokken. Desondanks is het voor bedrijven nog vaak lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor een financiering niet meer alleen afhankelijk van de bank.

Er is een nieuwe financieringsmarkt ontstaan, een markt die complementair kan zijn aan de zo vertrouwde bancaire financiering. Daarnaast biedt ook de overheid u extra financieringshulp.

Lees meer >>

Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv 2019

Geplaatst op 29 april 2019

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk met elkaar omgaan en afspraken moeten goed zijn vastgelegd. Wie de regels in acht neemt, kan aantrekkelijk zakendoen met zijn eigen bv. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een geldlening met de bv of het ter beschikking stellen van een bedrijfspand.

Lees meer >>

Advieswijzer Btw en buitenland 2019

Geplaatst op 26 april 2019

Levert u goederen over de grens of verricht u diensten aan afnemers buiten Nederland, dan zult u zich moeten verdiepen in de mogelijke btw-verplichtingen in andere landen. Moet ik btw in rekening brengen? Welk tarief moet ik toepassen? Wie moet de btw afdragen? In welk land moet de btw worden betaald? Hoe moet ik betaalde btw terugvragen?

In deze advieswijzer wordt op hoofdlijnen nader ingegaan op btw-verplichtingen waarmee u te maken kunt krijgen als u zakendoet met het buitenland.

Lees meer >>

Rechter beëindigt 'slapend' dienstverband: transitievergoeding!

Geplaatst op 25 april 2019

Nederland kent naar schatting duizenden werknemers met een zogenaamd 'slapend' dienstverband. Ze verrichten wegens ziekte al jaren geen werkzaamheden meer, maar staan nog steeds op de payroll. De rechter in Den Haag beëindigde onlangs zo’n dienstverband waardoor er een transitievergoeding verschuldigd was.

Lees meer >>

Vrijgestelde vergoeding zakenreis verhoogd

Geplaatst op 24 april 2019

Wat kunt u aan uw werknemers onbelast vergoeden als zij een zakenreis in binnen- of buitenland maken? Daarvoor kunt u een richtlijn aanhouden, namelijk de Reisbesluiten binnen- en buitenland voor ambtenaren. De maximale vergoedingen voor buitenlandse zakenreizen zijn net per 1 april verhoogd. De bedragen voor binnenlandse reizen zijn eerder aangepast.

Lees meer >>

Inkomensafhankelijke combinatiekorting en co-ouderschap

Geplaatst op 17 april 2019

De inkomensafhankelijke combinatiekorting, IACK, is een heffingskorting die is bedoeld te stimuleren dat ouders met jonge kinderen toch betaalde arbeid verrichten. In 2019 kan dit oplopen tot een netto voordeel van € 2.835. Het is hierbij van belang de voorwaarden goed na te leven.

Lees meer >>

Vanaf 1 april belastingrente over btw-teruggaaf

Geplaatst op 15 april 2019

Als u als ondernemer in een bepaald jaar te veel btw op uw aangifte hebt afgedragen, kunt u dit bij Belastingdienst terugvragen. De fiscus moet binnen acht weken op een dergelijk verzoek beslissen. Als dit niet gebeurt, heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op belastingrente.

Lees meer >>

Extra btw terug op pand met zonnepanelen

Geplaatst op 12 april 2019

Als u zonnepanelen plaatst, kunt u als ondernemer maar ook als particulier de btw hierop terugkrijgen. Plaatst u zonnepanelen op uw privéwoning en levert u energie terug aan het energienet, dan wordt een deel van uw dakoppervlak als zakelijk gezien. Hierdoor komt u in aanmerking voor een eenmalige extra teruggave van btw.

Lees meer >>

Brexit: vraag in VK betaalde btw vóór 12 april terug

Geplaatst op 09 april 2019

De Brexit van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU staat vooralsnog gepland op 12 april. Deze deadline komt snel dichtbij. Bij een harde Brexit, dus een no deal, zal de procedure voor het terugvragen van in het VK betaalde btw per direct wijzigen. Vraag daarom alvast uw btw over 2018 vóór 12 april terug!

Lees meer >>

Nieuwe kleineondernemersregeling. Meld u 1 juni aan!

Geplaatst op 05 april 2019

U kunt zich vanaf 1 juni 2019 bij de Belastingdienst aanmelden voor de kleineondernemersregeling. Aanmelden is nodig, omdat de regeling per 2020 wordt gewijzigd. Wilt u de regeling vanaf 2020 gebruiken, zorg dan dat uw aanmelding vóór 20 november 2019 bij de Belastingdienst binnen is.

Lees meer >>

Branchenieuwsbrief Logistiek

Geplaatst op 03 april 2019

Interessante trends en ontwikkelingen in uw branche? In samenwerking met onze kennispartners willen wij u hiervan graag op de hoogte houden.

Lees meer >>

“Leuker kunnen we het niet maken”

Geplaatst op 01 april 2019

Woensdag 24 april 2019 zal er voor relaties en medewerkers van V&K een cabaretvoorstelling zijn in “De Skâns” te Gorredijk. “Leuker kunnen we het niet maken” cabaret met toegevoegde waarde door Jan Beuving en Patrick Nederkoorn. Wij nodigen u hiervoor van harte uit! U kunt zich aanmelden door te mailen naar evenementen@kromhout.com

Lees meer >>

Advieswijzer Personeel inlenen in 2019

Geplaatst op 29 maart 2019

Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming, bijvoorbeeld bij tijdelijke drukte of seizoenswerk? Zorg dan dat u voldoet aan alle regelgeving. Anders loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw. Waar moet u op letten en wat moet u regelen?

Lees meer >>

Branchenieuwsbrief Medische zorg

Geplaatst op 27 maart 2019

Interessante trends en ontwikkelingen in uw branche? In samenwerking met onze kennispartners willen wij u hiervan graag op de hoogte houden.

Lees meer >>

Datalekken, wat leren we ervan?

Geplaatst op 27 maart 2019

20.881 datalekken zijn er in 2018 aan de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Vooral vanuit de sectoren gezondheid en welzijn, financiële en zakelijke dienstverlening, IT-sector en openbaar bestuur. Wat kunnen we ervan leren?

Lees meer >>

Golf bedrijvencompetities

Geplaatst op 25 maart 2019

Speelt u graag een partijtje golf? Van der Veen & Kromhout nodigt u van harte uit aan één (of meer) van de volgende bedrijvencompetities. Meldt u meteen aan bij Ebe-Jan van der Woude (EvanderWoude@kromhout.com). De eerste speeldata zijn al in april!

Lees meer >>

Btw-tip! Welk btw-tarief hanteert u bij arrangementen?

Geplaatst op 22 maart 2019

De horeca kent tal van arrangementen. Denk aan een activiteit met na afloop een borrel of diner. Een combinatie van diensten dus, met soms verschillende btw-tarieven. Welk btw-tarief dient u dan toe te passen?

Lees meer >>

Belangrijke aftrekposten voor uw belastingaangifte

Geplaatst op 20 maart 2019

Nog even en u moet als ondernemer weer aangifte doen voor de inkomstenbelasting. Dit moet uiterlijk op 30 april. Lukt dit niet, vraag dan tijdig om uitstel. En vergeet onderstaande punten niet mee te nemen of bespreek deze met uw accountant.

Lees meer >>

Veel winst ene jaar en weinig winst andere jaar?

Geplaatst op 18 maart 2019

Belastingplichtigen met een wisselend inkomen, kunnen 'middeling' aanvragen bij de Belastingdienst. Door middeling bent u mogelijk minder inkomstenbelasting verschuldigd. Bij een dergelijk verzoek hoeft voortaan geen berekening meer meegeleverd te worden.

Lees meer >>

Belastingdienst treedt op bij kruislings schenken

Geplaatst op 14 maart 2019

De Belastingdienst gaat optreden tegen constructies waarbij kruislings wordt geschonken. Dit heeft de staatssecretaris van Financiën geantwoord op Kamervragen.

Lees meer >>

WOZ-waarde onjuist? Maak bezwaar!

Geplaatst op 12 maart 2019

Als het goed is, heeft u onlangs de nieuwe WOZ-waarde voor uw woning of bedrijfspand ontvangen. Controleer deze waarde en maak, binnen 6 weken, bezwaar als de waarde volgens u niet klopt. En dan kan het over een te hoge, maar ook over een te lage WOZ-waarde gaan.

Lees meer >>

Fiscale regelingen voor gezonder personeel

Geplaatst op 08 maart 2019

Bij duurzaamheid denkt u waarschijnlijk niet in de eerste plaats aan uw personeel. Toch bent u er als werkgever behoorlijk bij gebaat als uw personeel goed in z'n vel zit. Daarom zijn er fiscale faciliteiten om dit te ondersteunen.

Lees meer >>

Recht op zelfstandigenaftrek bij weinig omzet?

Geplaatst op 06 maart 2019

De Belastingdienst heeft ondernemers met een omzet van minder dan € 5.000 een brief gestuurd inzake de zelfstandigenaftrek. Via de brief worden zij eraan herinnerd dat je voor het recht op deze fiscale aftrekpost aan een aantal voorwaarden moet voldoen.

Lees meer >>

Voorlopige aanslag te hoog door dividenduitkering?

Geplaatst op 04 maart 2019

Als het goed is, heeft u in januari uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting weer ontvangen. Is daarbij rekening gehouden met dividend afkomstig uit aanmerkelijk belang, dan dient u uw aanslag te controleren. De fiscus houdt namelijk niet altijd rekening met ingehouden dividendbelasting.

Lees meer >>

Btw-tip! Binnenkort op wintersport? Denk aan zakelijke facturen

Geplaatst op 01 maart 2019

Gaat u dit jaar ook weer op wintersport? Vergeet dan niet alert te zijn op zakelijke facturen. U kunt de btw namelijk onder voorwaarden terugvragen. Tevens kunt u zakelijke kosten van de winst aftrekken.

Lees meer >>

Fiscale wijzigingen voor de dga 2019

Geplaatst op 27 februari 2019

Een dga heeft, net als iedere andere werknemer, in 2019 te maken met lagere tarieven in de loon- en inkomstenbelasting. Maar wat verandert er voor de dga nog meer?

Lees meer >>

Btw op oninbare vorderingen. Wees op tijd met uw terugvraag!

Geplaatst op 25 februari 2019

Sinds 2017 is het eenvoudiger om de btw op oninbare vorderingen terug te vragen. Maar wanneer kunt u nu precies deze btw terugvragen als het duidelijk is dat uw klant de factuur niet zal betalen?

De btw is in ieder geval terug te vragen één jaar nadat de factuur opeisbaar is geworden als de factuur op dat moment nog niet is betaald. Een apart schriftelijk verzoek om teruggaaf is niet meer nodig. Het oninbare btw-bedrag mag gewoon in de reguliere btw-aangifte worden meegenomen.

Lees meer >>

Geen MIA-aftrek meer voor hybride auto

Geplaatst op 25 februari 2019

In 2019 krijgt u voor plugin-hybride auto's geen milieu-investeringsaftrek (MIA) meer. Voor volledig elektrische auto's wordt de MIA verminderd. Deze auto's worden daardoor bij aanschaf per saldo duurder.

 

Lees meer >>

Afstandsverkopen Levering van goederen aan particulieren in de EU

Geplaatst op 25 februari 2019

Bij levering van goederen aan een buitenlandse particulier of een buitenlandse organisatie die niet btw-plichtig is, is sprake van zogenaamde afstandsverkopen. Deze levering vindt in beginsel plaats in Nederland.

Het kan echter gebeuren dat u zoveel in een lidstaat verkoopt, dat u zich moet melden bij de Belastingdienst in het betreffende land. U moet daar ook btw afdragen.

Met name in België wordt momenteel streng gecontroleerd.

Hoe werkt het?

Lees meer >>

Wat betekent de Brexit voor uw btw?

Geplaatst op 25 februari 2019

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie heeft btw-gevolgen als u zakendoet met Britse afnemers of leveranciers. Deze gevolgen zijn het grootst als het VK op 29 maart uittreedt zonder verdere afspraken met de EU ('no deal'). Wat zijn dan de belangrijkste veranderingen en hoe kunt u zich daarop voorbereiden?

Lees meer >>

Een check op de AVG!

Geplaatst op 25 februari 2019

Wat zijn de minimaal noodzakelijke zaken die een mkb-organisatie geregeld moet hebben? Het 10-stappenplan van de AVG-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), helpt u daarbij.


De AVG-storm vorig jaar lijkt na 25 mei 2018 te zijn geluwd. Wat veel ondernemingen zich op dit moment afvragen, is of ze wat betreft de AVG voldoende hebben geregeld en of dat wat ze hebben gedaan, goed is.

Lees meer >>

Meer rechten voor flexwerknemers

Geplaatst op 22 februari 2019

Flexwerknemers in de Europese Unie die meer dan 12 uur per maand werken, krijgen meer rechten. Het gaat vooral om afspraken over de beschikbaarheid en informatie over de werkzaamheden. Hierover is een akkoord bereikt in het Europees Parlement.

Lees meer >>

Nieuwe regelgeving 'internationale' scheiding

Geplaatst op 20 februari 2019

Gaat u scheiden en heeft u direct na uw huwelijk in het buitenland gewoond of heeft u beiden (ook) een buitenlandse nationaliteit, dan is er een nieuwe Europese verordening geldig.

Lees meer >>

Straks minder lang betalen voor uw ex?

Geplaatst op 18 februari 2019

Per 1 januari 2020 wordt de termijn voor het betalen van partneralimentatie naar beneden bijgesteld. Het voorstel, dat inmiddels door de Tweede Kamer is goedgekeurd, gaat uit van de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van in beginsel 5 jaar. Deze wijziging geldt alleen voor nieuwe echtscheidingsprocedures vanaf 2020.

Lees meer >>

Geen MIA-aftrek meer voor hybride auto

Geplaatst op 15 februari 2019

In 2019 krijgt u voor plugin-hybride auto's geen milieu-investeringsaftrek (MIA) meer. Voor volledig elektrische auto's wordt de MIA verminderd. Deze auto's worden daardoor bij aanschaf per saldo duurder.

Lees meer >>

Werkkostenregeling per 2020 verruimd

Geplaatst op 13 februari 2019

Werkgevers mogen per 2020 meer uitgeven aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor hun personeel. De verruiming heeft de vorm van een verhoogd percentage van 1,7% tot een loonsom van € 400.000. Daarboven blijft het bestaande percentage van 1,2% gelden. Dit heeft staatssecretaris Snel bekend gemaakt.

Lees meer >>

Nog geen 18 jaar en al ondernemer

Geplaatst op 11 februari 2019

Ben je nog geen 18 jaar en heb je al een eigen bedrijf of wil je een bedrijf beginnen? Waar moet je dan als minderjarige op letten en rekening mee houden? We hebben de vijf belangrijkste zaken op een rij gezet.

Lees meer >>

Loonheffingennummer aanvragen nieuwe bv

Geplaatst op 09 februari 2019

Vanaf 1 januari 2019 moeten nieuwe bv's weer zelf een loonheffingennummer aanvragen. Vanaf 1 april 2018 ging het toekennen van dit nummer automatisch, maar de Belastingdienst heeft zijn werkwijze aangepast.

Lees meer >>

Brexit-voucher? Vraag hem aan!

Geplaatst op 04 februari 2019

Doet u zaken met het Verenigd Koninkrijk en blijkt dat uw onderneming te maken krijgt met de gevolgen van de Brexit? Dan is er de Brexit-voucher die u helpt zich hierop voor te bereiden. Vraag hem aan!

Lees meer >>

Start het nieuwe jaar met administratieve schoonmaak

Geplaatst op 01 februari 2019

Het nieuwe jaar is weer begonnen, wat betekent dat u een deel van uw administratie weer kunt vernietigen. Hoe lang u uw administratie moet bewaren, hangt af van een aantal zaken. Wat zijn de regels?

Lees meer >>

Uitbetaling heffingskortingen verder afgebouwd

Geplaatst op 31 januari 2019

Op de te betalen belasting over uw inkomen, mag u de heffingskortingen in aftrek brengen. Als u zelf te weinig belasting betaalt om deze heffingskortingen te kunnen verrekenen, krijgt u de niet-gebruikte heffingskortingen uitbetaald door de Belastingdienst. Deze mogelijkheid wordt de komende jaren afgebouwd.

Lees meer >>

Branchenieuwsbrief Automotive

Geplaatst op 29 januari 2019

Interessante trends en ontwikkelingen in de automotivebranche? In samenwerking met onze kennispartners willen wij  u hiervan graag op de hoogte houden.

Lees meer >>

Btw-tip! Vraag btw op zonnepanelen snel terug

Geplaatst op 28 januari 2019

Particulieren die zonnepanelen aanschaffen, kunnen de btw op de aanschafkosten terugkrijgen. Vanaf dit jaar is dit gebonden aan een termijn, zo maakte de staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, eerder bekend.

Lees meer >>

Openstelling SDE+ subsidie 12 maart 2019

Geplaatst op 27 januari 2019

De aanvraag voor een SDE+ subsidie start dit jaar op 12 maart. De SDE+ subsidie is bedoeld voor projecten inzake hernieuwbare energie. Hiermee is dit jaar € 10 miljard gemoeid. Dit blijkt uit een brief van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Lees meer >>

Brexit en btw? Vraag vóór februari vergunning aan

Geplaatst op 27 januari 2019

Voorkom dat u telkens bij invoer uit het Verenigd Koninkrijk (VK) aangifte moet doen en btw moet betalen over deze goederen. Dat is namelijk het geval als het VK uit de EU stapt bij een no deal. Hoe voorkomt u dat?

Lees meer >>

Mijn Belastingdienst vernieuwd

Geplaatst op 24 januari 2019

De site Mijn Belastingdienst is vanaf 22 januari 2019 vernieuwd. De belangrijkste wijziging is dat de site voortaan ook toegankelijk is voor mobiele apparaten.

Lees meer >>

Verdeel vermogen in box 3 slim

Geplaatst op 21 januari 2019

Het kan voor u lucratief zijn om uw vermogen met uw partner te verdelen. Sinds 2017 zijn er namelijk verschillende schijven in box 3. Beide partners kunnen de lagere schijven apart gebruiken en dus is een slimme verdeling wel van belang.

Lees meer >>

Belastingvrij schenken in 2019

Geplaatst op 11 januari 2019

Wilt u in 2019 uw kind of kleinkind een extraatje geven? Ook in het nieuwe jaar kunt u weer profiteren van de jaarlijkse vrijstellingen in de schenkbelasting. De belastingvrije bedragen zijn voor 2019 verhoogd met 1,2%.

Lees meer >>

Top 5 wijzigingen 2019 voor de werkgever

Geplaatst op 09 januari 2019

Per 1 januari 2019 zijn weer tal van loongerelateerde cijfers en wet- en regelgevingen gewijzigd. Vijf belangrijke veranderingen staan hier voor u op een rij.

Lees meer >>

Klopt uw voorlopige aanslag 2018 nog?

Geplaatst op 07 januari 2019

Aan het begin van het nieuwe jaar zult u al meer zicht hebben op uw winstcijfers over 2018. Misschien is het zelfs tijd om uw voorlopige aanslag aan te passen.

Lees meer >>

Advieswijzer Verlofregelingen 2019

Geplaatst op 04 januari 2019

Als werkgever is het van belang dat u op de hoogte bent van de verlofregelingen voor uw werknemers. Zo gaat het nodige wijzigen in het geboorteverlof en in het adoptie- en pleegzorgverlof. Lees er alles over in deze advieswijzer.

Lees meer >>

Fiscale wijzigingen 2019 voor de ondernemer

Geplaatst op 02 januari 2019

Ook de Eerste Kamer heeft het Belastingplan voor volgend jaar goedgekeurd. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen voor u als ondernemer?

Lees meer >>

Nieuwe afspraken loondoorbetaling bij ziekte

Geplaatst op 28 december 2018

Na maanden van overleg met werkgeversorganisaties en het Verbond van Verzekeraars is overeenstemming bereikt over maatregelen rond de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Maatregelen die u als werkgever moeten ontlasten en waarbij de ontslagbescherming voor uw werknemers ongewijzigd blijft.

Lees meer >>

Brexit: 6 knelpunten bedrijf bij een 'no deal'

Geplaatst op 23 december 2018

Het Verenigd Koninkrijk (VK) zal de Europese Unie verlaten per 29 maart 2019. Als er dan geen akkoord ligt tussen de twee partijen (no deal), zullen ze vanaf dat moment gaan handelen volgens de basisregels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De gevolgen daarvan kunnen groot zijn.

Lees meer >>

Ook Eerste Kamer stemt in met Belastingplan 2019

Geplaatst op 19 december 2018

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer het Belastingplan 2019 goedgekeurd. Alleen PVV, SP, PvdA, GL, 50+ en PvdD stemden tegen. Dit betekent dat onder andere de verhoging van het lage btw-tarief definitief doorgaat.

Lees meer >>

Zakelijk schenken

Geplaatst op 17 december 2018

In privé kunt u aan algemeen nut beogende instellingen, ANBI’s, belastingvrij schenkingen doen. Het bedrag kunt u aftrekken als gift in de aangifte inkomstenbelasting. Maar u kunt ook als bedrijf schenken, bijvoorbeeld vanuit de bv. In sommige gevallen kan dat aantrekkelijker zijn.

Lees meer >>

AVG: recht werknemer op personeelsgegevens

Geplaatst op 17 december 2018

Werkgevers houden personeelsgegevens van in dienst zijnde werknemers bij. Deze werknemers hebben volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) recht op inzage in hun personeelsdossier en desgewenst op een kopie van de zich hierin bevindende stukken.

Lees meer >>

5 tips voor uw douanezaken

Geplaatst op 17 december 2018

Theresa May mag aanblijven als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarmee is de onzekerheid rond de Brexit allerminst weg. De kans op een ‘No Deal’ lijkt zelfs gegroeid. Alle reden om u goed voor te bereiden, ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen.

Heeft u geen ervaring met douanezaken, maar handelt u wel met het VK? Dan is het verstandig om alvast een aantal zaken na te gaan of te regelen. Daarom vijf tips. Zie ook: www.douane.nl/brexit.

Lees meer >>

Zo blijft de kerstborrel betaalbaar

Geplaatst op 17 december 2018

Gaat u dit jaar rond de feestdagen weer borrelen of uit eten met uw personeel, zorg dan dat dat voor u fiscaal gezien aantrekkelijk uitpakt. Wat zijn de mogelijkheden?

Lees meer >>

Kromhout december 2018

Geplaatst op 11 december 2018

Lees hieronder de nieuwe Kromhout

Lees meer >>

Recht op huur- of zorgtoeslag of kindgebonden budget in 2019?

Geplaatst op 23 november 2018

De huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget kennen een vermogenstoets. Of er recht bestaat op een dergelijke toeslag, is daarmee niet alleen afhankelijk van het inkomen maar ook van het vermogen van de toeslaggerechtigde, de eventuele toeslagpartner en de eventuele minderjarige kinderen waarover gezag wordt uitgeoefend. Bij de huurtoeslag telt tevens het vermogen van een medebewoner mee.

Lees meer >>

Kilometerheffing voor vrachtwagens in 2023

Geplaatst op 23 november 2018

Het kabinet gaat een heffing voor vrachtwagens invoeren. De heffing moet per 2023 ingaan. De uitgangspunten voor de heffing zijn onlangs gepresenteerd.

Lees meer >>

Komt Sint voor de kids van uw personeel?

Geplaatst op 23 november 2018

Sinterklaas is weer in het land. Misschien een mooie gelegenheid om iets leuks te organiseren voor de kinderen van uw personeel. Wat zijn de fiscale regels als u dit kinderfeest regelt?

Lees meer >>

Onbelaste vergoeding vrijwilligers omhoog

Geplaatst op 23 november 2018

De vergoeding die vrijwilligers belastingvrij mogen ontvangen, gaat per 1 januari 2019 omhoog van € 1500 naar € 1700 per jaar. Betaalt u een uurvergoeding, dan gaat deze omhoog van € 4,50 naar € 5 per uur, met ook een jaarlijks maximum van € 1700. Wanneer u een vrijwilliger per activiteit betaalt, dan moet u de vergoeding omrekenen naar een vergoeding per uur.

Lees meer >>

Monumentenonderhoud nog in 2018?

Geplaatst op 23 november 2018

Onderhoud aan een monumentenpand dat nog in 2018 uitgevoerd én betaald wordt, is nog in 2018 aftrekbaar. Daarna is dit niet meer mogelijk en moet er een subsidie worden aangevraagd. Wie nog van de oude regeling gebruik wil maken, moet dus opschieten!


De Tweede Kamer heeft de aftrek voor monumentenpanden namelijk geschrapt. De Eerste Kamer moet hierover nog stemmen. In plaats van de fiscale aftrek komt er een subsidieregeling. Hoe pakt dit in de praktijk financieel voor u uit?

Lees meer >>

Maximaal voordeel uit de WKR

Geplaatst op 31 oktober 2018

Iedere werkgever is verplicht de werkkostenregeling (WKR) toe te passen. Werkgevers vinden dit vaak een complexe en onduidelijke regeling. De werkkostenregeling is echter niet alleen complex en lastig, maar biedt u als werkgever ook hele goede mogelijkheden om op uw loonkosten te besparen.

Lees meer >>

Onbelast € 18.000 aandelenkapitaal terugbetalen?

Geplaatst op 25 oktober 2018

Heeft uw BV een aandelenkapitaal van € 18.000 of meer?

Overleg dan of de mogelijkheid bestaat om dit onbelast uit te keren.

In de meeste gevallen is terugbetaling van het aandelenkapitaal onbelast. Daarover bent u dan geen dividendbelasting en aanmerkelijk belangheffing (box 2) verschuldigd.

Lees meer >>

Top 5 aftrekposten voor startende ondernemer

Geplaatst op 25 oktober 2018

Startende ondernemers hebben vaak geen idee welke aftrekposten er allemaal voor ze zijn, zo blijkt uit onderzoek van de Belastingdienst. Daardoor laten ze veel geld liggen. Daarom de vijf belangrijkste aftrekposten voor u op een rij.

Lees meer >>

Is er wel of geen dienstbetrekking?

Geplaatst op 25 oktober 2018

Voor de rechter lag de vraag of er wel of niet sprake was van een dienstbetrekking van een zorgverleenster. De inspecteur vond van wel, de zorgverleenster van niet. Het gerechtshof Amsterdam gaf eerder de zorgverleenster gelijk.
Bij een dienstbetrekking moet de werkgever loonheffing inhouden op het loon. Is er geen sprake van uitbetaling van loon, dan is er dus per definitie ook geen dienstbetrekking. Tot deze conclusie komt het gerechtshof.

Lees meer >>

Onbelast op de elektrische fiets van de zaak

Geplaatst op 25 oktober 2018

Het voorstel in het Belastingplan 2019 is om vanaf 1 januari 2020 de waarde van het privévoordeel van de fiets van de zaak vast te stellen op basis van een bijtelling van 7%. Niet veel, maar kan het ook anders?

Lees meer >>

Zijn uw liquiditeiten voldoende bedrijfsgebonden?

Geplaatst op 25 oktober 2018

Welk deel van de liquide middelen behoort toe aan de zaak en welk deel is privé? Dat is belangrijk voor de vraag of er meer liquiditeiten op de bankrekening staan dan voor de onderneming noodzakelijk is. Want dat deel – ‘duurzaam overtollige liquide middelen’ – dient u in box 3 aan te geven.

Lees meer >>

Verslag Taxman on Tour

Geplaatst op 25 september 2018

Woensdag 12 september was al weer de achtste Taxman on Tour. Die avond was gereserveerd voor deel 2 van het tweeluik over vastgoed, met voor de pauze Elmer van der Kamp, advocaat bij Trip Advocaten en Notarissen die uitgebreid stilstond bij het huurrecht. En niet alleen in theoretische zin, maar met name met praktische voorbeelden over verschillende soorten huurovereenkomsten en de mate waarin partijen daarbij zaken contractueel kunnen of moeten regelen. Wat ook Elmer benadrukte was het energielabel C dat per 1 januari 2023 verplicht is. Als hier niet aan wordt voldaan, mag een kantoorruimte (mogelijk) niet worden gebruikt, in beginsel een gebrek waarvoor de verhuurder aansprakelijk is!

Lees meer >>

Wat is er veranderd in de Uitvoeringsregels Ontslag?

Geplaatst op 24 september 2018

Per 1 augustus 2018 zijn de Uitvoeringsregels Ontslag aangepast. Het gaat om aanpassingen en aanvullingen in de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen en Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Als werkgever kunt u deze uitvoeringsregels gebruiken als u meer duidelijkheid wilt over de wijze waarop het UWV een ontslagaanvraag beoordeelt.

Lees meer >>

Pas op met ombouwen bestelauto

Geplaatst op 24 september 2018

Als u als ondernemer een bestelauto koopt, hoeft u in beginsel geen BPM en minder MRB te betalen. Maar pas op met het aanbrengen van wijzigingen, want anders kunt u zomaar een fikse naheffing plus boete tegemoet zien.

Lees meer >>

Minder huurtoeslag door transitievergoeding

Geplaatst op 24 september 2018

Bij ontslag van een werknemer bestaat er in veel gevallen recht op een zogenaamde transitievergoeding. Die kan ervoor zorgen dat de betreffende werknemer minder toeslagen ontvangt. Per saldo blijkt het effect zelfs negatief te kunnen zijn.

Lees meer >>

Weet u wat de no-riskpolis inhoudt?

Geplaatst op 24 september 2018

Werkgevers blijken onvoldoende op de hoogte te zijn van het bestaan van de no-riskpolis. En als dit al wel zo is, of een sollicitant onder deze regeling valt. Dat blijkt uit een onderzoek naar de effectiviteit van de no-riskpolis.

Lees meer >>

Special Miljoenennota 2019

Geplaatst op 19 september 2018

Verlaging van de inkomsten- en vennootschapsbelasting, afschaffing van de dividendbelasting, versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek, inperking van de looptijd van de 30%-regeling; een greep uit de fiscale plannen van het kabinet voor de komende jaren.

De Special Miljoenennota 2019 bevat voorstellen voor u en uw bedrijf. De plannen zullen in de komende periode in het parlement worden behandeld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2019 in werking, tenzij anders is vermeld.

Let op!
De Tweede en Eerste Kamer moeten nog over alle plannen beslissen.

Lees meer >>

Kromhout september 2018

Geplaatst op 11 september 2018

Lees hieronder de nieuwe Kromhout

Lees meer >>

Compensatieregeling voor zelfstandigen met kind

Geplaatst op 28 augustus 2018

Vrouwelijke ondernemers die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, ontvingen in deze periode geen zwangerschapsuitkering. Voor hen is er nu een compensatieregeling. Deze zal ongeveer € 5.600 bedragen. De aanvraagperiode loopt nog tot en met 30 september 2018!

Lees meer >>

Dure kappersschaar, wie betaalt dat?

Geplaatst op 21 augustus 2018

Het MBO moet zorgen voor de basisuitrusting van een student. Denk daarbij aan een kappersschaar of koksmes. Zo moet de opleiding gegarandeerd toegankelijk blijven voor studenten, of hun ouders, met een kleine portemonnee.

Hiertoe zijn onlangs heldere afspraken gemaakt tussen het ministerie van Onderwijs, de Onderwijsraad en de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs over de kostenverdeling in het MBO.

Lees meer >>

5 tips voor pensioen dga

Geplaatst op 21 augustus 2018

Dga's kunnen sinds vorig jaar geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Welke alternatieven zijn er dan? We noemen de aantrekkelijkste mogelijkheden.

Lees meer >>

Vanaf 2020 compensatie transitievergoeding bij ziekte

Geplaatst op 21 augustus 2018

Werkgevers krijgen vanaf 2020 compensatie voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers.

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer recent ingestemd met het wetsvoorstel inzake compensatie van transitievergoedingen bij ziekte. De Tweede en Eerste Kamer vinden  het terecht dat er compensatie komt voor een transitievergoeding als er aan het ontslag een langdurige ziekte is vooraf gegaan. De transitievergoeding moet namelijk ook in die gevallen worden betaald.

Lees meer >>

Reparatie dak zonnepaneel? Geen teruggave btw

Geplaatst op 21 augustus 2018

Particulieren die zonnepanelen plaatsen, kunnen de btw hierover terugkrijgen. Laat men bij de plaatsing tevens het dak repareren, dan kan die btw niet teruggevraagd worden. Dit besliste de rechter in Groningen.

Lees meer >>

Elektrische auto nog de moeite waard?

Geplaatst op 21 augustus 2018

De meeste ondernemers en dga's rijden in een auto van de zaak. Elektrisch rijden is duurzaam en al jaren een optie, maar is het anno 2018 nog de moeite waard?

Lees meer >>

Fiscaal voordeel schenken bedrijf

Geplaatst op 21 augustus 2018

Als de pensioendatum in zicht is, komt het moment om uw bedrijf over te dragen. Misschien hebt u voldoende voor uw oude dag opzij kunnen leggen en denkt u erover uw bedrijf aan een van uw kinderen te schenken. In dat geval heeft de verkrijger, bijvoorbeeld uw kind, recht op een belangrijk fiscaal voordeel.

Lees meer >>

Kosten airco aftrekbaar?

Geplaatst op 21 augustus 2018

Nederland heeft te maken met de ergste hittegolf sinds jaren. Gelukkig kan in veel gevallen een airco uitkomst bieden. Kunt u de kosten daarvan delen met de fiscus?

Lees meer >>

Beëindig vrijwillige ziektewetverzekering bij overstap naar bv

Geplaatst op 21 augustus 2018

Als u als ondernemer overstapt naar een bv, dient u een eventueel vrijwillige ziektewetverzekering bij het UWV zelf te beëindigen. Doet u dit niet, dan betaalt u uw premie voor niets, want bij ziekte heeft u geen recht op een uitkering.

Lees meer >>

Fiscaal voordelig op elektrische fietsvakantie

Geplaatst op 23 juli 2018

Gaat u als ondernemer (voor de inkomstenbelasting) op de fiets naar de volgende opdracht of klant? Schaf dan fiscaal voordelig een elektrische fiets aan! De voorwaarden zijn dat de fiets minimaal 10% zakelijk gebruikt wordt, duurder is dan € 450 en dat u in het boekjaar meer dan € 2.300 investeert in bedrijfsmiddelen.

Lees meer >>

Bedragen loonkostenvoordeel jeugd-LIV

Geplaatst op 20 juli 2018

De bedragen inzake het gemiddelde uurloon waarbij de werkgever recht heeft op het jeugd-LIV (het lage inkomensvoordeel), zijn onlangs vastgesteld. De bedragen variëren, afhankelijk van de leeftijd van de werknemer.

Lees meer >>

AVG: wat is een persoonsgegeven en wat niet?

Geplaatst op 20 juli 2018

Wat is een persoonsgegeven en wat niet? En welke categorieën van persoonsgegevens zijn te onderscheiden? Dit is belangrijk om te kunnen weten of de strengere privacywet AVG wel of niet van toepassing is.

De Algemene verordening persoonsgegevens (AVG) die eind mei is ingegaan, is namelijk alleen van toepassing op de verwerking van gegevens van natuurlijke personen. Deze privacywet, die de Wet bescherming persoonsgegevens heeft vervangen, geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is met betrekking tot een ‘geïdentificeerde’ of ‘identificeerbare’ natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat ofwel naar een persoon herleidbaar is. De natuurlijke persoon op wie de gegevens betrekking hebben, wordt in de AVG de ‘betrokkene’ genoemd.

Lees meer >>

Nog maar één loket voor goede doelen

Geplaatst op 20 juli 2018

Goede doelen hebben vanaf volgend jaar nog maar te maken met één loket voor het aanvragen van een Erkenning en van de ANBI-status. Hiertoe hebben organisaties van goede doelen met de Belastingdienst een convenant afgesloten.

Lees meer >>

Vraag buitenlandse btw terug vóór 1 oktober

Geplaatst op 20 juli 2018

Heeft u vorig jaar btw betaald in een ander EU-land, dan kunt u deze tot 1 oktober dit jaar terugvragen. Daarna kunt u nog wel een verzoek indienen, maar wellicht krijgt u de btw dan niet meer terug.

 

 

Lees meer >>

Kromhout juni 2018

Geplaatst op 10 juli 2018

Lees hieronder de nieuwe Kromhout

Lees meer >>

Verreken niet op eigen houtje btw

Geplaatst op 21 juni 2018

Als u wacht op een teruggave van btw en zelf nog btw of loonheffing moet afdragen, is de verleiding wellicht groot om een en ander met elkaar te verrekenen. Dat mag niet zomaar, slechts alleen als u voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Lees meer >>

Subsidie Praktijkleren nu aanvragen!

Geplaatst op 21 juni 2018

De subsidies voor het zogenaamde praktijkleren in een bedrijf voor het studiejaar 2017/2018 kunnen nu worden aangevraagd. Dit kan tot 17 september 2018 17.00 uur precies. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per student.

Lees meer >>

Europese standaard voor tolheffing in transportsector

Geplaatst op 21 juni 2018

De Europese transportministers willen dat er één Europese standaard voor tolheffing komt. Ook willen zij het makkelijker maken om huurvoertuigen in te zetten. Over rij- en rusttijden, cabotage en detachering zijn de ministers het nog niet eens. Dat meldt Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Lees meer >>

Top vijf tips voor de werkgever per 1 juli

Geplaatst op 21 juni 2018

Per 1 juli gaat er weer het nodige veranderen. Waar moet u als werkgever rekening mee houden? Denk aan de tarieven voor het minimumloon en de deadline voor het tijdig opnemen van vakantiedagen.

Lees meer >>

Extra geld voor monumenten

Geplaatst op 21 juni 2018

Dit jaar komt er 34 miljoen euro extra beschikbaar voor het restaureren van rijksmonumenten, restauratie en groot onderhoud van molens en van mobiele erfgoederen. De projecten die in aanmerking komen, zijn een mix van grote en kleine monumenten, verspreid over het hele land.

Lees meer >>

Verscherpte Arbowet! Regel het vóór 1 juli

Geplaatst op 21 juni 2018

Vorig jaar is de Arbowet aangescherpt. Werkgevers kregen een jaar de tijd om aan de nieuwe wettelijke eisen te voldoen. Die overgangsperiode loopt op 1 juli aanstaande af.

Lees meer >>

Koorproject Opus

Geplaatst op 21 juni 2018

 

2018 (hét jaar van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa) staat tevens in het teken van OPUS 9, dat volgens de traditie de samenwerking aan gaat met één componist.

Lees meer >>

Fiscaal slim bijspringen bij aankoop woning kind

Geplaatst op 24 mei 2018

Ouders springen steeds vaker bij als de kinderen hun eerste huis kopen, zo blijkt uit onderzoek. Maar hoe doet u dat fiscaal zo gunstig mogelijk?

Lees meer >>

Let op voorwaarden aftrek zorgkosten

Geplaatst op 24 mei 2018

Zorgkosten kunnen onder voorwaarden in aftrek worden gebracht op het inkomen. Die voorwaarden luisteren nauw en dus is het van belang deze voorafgaand aan een behandeling te checken.

Lees meer >>

Laatste btw-aangifte bij beëindiging onderneming

Geplaatst op 24 mei 2018

Ondernemers die stoppen met hun bedrijf of dit overdragen, ontvangen een brief van de Belastingdienst dat zij voor de laatste keer btw-aangifte moeten doen.

Lees meer >>

AVG: hoe beveilig ik mijn persoonsgegevens?

Geplaatst op 24 mei 2018

U moet volgens de strengere privacywet AVG die per 25 mei ingaat, uw persoonsgegevens op een juiste en doeltreffende manier beveiligen. Op welke wijze geeft u daar invulling aan?


Zijn er zaken die minimaal geregeld moeten worden? Hoe ga ik met deze verplichting om richting mijn leveranciers en serviceproviders?

Want uw onderneming is volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die de Wet bescherming persoonsgegevens vervangt, verantwoordelijk voor het nemen van passende technische én organisatorische maatregelen om een adequaat beveiligingsniveau te waarborgen voor de verwerking van persoonsgegevens.

Lees meer >>

Zijn kosten dyslexie aftrekbaar?

Geplaatst op 24 mei 2018

Wie dyslectisch is, heeft extra veel moeite met taal. Dyscalculie betekent dat moeilijkheden ervaren worden met rekenen. Zijn de kosten om de nadelen van deze ziektes te beperken aftrekbaar als zorgkosten?

Lees meer >>

Sterke omzetontwikkeling voor het mkb, winstgroei neemt af

Geplaatst op 24 mei 2018

De omzetgroei in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf is in 2017 opnieuw versneld. Gemiddeld steeg de omzet met 8%, versus 7,4% een jaar eerder. De winstgroei nam juist af, van ruim 20% naar 15,5%. Per saldo hebben meer bedrijven de winst zien stabiliseren of toenemen, maar de omvang van de winstgroei is vorig jaar opnieuw afgenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door de sterkere stijging van de personeelskosten. Van de totale omzet in het mkb ging 27% op aan personeel.

 

Lees meer >>

Onkostenvergoeding zakelijke reis van uw werknemer

Geplaatst op 19 april 2018

Als ambtenaren op dienstreis gaan, gelden er vaste bedragen als onkostenvergoeding. Deze bedragen zijn vastgesteld volgens het Reisbesluit. Deze bedragen mag u ook toepassen voor zakelijke reiskosten van werknemers binnen uw bedrijf.

Lees meer >>

Geen schenkbelasting bij trouwen

Geplaatst op 19 april 2018

Als u gaat trouwen, huwelijkse voorwaarden overeenkomt of wijzigt, wordt in een aantal situaties geen schenkbelasting geheven.

Lees meer >>

Fiscaal slim bijspringen bij aankoop woning kind

Geplaatst op 19 april 2018

Ouders springen steeds vaker bij als de kinderen hun eerste huis kopen, zo blijkt uit onderzoek. Maar hoe doet u dat fiscaal zo gunstig mogelijk?

Lees meer >>

AVG: hoe lang mag u persoonsgegevens bewaren?

Geplaatst op 19 april 2018

Hoe lang mag u bij een vacature bijvoorbeeld de sollicitatiegegevens van kandidaten bewaren, of camerabeelden? Wat zijn de regels rond het bewaren van camerabeelden en de gegevens over het internetgebruik van uw medewerkers?

Lees meer >>

Loonkostenvoordeel? Verzilvering uiterlijk 1 mei

Geplaatst op 19 april 2018

Maakte u in 2017 gebruik van de premiekorting oudere werknemer en/of de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer? Mogelijk heeft u dan dit jaar recht op een loonkostenvoordeel. Dan moet dit wel goed zijn aangegeven in de laatste aangifte loonheffingen over 2017.

Lees meer >>

Teruggave btw op zonnepanelen particulieren verruimd

Geplaatst op 19 april 2018

Particulieren die zonnepanelen aanschaffen, kunnen de opgewekte energie terug leveren aan het energiebedrijf. Ze moeten zich bij de Belastingdienst aanmelden als ondernemer voor de btw en kunnen dan de btw op de zonnepanelen terugkrijgen. Deze regeling is onlangs verruimd.

Lees meer >>

Vijf btw-categorieën voor agrarische producten

Geplaatst op 12 april 2018

Agrarisch ondernemers die voorheen gebruik maakten van de landbouwregeling krijgen nu te maken met de verplichte aangifte omzetbelasting. Om het terugvragen van btw te vergemakkelijken, heeft de Werkgroep Landelijke Landbouwnormen van de Belastingdienst vijf categorieën in het leven geroepen waarop de herziening omzetbelasting van toepassing is.

Lees meer >>

Verhoging verblijfskosten voor transportondernemers

Geplaatst op 12 april 2018

Zelfstandige transportondernemers die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen gebruikmaken van de regeling voor aftrek van verblijfskosten. Deze ‘eigen rijders’ mogen vanaf 2018 in de aangifte inkomstenbelasting per gereden dag € 36,50 aan verblijfskosten aftrekken.

Lees meer >>

Verslag Taxman on Tour

Geplaatst op 22 maart 2018

Woensdag 7 maart jl. was de Taxman weer op tournee. In de conferentiezaal van ons kantoor in Gorredijk waren deze keer Richard Hiemstra en Damir Lacevic de gastheren. Zij namen de genodigden mee in de kansen en gevaren van personeel. Een aantal onderwerpen zijn ook uitgebreider na te lezen in deze Nieuwsbrief.

Richard belichtte de vele subsidieregelingen voor personeel. Belangrijk punt hierbij is dat als een werkgever personeel inhuurt via een payroll-bedrijf, hij er voor moet waken dat de subsidies wel bij hem terechtkomen en niet blijven hangen bij het payroll-bedrijf. Verder wees Richard erop hoe belangrijk het is om afspraken met werknemers schriftelijk vast te leggen in een goede arbeidsovereenkomst, maar zeker ook in een bedrijfsreglement. In deze laatste worden onderwerpen opgenomen die niet in een arbeidsovereenkomst of cao zijn geregeld, zoals het inleveren van een auto van de zaak, ziektebeleid, rookbeleid, vakantieregels en dergelijke. De sheets van de presentatie van Richard zijn na te lezen via de link Taxman on Tour, Richard.

Na de pauze zoomde Damir verder in op diverse arbeidsrechtelijke aspecten waar een werkgever mee te maken kan krijgen, zoals de proeftijd, het concurrentiebeding en een disfunctionerende werknemer. De algemene lijn in zijn presentatie was dat het arbeidsrecht een moeilijke tak van sport is waarbij de zaken zeker niet zwart wit zijn en de uitkomst bij conflicten niet op voorhand duidelijk zijn. Bij conflicten maakt een rechter een afweging in die specifieke situatie, op basis van die individuele feiten, welke in die situatie wordt gewikt en gewogen. Dit leidt er toe dat rechters soms tot verschillende uitspraken komen in ogenschijnlijk dezelfde situaties.

Gelet op de vele praktijkvragen van de aanwezigen, was het zeker een onderwerp dat leeft en zich laat lenen voor een goed adviesgesprek.

Lees meer >>

Werk aan uw personeelstekort met een financieel voordeel

Geplaatst op 22 maart 2018

De bouw heeft in 2016 de sterkste omzet-, winst- en solvabiliteitsgroei in jaren heeft laten zien. De vraag naar woningen, utiliteitsgebouwen en infraproductie neemt nog steeds toe. Toch neemt de omzetgroei in de bouw inmiddels af, gelijktijdig met een groter tekort aan personeel (bron: CBS). Hoe blijft u productief met voldoende goede vakmensen om de klus te klaren?

Lees meer >>

Check de voorlopige berekening LIV

Geplaatst op 22 maart 2018

Tussen 1 maart en 14 maart 2018 hebben zo'n 94.000 werkgevers van het UWV een voorlopige berekening ontvangen van het lage-inkomensvoordeel (LIV) 2017. U heeft recht op deze tegemoetkoming als u werknemers met een laag loon in dienst heeft. Check de voorlopige berekening goed. Kloppen de gegevens niet, dan kunt u dit nog corrigeren of doorgeven tot en met 1 mei 2018.

Lees meer >>

Nulurencontract: geen arbeid, geen loon?

Geplaatst op 22 maart 2018

Een nulurencontract is een arbeidsovereenkomst waarin geen afspraken zijn gemaakt over het aantal uren dat per week gewerkt wordt. De werkgever kan de werknemer dus oproepen wanneer het uitkomt. In principe geldt: geen arbeid, geen loon, maar per oproep moet u wel een minimum aantal uren uitbetalen. Hoe zit het nu precies?

Lees meer >>

Advieswijzer Auto: zakelijk of privé?

Geplaatst op 22 maart 2018

Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé? Het is een vraag waarmee veel ondernemers worstelen. In deze advieswijzer zetten we een aantal regels voor u op een rij, zodat u makkelijker de balans kunt opmaken.

Lees meer >>

Compensatieregeling vrouwelijke zzp'er met kind

Geplaatst op 22 maart 2018

Werkte u tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 als zelfstandige en heeft u in die tijd een kind gekregen? Dan komt u in aanmerking voor een compensatie van € 5.600. Deze is vanaf 15 mei 2018 en vóór 1 oktober 2018 aan te vragen bij het UWV.

Lees meer >>

Fiets van de zaak wordt aantrekkelijker

Geplaatst op 22 maart 2018

Een fiets van de zaak is op dit moment niet echt een aantrekkelijke optie voor uw werknemers. Dat komt onder andere door de ingewikkelde berekening van de bijtelling voor het privégebruik van de fiets. Dat kan een stuk eenvoudiger, vindt het kabinet. De fiscale fietsregeling wordt daarom versimpeld.

Lees meer >>

Kromhout maart 2018

Geplaatst op 14 maart 2018

Lees hieronder de nieuwe Kromhout

Lees meer >>

Podcast Nieuwe huwelijksregels

Geplaatst op 26 februari 2018

Vanaf 1 januari zijn er nieuwe regels als u gaat trouwen. Dan geldt namelijk de beperkte gemeenschap van goederen voor iedereen die gaat trouwen en geen huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld. In deze podcast worden vragen over de nieuwe huwelijksregels beantwoord.

Lees meer >>

Vrachtwagenchauffeur moet buiten voertuig rusten

Geplaatst op 22 februari 2018

Vanaf dit jaar gaat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) handhaven om te voorkomen dat vrachtwagenchauffeurs de weekeinden doorbrengen in hun voertuigen. Dit is het gevolg van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat langdurige rust in de cabine op basis van de Europese regels verboden is.

Tot op heden was er onduidelijkheid of landen cabinerust konden verbieden op basis van de huidige regels. In Nederland konden chauffeurs de normale wekelijkse rust van minimaal 45 uur doorbrengen in een voertuig. In een aantal andere Europese landen was dat verboden.

Lees meer >>

Zijn fooien belast of onbelast?

Geplaatst op 22 februari 2018

Zijn fooien voor de horecaondernemer in de inkomstenbelasting eigenlijk belast? En hoe zit het met de btw, moet u ook btw over fooien afdragen?

Lees meer >>

Hogere btw-aftrek door zonnepanelen op woongedeelte boerderij

Geplaatst op 22 februari 2018

Als u zonnepanelen op het dak van uw boerderij plaatst en deze tot het zakelijk vermogen rekent, krijgt u de btw op de zonnepanelen terug. Maar door het plaatsen van de panelen wordt in die situatie ook het deel van uw pand groter dat u zakelijk gebruikt. Met als gevolg dat u ook meer btw op uw pand terug krijgt.

Lees meer >>

Fiscale regels vof geen probleem in agrarische sector

Geplaatst op 22 februari 2018

Bij samenwerkingsverbanden tussen echtgenoten of partners geldt fiscaal het gebruikelijkheidscriterium. Dit criterium staat bij agrariërs de samenwerking echter meestal niet in de weg.

Lees meer >>

Vanaf 25 mei 2018 verplicht: de nieuwe privacyverklaring

Geplaatst op 22 februari 2018

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese privacywet verplicht bedrijven onder meer om aan te geven hoe ze met persoonsgegevens omgaan. Dat moet in een op maat gesneden privacyverklaring.

Lees meer >>

WBSO: meld op tijd gerealiseerde S&O-uren 2017!

Geplaatst op 22 februari 2018

Heeft u in 2017 innovatieve werkzaamheden verricht en gebruikgemaakt van de WBSO? Vergeet dan niet om de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven tijdig door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U heeft hiervoor nog tot uiterlijk 31 maart aanstaande de tijd.

Lees meer >>

Kan ik mijn auto naar privé halen?

Geplaatst op 19 februari 2018

Als uw auto in de bijtelling te duur wordt, wilt u deze wellicht overnemen in privé. Maar kan dat zomaar en maakt het nog wat uit of u een eenmanszaak heeft of een bv?

Lees meer >>

Uw WOZ-beschikking komt er weer aan!

Geplaatst op 19 februari 2018

Nog even en de nieuwe WOZ-beschikking valt weer in de bus. Waar moet u op letten bij de beoordeling of de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand juist is?

Lees meer >>

Uw werknemer is twee jaar ziek. Wat nu?

Geplaatst op 13 februari 2018

Als een werknemer, ondanks uw re-integratie-inspanningen, na twee jaar geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is geweest en nog niet aan het werk kan, moet u beslissen wat u doet met de arbeidsovereenkomst.

Lees meer >>

Maand uitstel voor aanlevering uitbetaalde bedragen aan derden

Geplaatst op 13 februari 2018

Heeft u in 2017 bedragen uitbetaald aan derden voor werkzaamheden die niet in dienstbetrekking of als ondernemer zijn verricht? U moet dan gegevens hierover aanleveren bij de Belastingdienst. Deze IB47-melding had eigenlijk vóór 1 februari moeten plaatsvinden, maar de Belastingdienst heeft deze termijn nu verlengd tot 1 maart 2018.

Lees meer >>

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 januari 2020

Geplaatst op 13 februari 2018

Voorlopig geen naheffingen, boetes of correctieverplichtingen voor de loonheffingen als achteraf wordt geconstateerd dat toch sprake is van een dienstbetrekking tussen zzp'er en opdrachtgever. Het kabinet schort namelijk de handhaving van de Wet DBA op tot 1 januari 2020.

Lees meer >>

Advieswijzer Kantoor aan huis 2018

Geplaatst op 05 februari 2018

Het lijkt aantrekkelijk: wonen en werken in één pand. Maar een kantoor aan huis is lang niet altijd ook fiscaal aantrekkelijk. Er gelden heel wat regels. Zo is er onder meer een verschil in de behandeling van een kwalificerende en een niet-kwalificerende werkruimte.

Ordners

Daarnaast gelden er voor een ondernemer met een eenmanszaak, vof of maatschap andere regels dan voor een ondernemer met een bv. En hoe zit het eigenlijk met de btw? In deze advieswijzer komen de verschillende regels aan de orde.

Lees meer >>

Advieswijzer Werkkostenregeling 2018: de hoofdpunten op een rij

Geplaatst op 30 januari 2018

Euro

In februari vindt de afrekening van de werkkostenregeling (WKR) voor 2017 plaats. De werkkostenregeling blijft voor velen nog lastige materie. Daarom in deze advieswijzer een overzicht van de hoofdlijnen.

Lees meer >>

Hoe bereken je de WOZ-waarde van een veestal?

Geplaatst op 25 januari 2018

Nog even en de nieuwe waardebeschikkingen inzake de WOZ vallen weer in de bus. Maar hoe wordt nu de waarde van agrarisch onroerend goed vastgesteld?

Lees meer >>

Strengere privacyregels voor uw autobedrijf

Geplaatst op 25 januari 2018

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese privacywet bevat de regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Wat betekent de komst van de AVG voor u?

Lees meer >>

Geen bijtelling voor bestelauto zonder rittenadministratie, kan dat?

Geplaatst op 25 januari 2018

Als u geen bijtelling voor uw auto van de zaak wilt, bent u in principe verplicht een rittenadministratie bij te houden. Dit betekent nogal eens administratieve rompslomp. Heeft u een bestelauto? Dan kunt u met een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik’ ook onder deze verplichting uit.

Lees meer >>

Top 5 Wijzigingen voor de werkgever

Geplaatst op 25 januari 2018

Personeel

Vanaf 1 januari 2018 verandert er voor u als werkgever weer het nodige. Hier vindt u de vijf belangrijkste wijzigingen op een rij.

Lees meer >>

Ook bitcoin is belast in Box 3

Geplaatst op 25 januari 2018

Speculeren met bitcoins is razend populair. Ondanks het feit dat de koers bijna dagelijks enorm varieert, schaffen velen de virtuele munt aan. U dient deze bij de aangifte wel te vermelden in box 3.

Lees meer >>

Jeugd-LIV: nieuwe tegemoetkoming bij jonge minimumloners

Geplaatst op 25 januari 2018

Personeel

Het jeugd-LIV is een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers in verband met de verhoging van het minimumjeugdloon. Dat betekent extra loonkosten voor werkgevers. Daarom krijgen werkgevers vanaf 1 januari 2018 het jeugd-LIV voor werknemers die aan de voorwaarden voldoen.

Lees meer >>

Minder gebruikelijk loon door afkoop pensioen in eigen beheer?

Geplaatst op 22 januari 2018

Een recente uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch maakt duidelijk dat pensioen geen invloed heeft op het gebruikelijk loon. In deze uitspraak ging het om een dga die naast zijn salaris uit de bv ook nog pensioen kreeg.

Lees meer >>

Belastingdienst herstelt fout in Loonbelastingtabellen 2018

Geplaatst op 22 januari 2018

De Belastingdienst heeft een fout hersteld in de loonbelastingtabellen voor 2018. Onder aan deze tabellen stond voor hogere tabellonen een percentage van 52%. Dit moet zijn 51,95%. Het percentage is inmiddels aangepast.

Lees meer >>

Gebruikelijk loon dga en startups in 2018

Geplaatst op 11 januari 2018

Euro mes vork

Bent u dga? Dan bedraagt dit jaar het vaste bedrag in de gebruikelijkloonregeling voor u en uw partner € 45.000. Dit is hetzelfde bedrag als in 2017.

Lees meer >>

Vastgoed: beleggings- of ondernemingsvermogen?

Geplaatst op 11 januari 2018

Veel familiebedrijven in Nederland bezitten vastgoed. Dan gaat het om vastgoed voor het eigen familiebedrijf, en vaak ook om vastgoed dat 'ter belegging' wordt aangehouden.

Lees meer >>

Strengere privacyregels per 25 mei 2018! Kom in actie

Geplaatst op 09 januari 2018

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese privacywet bevat de regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Wat betekent de komst van de AVG voor u?

Lees meer >>

Hogere lasten voor werkgevers

Geplaatst op 09 januari 2018

De meeste bedrijven betalen in 2018 meer werkgeverslasten. Dat komt door een stijging van onder andere de werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en gemiddeld hogere sectorpremies. Dat blijkt uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP.

Lees meer >>

Minder oudedagsreserve in 2018

Geplaatst op 09 januari 2018

Maakt u als ondernemer gebruik van de oudedagsreserve, dan kunt u dit jaar iets minder van de door u behaalde winst toevoegen aan deze reserve. Zowel het percentage als het maximumbedrag zijn iets omlaag gegaan.

Lees meer >>

Nieuwe huwelijksregels per 2018

Geplaatst op 09 januari 2018

Vanaf 1 januari zijn er nieuwe regels als u gaat trouwen. Dan geldt namelijk de beperkte gemeenschap van goederen voor iedereen die gaat trouwen en geen huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld. Wat is er veranderd?

Lees meer >>

Kromhout december 2017

Geplaatst op 20 december 2017

Lees hieronder de nieuwe Kromhout

Lees meer >>

Btw op oninbare vorderingen. Wees op tijd met uw terugvraag!

Geplaatst op 19 december 2017

Sinds dit jaar is het eenvoudiger om de btw op oninbare vorderingen terug te vragen. Maar wanneer kunt u nu precies deze btw terugvragen als het duidelijk is dat uw klant de factuur niet zal betalen? U leest het hieronder.

Lees meer >>

Waarom blijft er zo ‘weinig’ over van mijn eindejaarsbonus?

Geplaatst op 19 december 2017

Aan het einde van het jaar keert mijn werkgever aan mij een bonus uit van € 15.000. Op deze bonus wordt 55,6% belasting ingehouden. Hoe kan dat? Het hoogste belastingtarief is toch 52%?

Lees meer >>

Extraatje voor uw (klein)kind? Schenk fiscaal vrij!

Geplaatst op 19 december 2017

Kan uw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Bijvoorbeeld bij het kopen van een eigen huis of bij het starten van een eigen bedrijf. Of wilt u uw kleinkind graag 'gewoon' een keer een extraatje geven? Misschien wilt u uw vermogen slim verdelen om erfbelasting in de toekomst te beperken. En heeft u dat dit jaar nog niet gedaan? Maak dan nu nog gebruik van de fiscale mogelijkheden voor 2017.

Lees meer >>

LEI-nummer verplicht voor beleggingsonderneming

Geplaatst op 19 december 2017

Per 3 januari 2018 gaan nieuwe regels gelden voor ondernemingen of rechtspersonen die beleggen bij een financiële instelling. Vanaf dan kunt u alleen transacties doen als u een LEI-nummer heeft. Wat is een LEI precies en hoe vraagt u dit nummer aan?

Lees meer >>

Vanaf 2018 vakantietoeslag over overwerk

Geplaatst op 19 december 2017

Vanaf 1 januari 2018 moet u ten minste het minimumloon betalen voor overwerk. Daarnaast moet u vakantiegeld berekenen over de uitbetaalde overuren.

Lees meer >>

Prijs in loterij op werk is loon

Geplaatst op 19 december 2017

Als u een prijs wint in een loterij, zult u niet snel denken dat er sprake is van loon uit dienstbetrekking. Tenzij de werkgever de loterij organiseert, want dan kan dit wel het geval zijn.

Lees meer >>

Geen belastingrente bij aanslag erfbelasting

Geplaatst op 07 december 2017

Er wordt geen belastingrente in rekening gebracht wanneer de Belastingdienst een aanslag oplegt naar aanleiding van een aangifte erfbelasting met betrekking tot een overlijden in 2017.

Lees meer >>

Wat betekenen de strengere privacyregels voor uw horecabedrijf?

Geplaatst op 07 december 2017

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze Europese privacywet bevat de regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens. Wat betekent de komst van de AVG voor u?

Lees meer >>

Ontslag op staande voet? Leg besprekingen goed vast!

Geplaatst op 07 december 2017

Als goed werkgever heeft u het beste voor met uw medewerkers. Maar soms gaat het toch mis. Ontslag op staande voet is voor beide partijen ingrijpend. U moet dus zorgvuldig handelen. Wat zijn de vereisten voor ontslag op staande voet?

Lees meer >>

Waardebepaling van een recreatiepark voor OZB

Geplaatst op 07 december 2017

Als u de eigenaar bent van een recreatiepark, ontvangt u hiervoor ook een aanslag OZB. Hoe wordt de waarde daarvan bepaald?

Lees meer >>

Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv

Geplaatst op 07 december 2017Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk met elkaar omgaan en afspraken moeten goed zijn vastgelegd. Wie de regels in acht neemt, kan aantrekkelijk zakendoen met zijn eigen bv. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een geldlening met de bv of het ter beschikking stellen van een bedrijfspand.

Lees meer >>

Melk van het Noorden

Geplaatst op 28 november 2017

Er is weer een nieuwe editie van het magazine Melk van het Noorden uit. Melk van het Noorden is een unieke samenwerking tussen elf bedrijven die gezamenlijk de melkveesector bedienen.

Lees meer >>

Nieuwe bepaling WML: loon op tijd betalen verplicht

Geplaatst op 27 november 2017

In de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) komt per 2018 een nieuwe bepaling te staan die werkgevers verplicht om loon op tijd te betalen. Dat staat in de vijfde nota van wijziging bij de Verzamelwet SZW 2018.

Lees meer >>

De Wet aanpak Schijnconstructies

Geplaatst op 27 november 2017

Werkgevers mogen vanaf  2017 geen inhoudingen meer doen op het minimumloon. Deze bepaling uit de Wet Aanpak Schijnconstructies is per 1 januari 2017 in werking getreden. De uitzonderingen op deze regel gelden ook per die datum.

Lees meer >>

Wijziging loonbegrip Wet minimumloon en vakantiebijslag (WML)

Geplaatst op 27 november 2017

Vanaf 1 januari 2018 moet er ook over overwerksalaris vakantietoeslag worden betaald. En dat geldt ook voor de overwerkuren die er dan nog staan, dus die vóór 1 januari 2018 zijn gewerkt.

Lees meer >>

Nieuwe Arbowetregels

Geplaatst op 27 november 2017

Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Werkgevers en werknemers worden meer betrokken bij de arbodienstverlening, de preventie in de onderneming en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. De belangrijkste wijzigingen hebben we voor u op een rij gezet. 

Lees meer >>

Mogelijkheden binnen de werkkostenregeling

Geplaatst op 27 november 2017

Benut ook dit jaar uw mogelijkheden binnen de werkkostenregeling:

Lees meer >>

Nieuw loonkostenvoordeel voor jongeren

Geplaatst op 27 november 2017

Werkgevers die vanaf 1 januari 2018 jongere werknemers in dienst hebben, kunnen jeugd-LIV krijgen. Het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen is sinds 1 juli 2017 flink verhoogd. Ter compensatie wordt per 1 januari 2018 het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor deze leeftijdscategorie ingevoerd. Een werkgever heeft dan, als aan de voorwaarden is voldaan, per werknemer recht op een tegemoetkoming per uur. Het voordeel kan in 2018 oplopen tot € 3.286,40 per werknemer per jaar.

Lees meer >>

Overige nieuwe loonkostenvoordelen

Geplaatst op 27 november 2017

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe regeling die ingaat op 1 januari 2018. Het is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers en werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV vervangt de premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Om het LKV te ontvangen, heeft u een kopie van de doelgroepverklaring LKV van uw werknemer nodig. De korting kan oplopen tot € 6.000 per werknemer per jaar.

Lees meer >>

De belangrijkste wijzigingen op personeels-en salaris gebied voor 2018

Geplaatst op 27 november 2017

De belangrijkste wijzigingen voor 2018 hebben betrekking op:

 • Loonkostenvoordeel voor lage lonen
 • Nieuw loonkostenvoordeel voor jongeren
 • Overige nieuwe loonkostenvoordelen
 • Mogelijkheden binnen de werkkostenregeling
 • Nieuwe Arbowetregels
 • Wijziging loonbegrip Wet minimumloon en vakantiebijslag (WML)
 • De Wet aanpak Schijnconstructies
 • Nieuwe bepaling WML: loon op tijd betalen verplicht

Onze adviseurs informeren en adviseren u graag over deze en andere gebieden. Heeft u dus vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief: neem gerust contact op.

Lees meer >>

Kleine pensioenen mogen automatisch samengevoegd

Geplaatst op 23 november 2017

De Tweede Kamer is op dinsdag 21 november 2017 akkoord gegaan met het wetsvoorstel Waardeoverdracht klein pensioen. Als ook de Eerste Kamer straks instemt, kunnen pensioenuitvoerders kleine pensioenen vanaf 2019 automatisch aan elkaar overdragen. Op die manier bouwt u, als u meerdere kortlopende dienstverbanden heeft gehad, meer pensioen op en houdt het geld ook zijn pensioenbestemming.

Lees meer >>

Hoeveel beroepspraktijkvorming is vereist voor fiscale afdrachtvermindering?

Geplaatst op 23 november 2017

De Wet Afdrachtvermindering Onderwijs bestaat niet meer, maar er worden nog wel talloze procedures over gevoerd. Daarbij staat vaak centraal hoeveel beroepspraktijkvorming (BPV) er moet zijn gevolgd.

Lees meer >>

Sint schenkt belastingvrije banketstaaf

Geplaatst op 23 november 2017

De Sint is weer in ons land. Wilt u ook dit jaar uw werknemers verrassen met een banketstaaf of een chocoladeletter, dan kan dat belastingvrij.

Lees meer >>

Heeft u de administratie van uw horecazaak op orde?

Geplaatst op 25 oktober 2017

Als horecaondernemer bent u verplicht een administratie te voeren. Aan de hand hiervan moet de fiscus duidelijkheid krijgen over uw financiële verplichtingen. Bij een aantal van u schiet dat er nog wel eens bij in, bijvoorbeeld vanwege drukke werkzaamheden. Bij tekortkomingen in uw administratie kan de inspecteur u echter een informatiebeschikking opleggen.

Lees meer >>

Special Regeerakkoord 2017

Geplaatst op 23 oktober 2017

Op dinsdag 10 oktober 2017 presenteerden de partijen VVD, CDA, D66 en CU hun regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’. Het nieuwe kabinet wil de koopkracht voor de middenklasse verbeteren, werken meer lonend maken en de arbeidszekerheid vergroten. Dat leidt tot een groot aantal voorstellen voor wijzigingen in het belastingstelsel. In dit document zijn de plannen kort verwoord. 

Download hier: Special Regeerakkoord 2017

Lees meer >>

Houd geldigheid Eurovergunning in de gaten!

Geplaatst op 23 oktober 2017

Transportbedrijven die zich in Nederland bezig houden met goederenvervoer over de weg, moeten over een Eurovergunning beschikken. De vergunning is vijf jaar geldig en moet dan worden verlengd.

Lees meer >>

Alsnog compensatie voor vrouwelijke zelfstandige met kind

Geplaatst op 23 oktober 2017

Bent u zelfstandige en tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 bevallen, dan heeft u recht op een compensatie van ongeveer € 5.600. Naar schatting komen 20.000 vrouwelijke zelfstandigen in aanmerking voor de compensatieregeling.

Lees meer >>

Extra aftrek voor milieuvriendelijke tractor

Geplaatst op 23 oktober 2017

Als u investeert in een milieuvriendelijke tractor, kunt u in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en / of de Vamil. Wat is dat en wat levert het op?

Lees meer >>

Extra administratie bij verlenging WW-uitkering

Geplaatst op 23 oktober 2017

Sinds kort kunnen partijen bij het afsluiten van hun cao kiezen voor een verlenging van de uitkering bij werkloosheid. Deze keuze betekent wel extra administratieve werkzaamheden voor de werkgever.

Lees meer >>

Top 5 belangrijkste wijzigingen regeerakkoord

Geplaatst op 23 oktober 2017

De partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben hun plannen gepresenteerd voor de komende kabinetsperiode.

Met het regeerakkoord, dat de naam ‘Vertrouwen in de toekomst’ heeft gekregen, willen de partijen een lastenverlichting doorvoeren voor de werkende middenklasse en voor de bedrijven die Nederland de afgelopen jaren door de crisis hebben geholpen. Dit doen ze door wijzigingen op diverse vlakken. Wij geven u een top 5 van de belangrijkste wijzigingen die u kunt verwachten.

Lees meer >>

“Update, update, update & IT-audits!”

Geplaatst op 27 september 2017

Inbraak en diefstal zijn van alle tijden. Alleen de wijze waarop dit gebeurt en het soort personen dat achter deze - vaak  ingrijpende - inbreuk op de privacy zit, zijn in de loop van de eeuwen aan veranderingen onderhevig.

Lees meer >>

Cybersecurity? De accountant helpt!

Geplaatst op 27 september 2017

Ligt de mkb-ondernemer wel genoeg wakker van ICT­beveiliging? Zijn de risico's voor de continuïteit van de onderneming wel genoeg onderkend? Cruciale vragen waarbij de mkb-accountant als geen ander kan helpen. 

Lees meer >>

Prinsjesdag 2017

Geplaatst op 26 september 2017

De Troonrede is door onze Koning voorgelezen, de minister van Financiën heeft de Miljoenennota gepresenteerd en het Belastingplan 2018 is bekend. De conclusie is dat het demissionaire kabinet geen grote wijzigingen voorstelt. Wellicht dat een regeerakkoord meer spektakel gaat brengen. Wat zijn de voornaamste wijzigingen voor nu? De Top 5 van de voorgestelde wijzigingen.

Lees meer >>

Verhogen van de pensioenrichtleeftijd

Geplaatst op 26 september 2017

Het CBS heeft doorgerekend dat de gemiddelde levensverwachting blijft stijgen. Het gevolg hiervan is, dat de pensioenrichtleeftijd vanaf 1 januari 2018 verhoogd wordt van 67 naar 68 jaar. Pensioenverzekeraars en pensioenfondsen gaar er vanaf 2018 in principe dan ook vanuit dat het pensioen wordt opgebouwd tot 68 jaar.

Lees meer >>

Einde btw-landbouwregeling in zicht

Geplaatst op 26 september 2017

Als het aan het kabinet ligt komt er een einde aan de landbouwregeling in de btw. Op Prinsjesdag werd het plan gepresenteerd om deze regeling per 1 januari 2018 af te schaffen. Landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers moeten vanaf dat moment btw berekenen over hun leveringen en diensten, voor zover zij dat nu nog niet doen.

Lees meer >>

Cultuurgift nog een jaar extra aantrekkelijk

Geplaatst op 26 september 2017

Bedrijven en particulieren kunnen tot 2019 profiteren van een extra belastingvoordeel wanneer zij schenken aan culturele instellingen. De zogeheten multiplier voor de giftenaftrek zou met ingang van 2018 worden afgeschaft, maar het kabinet stelt in de Prinsjesdagplannen voor deze maatregel met één jaar te verlengen.

Lees meer >>

Modernisering van het huwelijks vermogensrecht

Geplaatst op 26 september 2017

Het klinkt misschien niet romantisch maar een huwelijk is ook een contract. We hebben in Nederland contractsvrijheid, dus het aanstaande echtpaar kan de gevolgen van hun huwelijk zo regelen als zij het willen hebben. Regelt men niets, dan geldt de wet. Die wet wordt gewijzigd per 1 januari 2018.

Lees meer >>

Nieuwe regels faillissement

Geplaatst op 26 september 2017

Faillissementen kunnen sneller, transparanter en makkelijker worden afgewikkeld. Ook krijgen curator en rechter-commissaris meer ruimte om maatwerk te leveren. Er komen verschillende mogelijkheden om doorstart van noodlijdende bedrijven makkelijker te maken. De faillissementsprocedure wordt eenvoudiger. Bijvoorbeeld door het elektronisch berichtenverkeer en de mogelijkheden van internet beter te benutten. De aanpak van faillissementsfraude wordt aangescherpt en verbeterd.

Lees meer >>

Op Koers september 2017

Geplaatst op 21 september 2017

Lees hieronder de nieuwe Op Koers

Lees meer >>

Video Pensioen in eigen beheer

Geplaatst op 14 september 2017

Het pensioen in eigen beheer is afgeschaft. Wat te doen met de bestaande pensioenvoorziening in eigen beheer? Binnen nu en 3 jaar moet u 3 stappen ondernemen. 

Lees meer >>

Ransomware steeds groter probleem

Geplaatst op 13 september 2017


Het afgelopen jaar is ransomware van een vervelende bijkomstigheid uitgegroeid tot een grote bedreiging voor computersystemen. Criminele organisaties verdienen er miljoenen mee. Ze richten zich daarbij niet alleen op grote bedrijven, maar juist vaak op kleinere ondernemingen en zelfs particulieren. Iedereen kan dus slachtoffer worden en een aantal klanten van V&K hebben dat al aan den lijve ondervonden.

Lees meer >>

Hoe beperkt u bestuursaansprakelijkheid van uw bv?

Geplaatst op 04 september 2017

Gaat het financieel slecht met uw bv, dan moet u als bestuurder oppassen. In sommige gevallen kan de fiscus u namelijk aansprakelijk stellen voor bepaalde belastingschulden. Hier kunt u zelf wel het een en ander aan doen.

Lees meer >>

Verplichte btw-verlegging voor telecommunicatiediensten

Geplaatst op 04 september 2017

Verricht u als ondernemer in Nederland telecommunicatiediensten aan andere ondernemers die zulke diensten leveren aan hun afnemers, dan wijzigen de btw-regels voor u. Vanaf 1 september 2017 geldt er een verplichte btw-verleggingsregeling.

Lees meer >>

Staan neveninkomsten zelfstandigenaftrek in de weg?

Geplaatst op 04 september 2017

Voor de zelfstandigenaftrek geldt als eis dat u minstens 1.225 uur én dat u minstens de helft van alle werkzame uren in uw bedrijf werkt. Neveninkomsten kunnen hiertoe niet gerekend worden en kunnen ertoe leiden dat u de aftrek mist.

Lees meer >>

Einde aanvraagtermijn Subsidieregeling praktijkleren nadert!

Geplaatst op 04 september 2017

Heeft u het afgelopen schooljaar stagiairs begeleid binnen uw bedrijf, dan kunt u mogelijk gebruikmaken van de Subsidieregeling praktijkleren. U moet dan wel nu in actie komen. U heeft nog een ruime week voor het indienen van de subsidieaanvraag. De deadline staat op 15 september 2017 (17.00 uur).

Lees meer >>

Nieuw aanvraagformulier G-rekening

Geplaatst op 28 augustus 2017

De Belastingdienst heeft het aanvraagformulier voor een G-rekening aangepast. Wilt u deze speciale rekening aanvragen dan dient u gebruik te maken van dit nieuwe formulier.

De Belastingdienst heeft in het nieuwe formulier de vraagstelling verduidelijkt en de toelichting uitgebreid. Ook de indeling is verbeterd, zodat aanvragers het formulier gemakkelijker kunnen invullen en minder fouten maken.

Lees meer >>

Bedrag onder de € 100,-? Schrijf een eenvoudige factuur uit

Geplaatst op 28 augustus 2017

Alle facturen die u uitreikt, moeten voldoen aan de wettelijke eisen. Voldoet uw factuur niet, dan riskeert u een boete van maximaal € 5.278 (per gebrek per factuur!). Reikt u facturen uit met een vergoeding niet hoger dan € 100 (inclusief btw), dan gelden minder eisen en kunt u een eenvoudige factuur uitreiken.

Lees meer >>

Let op correct gebruik sociale media door personeel!

Geplaatst op 28 augustus 2017

De afgelopen jaren is het ontslag van werknemers vanwege uitingen op social media gestegen. Met name werknemers die zich op social media negatief uitlaten over bijvoorbeeld de klanten van het bedrijf lopen risico hun baan te verliezen. Voorkom dat uw werknemers social media verkeerd gebruiken!

Lees meer >>

Wat rijdt fiscaal het meest interessant, een youngtimer of oldtimer?

Geplaatst op 28 augustus 2017

Voor de auto van de zaak geldt de bekende bijtelling, die gekoppeld is aan de catalogusprijs in het jaar van aankoop. Voor auto's ouder dan 15 jaar geldt een bijtelling op basis van de dagwaarde. Hierbij wordt verschil gemaakt in een youngtimer en oldtimer. Waar zitten de (fiscale) verschillen?

Lees meer >>

Wanneer zijn scholingskosten aftrekbaar?

Geplaatst op 28 augustus 2017

Als u de scholingskosten van uw werknemers vergoedt, zijn deze meestal onbelast. Maar kan de werknemer deze kosten ook aftrekken als u ze niet wilt vergoeden?

Lees meer >>

Corrigeer foutief berekende btw en voorkom te hoge afdracht

Geplaatst op 28 augustus 2017

Heeft u de btw aan uw afnemer(s) foutief berekend door bijvoorbeeld een verkeerd btw-bedrag, geen btw of ten onrechte juist wel btw in rekening te brengen? Corrigeer dit dan met een credit- of aanvullende factuur. Doet u dat niet, dan betaalt u de btw-lasten.

Lees meer >>

Belangrijke wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017

Geplaatst op 24 augustus 2017

Per 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd. Werkgevers en werknemers worden meer betrokken bij de arbodienstverlening, de preventie in de onderneming en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. De belangrijkste wijzigingen hebben we voor u op een rij gezet.

Lees meer >>

Advieswijzer Overstappen naar een bv?

Geplaatst op 03 augustus 2017

De bv is in het mkb een populaire rechtsvorm, veelal vanwege fiscale motieven. Wat zijn deze fiscale motieven? Welke voor- en nadelen kleven er aan een dergelijke overstap en welke aspecten komen er nog meer bij kijken?

Lees meer >>

Advieswijzer Verenigingen en Stichtingen 2017

Geplaatst op 27 juli 2017

Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten. Zo kunt u tijdig inspelen op veranderingen en hiermee uw voordeel doen. Een aantal belangrijke actualiteiten hebben wij daarom voor u op een rij gezet.

Lees meer >>

Staatssecretaris schuift problemen leenbijstand zelfstandigen op lange baan

Geplaatst op 27 juli 2017

Als u als zelfstandige recht heeft op bijstand, krijgt u in eerste instantie een lening. Als deze wordt omgezet in een gift, behoorde dit tot 2017 tot uw belastbare inkomen met alle nadelige gevolgen van dien. Dit probleem is met ingang van 1 januari 2017 opgelost. Dit geldt echter niet voor oude gevallen, dus die van vóór 2017. Het kabinet schuift de oplossing hiervoor op de lange baan.

Lees meer >>

Einde restschuldregeling eigen woning in zicht

Geplaatst op 24 juli 2017

De restschuldregeling eigen woning, die vanaf 29 oktober 2012 geldt, loopt definitief af op 31 december 2017. Een verlenging zit er niet in.

Lees meer >>

Einde aftrek scholingsuitgaven niet vóór 2019

Geplaatst op 24 juli 2017

De voorgenomen afschaffing van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven is wederom uitgesteld. Deze aftrekpost zou mogelijk per 1 januari 2018 worden afgeschaft, maar dit wordt op z'n vroegst 1 januari 2019.

Lees meer >>

Monumentenaftrek blijft in stand tot 2019

Geplaatst op 24 juli 2017

Wederom goed nieuws voor particuliere eigenaren van monumentenpanden. De fiscale aftrek voor het onderhoud van monumentenpanden blijft ook in 2018 bestaan. Het plan om deze aftrekpost in de inkomstenbelasting te schrappen en te vervangen voor een subsidieregeling, is wederom uitgesteld. Ditmaal tot 1 januari 2019.

Lees meer >>

Hebben uw kinderen een vakantiebaantje op uw bedrijf?

Geplaatst op 24 juli 2017

Uw schoolgaande of studerende kinderen hebben vakantie. Misschien is het een idee om ze in uw bedrijf te laten meewerken en zo een leuk zakcentje te laten verdienen. Met welke fiscale en andere regels hebben zij en u dan te maken?

Lees meer >>

Voorkom dubbele bijtelling met speciale ‘Vakantieauto’

Geplaatst op 24 juli 2017

Sommige leasemaatschappijen bieden als optie om te kiezen voor een vakantieauto. Hoe gaat dat in zijn werk en wat betekent dat voor de bijtelling? Voorkom dubbele bijtelling!

Lees meer >>

Luidt u met een bedrijfsborrel de vakantie in?

Geplaatst op 24 juli 2017

De vakantie komt eraan en dat is voor veel bedrijven een reden eens wat extra te doen voor het personeel. Bijvoorbeeld in de vorm van een bedrijfsborrel. Wat is er fiscaal mogelijk?

Lees meer >>

Inkeerregeling afgeschaft per 1 januari 2018

Geplaatst op 24 juli 2017

Het kabinet is van plan de zogenaamde inkeerregeling per 1 januari 2018 af te schaffen. Dit betekent dat vanaf die datum er altijd een boete volgt bij het opzettelijk te weinig afdragen van belasting.

Wie nu inkomsten uit bijvoorbeeld arbeid, vermogen, winst of een erfenis verzwijgt, kan rekenen op een boete. Er wordt door de fiscus echter geen boete opgelegd als u dit zelf opbiecht binnen twee jaar nadat uw aangifte is ingediend. Als de plannen doorgaan is dit vanaf 2018 afgelopen. De voorstellen hiertoe worden opgenomen in het Belastingplan 2018.

Lees meer >>

Melk van het Noorden

Geplaatst op 11 juli 2017

Lees in deze uitgave van Melk van het Noorden, op pagina 26 en 27, het artikel met onze collega Arend Hoekstra.

Lees meer >>

Verslag Taxman on Tour

Geplaatst op 29 juni 2017

28 juni jongstleden stond al weer de vierde TaxMan on Tour op het programma. En wederom met een specifiek uitgediept onderwerp. Deze keer werden de toehoorders meegenomen in de techniek rond de waardering van een onderneming.

Lees meer >>

Het UBO-register

Geplaatst op 29 juni 2017

De afkorting UBO staat voor 'Ultimate Beneficial Owner'. Dat is de persoon die uiteindelijk begunstigde is van een juridische entiteit, zoals een vennootschap, stichting of trust. Het register legt bijvoorbeeld bij een vennootschap de personen vast die uiteindelijk meer dan 25% van de aandelen in bezit hebben.

Lees meer >>

‘MijnOverheid’ is niet vrijblijvend

Geplaatst op 29 juni 2017

Als u gebruik maakt van de digitale berichtenbox van MijnOverheid, heeft dit rechtskracht, zo oordeelt de rechter. Vergeet dus niet berichten in uw box tijdig te lezen, anders kunt u onverwacht in de problemen komen.

Lees meer >>

Handhaving Wet DBA opgeschort tot 1 juli 2018

Geplaatst op 29 juni 2017

Zzp'ers en opdrachtgevers krijgen nog langer de tijd om zich aan de passen aan de Wet DBA. De handhaving is namelijk verder opgeschort tot in ieder geval 1 juli 2018.

Lees meer >>

Nieuwe minimumloonregels per 1 juli 2017

Geplaatst op 29 juni 2017

Per 1 juli aanstaande stijgt het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen. Die stijging is meer dan de gebruikelijke halfjaarlijkse verhoging. Werkgevers krijgen hierdoor te maken met hogere loonkosten. Zij kunnen rekenen op een compensatie.

Minimumjeugdloon

De nodige veranderingen in het minimumloon zijn op komst. Zo gaat per 1 juli 2017 de leeftijd voor het volwassenminimumloon omlaag van 23 jaar naar 22 jaar. Tegelijkertijd gaat het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21-jarigen omhoog. 

Lees meer >>

Nieuwe Arbowetregels per 1 juli 2017

Geplaatst op 29 juni 2017

Per 1 juli aanstaande wijzigt de Arbowet. Werkgevers en werknemers worden meer betrokken bij de arbodienstverlening, de preventie in de onderneming en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. De belangrijkste wijzigingen hebben we voor u op een rij gezet.

Lees meer >>

Wettelijke vakantiedagen 2016 vervallen per 1 juli

Geplaatst op 29 juni 2017

Heeft uw personeel nog wettelijke vakantiedagen staan van 2016? Dan moeten zij deze vóór 1 juli 2017 opnemen. Gebeurt dit niet, dan komen ze te vervallen. Afkoop van deze dagen is niet mogelijk, tenzij het dienstverband wordt beëindigd.

Lees meer >>

Volgens de Staatssecretaris van Financiën is er tot en met 2019 tijd om te beslissen over in eigen beheer opgebouwd pensioen

Geplaatst op 19 juni 2017

Het is een misverstand dat dga's vóór 1 juli 2017 al de beslissing over de bestemming van het opgebouwde pensioenvermogen moeten nemen. Het enige dat vóór 1 juli 2017 moet worden geregeld is het stopzetten van de huidige opbouw van het PEB.

Lees meer >>

Einde Pensioen in eigen beheer. Kiest u voor afkoop?

Geplaatst op 15 juni 2017

Nu het doek is gevallen voor het opbouwen van pensioen in eigen beheer, moet u gaan kiezen wat u met uw reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen wilt gaan doen. Een mogelijkheid is dat u het pensioen in eigen beheer afkoopt met een belastingkorting.

Lees meer >>

Goede winstcijfers detailhandel 2016, verdubbeling omzetgroei

Geplaatst op 15 juni 2017

Maar sterke tweedeling tussen winnaars en verliezers

De detailhandel heeft een goed jaar achter de rug. Vooral de winstgroei was in 2016 relatief gezien sterk met 25,2 procent versus 20,4 procent voor het totale mkb. De omzetgroei trok verder aan tot 5,9 procent, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2015. Daarmee bleef de branche niettemin wat achter bij het landelijk gemiddelde dat een omzetgroei neerzette van 7,4 procent.

Lees meer >>

Partner moet instemmen bij afkoop of omzetting pensioen in eigen beheer

Geplaatst op 15 juni 2017

Wie is de instemmingsgerechtigde partner als u besluit uw pensioen in eigen beheer af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting? De Belastingdienst heeft hier recent meer duidelijkheid over gegeven.

Lees meer >>

Op Koers juni 2017

Geplaatst op 12 juni 2017

Lees hieronder de nieuwe Op Koers

Lees meer >>

Van der Veen & Kromhout gaat elektronisch factureren

Geplaatst op 29 mei 2017

De meeste van onze klanten krijgen onze facturen al een aantal jaren niet meer ouderwets per post maar in de vorm van een PDF per e-mail. Dat wordt digitale facturering genoemd. De voordelen zijn duidelijk: het is beter voor het milieu, sneller en kostenbesparend.

Lees meer >>

Praktische gids voor veiligheid en gezondheid op het werk

Geplaatst op 29 mei 2017

Goede gezondheids-en veiligheidsmaatregelen op de werkplek zijn logisch, maar hoe kunt u dit waarborgen? De Europese Commissie heeft een praktische gids uitgebracht voor werkgevers met concrete tips voor een geslaagde aanpak van veiligheid en gezondheid op het werk.

Lees meer >>

Klein pensioen? Van afkoop naar samenvoeging

Geplaatst op 29 mei 2017

De regeling voor de afkoop van een klein pensioen wordt aangepast. U bent straks niet meer verplicht om tussentijds kleine pensioenbedragen op te nemen. In plaats daarvan gaan pensioenfondsen en verzekeraars kleine pensioenen samenvoegen.

Lees meer >>

Fiscaal voordeel voor uw bedrijfsmiddel?

Geplaatst op 29 mei 2017

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) roept het bedrijfsleven op om een voorstel in te dienen voor het aanvullen of wijzigen van de Energie- en Milieulijst voor 2018. Een voorstel indienen kan tot uiterlijk 1 september 2017.

Lees meer >>

Langer kraamverlof partners voorlopig van de baan

Geplaatst op 08 mei 2017

Eind 2016 is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend dat de uitbreiding van kraamverlof voor partners uitbreid van 2 naar 5 dagen. Nu de nieuwe Tweede Kamer is geïnstalleerd, lijkt dit langere kraamverlof echter voorlopig van de baan.

Lees meer >>

Woning omgebouwd naar praktijkruimte: 2% of 6% bij overdracht?

Geplaatst op 08 mei 2017

Moet bij de overdracht van uw huisartsen- of tandartsenpraktijk 2% of 6% overdrachtsbelasting worden betaald? De Hoge Raad heeft recent een ruimere uitleg gegeven aan het begrip woning. Hierdoor kan in sommige gevallen ook bijvoorbeeld een praktijk met maar 2% overdrachtsbelasting worden overgedragen.

Lees meer >>

Advieswijzer Auto: zakelijk of privé?

Geplaatst op 08 mei 2017

Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé? Het is een vraag waarmee veel ondernemers worstelen. In deze advieswijzer zetten we een aantal regels voor u op een rij, zodat u makkelijker de balans kunt opmaken.

Lees meer >>

Liquiditeitsprobleem vanwege uitbetaling vakantiegeld?

Geplaatst op 08 mei 2017

In mei of juni wordt traditioneel het vakantiegeld aan werknemers uitbetaald. Dit betekent een extra beslag op de liquiditeit van uw onderneming. Kunt u hierdoor uw belastingen tijdelijk niet betalen? Vraag dan kort telefonisch uitstel van betaling aan.

Lees meer >>

Advieswijzer Estate planning 2017

Geplaatst op 24 april 2017

Kan uw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Denk hierbij aan financiële steun voor studiekosten, alsmaar stijgende maandlasten, de koop van een woning of het verlies van een baan. Of misschien wil uw kind de lang gekoesterde droom van een eigen bedrijf verwezenlijken of het stokje van het familiebedrijf overnemen. Uw financiële hulp zou dat mogelijk kunnen maken! Laat u inspireren door deze advieswijzer.

Lees meer >>

Vrijmarkt en de btw

Geplaatst op 24 april 2017

Overmorgen is het alweer de vierde Koningsdag en weer volop tijd voor de traditionele vrijmarkt. De vrijmarkt is een uitgelezen kans om verlost te raken van uw tweedehands spullen op straat. Het moment bij uitstek om te handelen en te onderhandelen. Maar hoe zit het met de btw?

Lees meer >>

Welke vergoedingen moet u specificeren op de loonstrook?

Geplaatst op 24 april 2017

Vergoedt u als agrarisch ondernemer de kosten van huisvesting van uw personeel die onderdeel vormen van het brutoloon? Dan bent u verplicht om deze kostenvergoeding apart op de loonstrook te specificeren. Deze verplichting geldt al vanaf 1 januari 2016. Er is echter een aantal uitzonderingen.

Lees meer >>

Heeft u zich al geregistreerd in het UBO-register?

Geplaatst op 24 april 2017

Sinds eind maart 2017 is het concept wetsvoorstel voor een UBO-register openbaar. Het is een aanscherping van de huidige registratie bij de Kamer van Koophandel. Uiterlijk 26 juni 2017 moet de Richtlijn in de nationale wetgeving zijn opgenomen.

Lees meer >>

Bezwaren tegen btw voor privégebruik auto worden massaal afgehandeld

Geplaatst op 24 april 2017

Over de belastingjaren 2011 tot en met 2016 hebben ondernemers ongeveer 2 miljoen keer bezwaar gemaakt tegen de btw die ze moeten betalen voor het privégebruik van de auto van de zaak. Daarom heeft de Belastingdienst deze bezwaren aangewezen als massaal bezwaar. Dat wil zeggen dat wij ze niet individueel behandelen, maar voor al deze bezwaren 1 beslissing nemen.

Lees meer >>

Werken bij een SRA-kantoor / hoe ziet een werkweek eruit?

Geplaatst op 13 april 2017

Arend Hoekstra, 39 jaar

Agrarisch bedrijfsadviseur, Van der Veen & Kromhout Accountants
HAS / Bedrijfskunde WUR / CB Agro Belastingadviseur
Runt naast baan boerderij met jongvee voor de melkveehouderij 

Lees hier het interview

Lees meer >>

Extra fiscaal voordeel mogelijk in 2017 voor oudere sollicitant

Geplaatst op 13 april 2017

Om meerdere redenen kan het voor uw bedrijf interessant zijn om oudere werknemers in dienst te nemen. Naast levens- en werkervaring die zij meebrengen, krijgt u in sommige situaties een flinke tegemoetkoming in de loonkosten.

Lees meer >>

Half jaar uitstel voor nieuwe regels stukloon en meerwerk

Geplaatst op 13 april 2017

De regels voor het betalen van stukloon en voor meerwerk worden aangepast. De nieuwe regels gaan gelden per 1 januari 2018 en niet, zoals eerder gepland, per 1 juli 2017.

Lees meer >>

Valt de inrichting van uw werkkamer onder investeringsaftrek?

Geplaatst op 13 april 2017

De aftrek van de kosten van een werkkamer thuis is voor ondernemers sinds 2017 verder beperkt. Wat betekent dit voor het verkrijgen van investeringsaftrek op de inrichting ervan?

Lees meer >>

In vier etappes koerst u door de nieuwe dga-pensioenregels

Geplaatst op 13 april 2017

Nu er een definitieve streep is gezet door pensioen opbouwen in eigen beheer, zult u de komende tijd de nodige beslissingen en acties moeten ondernemen. In vier etappes koerst u door de belangrijkste aandachts- en actiepunten.

Lees meer >>

Onduidelijkheden data afschaffen pensioen eigen beheer

Geplaatst op 27 maart 2017

In de praktijk blijkt enige onduidelijkheid te zijn over de diverse data rond het afschaffen van het pensioen in eigen beheer. Hierbij het overzicht.

Lees meer >>

Innovatieregeling MKB open vanaf 11 april 2017

Geplaatst op 27 maart 2017

Bent u een innovatieve mkb-er dan komt u mogelijk in aanmerking voor de MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Deze regeling gaat op 11 april 2017 open.

Het doel van de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is het stimuleren van innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over de regiogrenzen heen. De bijdrage vanuit deze regeling blijkt voor mkb-ondernemers nét dat steuntje in de rug om een innovatieproject van de grond te krijgen. In 2017 is er ruim € 55 miljoen beschikbaar voor kennisvouchers, innovatieadviesdiensten, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten.

Lees meer >>

Opdrachtgever aansprakelijk voor loon werknemer

Geplaatst op 27 maart 2017

Wist u dat u als opdrachtgever aansprakelijk gesteld kan worden als uw opdrachtnemer zijn werknemers niet (volledig) betaalt? En wist u dat dit niet alleen geldt voor overeenkomsten van opdracht maar ook bij aanneming van werk, het inlenen van personeel en overeenkomst van vervoer van goederen over de weg? Met de juiste maatregelen kunt u de risico’s op aansprakelijkheid beperken.

Lees meer >>

Het stille risico van de DBA, de zieke werknemer

Geplaatst op 27 maart 2017

De invoering van de DBA leidt nog steeds tot veel onzekerheid. De handhaving van de DBA is opgeschort tot 1 januari 2018. Tot deze tijd zal de Belastingdienst niet handhavend optreden, mits opdrachtgever en zzp’er serieus aan de slag zijn in het kiezen en opstellen van een (model)overeenkomst. Als daar sprake van is, en dit kan ook worden aangetoond, krijgen zij tot die tijd en over die periode geen boete of naheffing, tenzij sprake is van kwaadwillendheid.

Lees meer >>

Video animatie - Einde pensioen in eigen beheer!

Geplaatst op 16 maart 2017

Vanaf 1 april 2017 is er geen pensioenopbouw in eigen beheer meer mogelijk voor de dga. 

Lees meer >>

Op Koers maart 2017

Geplaatst op 15 maart 2017

Lees hieronder de nieuwe Op Koers

Lees meer >>

Gunstige regeling overuren tijdelijk agrarisch buitenlands personeel

Geplaatst op 20 februari 2017

Heeft u een onderneming in de agrarische sector en heeft u tijdelijke buitenlandse werknemers in dienst? Dan kunt u gebruik maken van de ‘cafetariaregeling’: een gunstige financiële regeling betreft overuren voor zowel uw personeel als uzelf. Het financiële voordeel van deze regeling kan oplopen tot 10% van de totale loonkosten.

Lees meer >>

Groen licht voor afschaffing pensioen in eigen beheer

Geplaatst op 20 februari 2017

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met wijzigingen in het wetsvoorstel voor afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Alle lichten staan nu op groen voor een verdere behandeling in de Eerste Kamer. Als alles parlementair meezit, is er met ingang van 1 april aanstaande voor u als dga geen pensioenopbouw meer mogelijk in eigen beheer. 

Lees meer >>

Zonnepanelen voor uw bedrijfspand

Geplaatst op 20 februari 2017

Overweegt u zonnepanelen voor uw bedrijfspand, laat dan geen extra voordeel liggen. U heeft namelijk recht op investeringsaftrek, tenzij u investeert in zogenoemde geïntegreerde zonnepanelen (geïntegreerd in het dak). 

Lees meer >>

Kan bijtelling bestelauto toch achterwege blijven?

Geplaatst op 20 februari 2017

Heeft uw werknemer geen kilometerregistratie voor zijn bestelauto? Beschikt hij ook niet over een verklaring geen privégebruik auto of een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto? Dan kan de bijtelling toch achterwege blijven als de auto buiten werktijd niet gebruikt kan worden. De Hoge Raad heeft dit onlangs nog eens bevestigd. 

Lees meer >>

U kunt in 2017 meer belastingvrij schenken

Geplaatst op 20 februari 2017

De bedragen die u in 2017 belastingvrij kunt schenken, zijn verhoogd. Daarom een overzicht van de nieuwe vrijstellingsbedragen voor de schenkbelasting. De vrijstellingen voor de schenkbelasting zijn voor 2017 als volgt:

Lees meer >>

Wat wijzigt in Arbowet?

Geplaatst op 16 februari 2017

De Arbowet wijzigt. Werkgevers en werknemers worden meer betrokken bij de arbodienstverlening, de preventie binnen de onderneming en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts. De verwachting is dat de wijzigingen per 1 juli 2017 van kracht worden.

Lees meer >>

Welke werkkleding is onbelast voor de WKR?

Geplaatst op 16 februari 2017

Heeft u personeel werkkleding? Dan moet u zich afvragen of u hiermee rekening moet houden bij de afrekening van de WKR 2016. Deze vindt plaats bij de aangifte loonheffingen januari 2017. Wij zetten de regels nogmaals voor u op een rij.

Lees meer >>

Nieuwe minimumloonregels per 1 juli 2017!

Geplaatst op 16 februari 2017

Er zijn de nodige aanpassingen op komst in het minimumloon. Per 1 juli 2017 gaat de leeftijd voor het volwassenminimumloon stapsgewijs omlaag en het minimumloon voor jongeren stapsgewijs omhoog. Verder worden de regels voor het betalen van stukloon en voor meerwerk aangepast.

Lees meer >>

Geen bijtelling bestelauto achter het hek

Geplaatst op 16 februari 2017

Heeft uw werknemer geen kilometerregistratie voor zijn bestelauto? Beschikt hij ook niet over een verklaring geen privégebruik auto of een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto? Dan kan de bijtelling toch achterwege blijven als de auto buiten werktijd niet gebruikt kan worden. De Hoge Raad heeft dit onlangs nog eens bevestigd.

Lees meer >>

Special Lonen 2017

Geplaatst op 23 januari 2017

 1. Wet aanpak schijnconstructies
 2. Aanpassingen wettelijk minimumloon
 3. Loonkostenvoordelen vanaf 2017
 4. Auto: wijzigingen bijtelling
 5. DGA: pensioen in eigen beheer en gebruikelijk loon
 6. Varia loon- en premieheffingen
 7. Arbeidsrecht en varia

Download hier de Special Lonen 2017

Lees meer >>

Vraag huurder deze maand om gebruiksverklaring

Geplaatst op 23 januari 2017

Bezit u onroerend goed dat u btw-belast verhuurt? Controleer dan deze maand of uw huurder afgelopen jaar aan de voorwaarden heeft voldaan. Vraag uw huurder dit ook schriftelijk te bevestigen.

Lees meer >>

Gaat uw WOZ-waarde uit van de juiste huurprijs?

Geplaatst op 23 januari 2017

Nog even en de nieuwe WOZ-beschikkingen vallen weer in de bus. De waarde van uw bedrijfspand kan de gemeente baseren op de huurprijs. Als dit het geval is, moet worden uitgegaan van de juiste huur. Deze 'juiste' huur kan sterk afwijken van de huur die u nu betaalt.

Lees meer >>

Ontslagaanvraag via UWV nu volledig digitaal

Geplaatst op 23 januari 2017

Wilt u voor uw werknemers ontslag aanvragen wegens bedrijfseconomische redenen? Dan verloopt de ontslagaanvraag, die via UWV gaat, voortaan volledig digitaal.

Lees meer >>

Vergeet btw privégebruik auto niet in uw laatste btw-aangifte

Geplaatst op 23 januari 2017

Voor auto’s van de zaak die ook privé gebruikt worden moet in de laatste btw-aangifte van het jaar btw over het privégebruik betaald worden. Daar staat tegenover dat u door het jaar heen de btw op de aanschaf, eventuele leasekosten, het onderhoud en het gebruik van een zakelijke auto kunt aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet.

Lees meer >>

Extra geld voor financiering mkb-ondernemer

Geplaatst op 23 januari 2017

In twee jaar tijd is door de overheid en de markt voor circa € 2,7 miljard aan extra financiering beschikbaar gemaakt voor het midden- en kleinbedrijf. Daar blijft het niet bij. Het kabinet stelt voor 2017 extra budget beschikbaar.

Lees meer >>

Verplicht salaris dga naar 45.000 euro

Geplaatst op 23 januari 2017

Er staat u als directeur-grootaandeelhouder (dga) een verplichte salarisverhoging te wachten.
Het gebruikelijk loon voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang bedraagt al enkele jaren € 44.000. Dit bedrag gaat nu toch echt omhoog.
Voor 2017 is het gebruikelijk loon vastgesteld op € 45.000.

Lees meer >>

Top 10 belangrijkste wijzigingen 2017

Geplaatst op 23 januari 2017

Het nieuwe jaar is gestart en dat gaat traditiegetrouw gepaard met de nodige veranderingen. Bestaande regels wijzigen en nieuwe regels treden in werking. Daarom voor u de top 10 van veranderingen per 1 januari 2017 voor de ondernemer, de dga, werkgever en particulieren.

Lees meer >>

Advieswijzer: AUTO EN FISCUS

Geplaatst op 09 januari 2017

Fiscaal vriendelijk rijden wordt steeds lastiger nu in 2017 wederom de autobelastingen worden aangescherpt. Het kan nog wel, maar de voordelen zijn voor een steeds kleinere groep beschikbaar. In deze advieswijzer een blik op de fiscale toekomst van de auto.

Lees meer >>

Uw inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet voor 2017

Geplaatst op 09 januari 2017

Als dga of de ondernemer in de inkomstenbelasting bent u volgend jaar nagenoeg evenveel kwijt aan de Zorgverzekeringswet (Zvw) als dit jaar. Het maximumbijdrage-inkomen voor de Zvw gaat omhoog per 1 januari 2017. Daarentegen gaat het percentage van de 'lage' inkomensafhankelijke bijdrage Zvw iets omlaag.

Lees meer >>

Advieswijzer: KANTOOR AAN HUIS

Geplaatst op 02 januari 2017

Het lijkt aantrekkelijk: wonen en werken in één pand. Maar een kantoor aan huis is lang niet altijd ook fiscaal aantrekkelijk. Er gelden heel wat regels. Zo is er onder meer een verschil in de behandeling van een kwalificerende en een niet-kwalificerende werkruimte. Daarnaast gelden er voor een ondernemer met een eenmanszaak, vof of maatschap andere regels dan voor een ondernemer met een bv. En hoe zit het eigenlijk met de btw? In deze advieswijzer komen de verschillende regels aan de orde.

Lees meer >>

Op Koers december 2016

Geplaatst op 15 december 2016

Lees hieronder de nieuwe Op Koers

Lees meer >>

Mag de werkgever een werknemer verplichten vakantiedagen op te nemen?

Geplaatst op 15 december 2016

Het recht op vakantie is wettelijk geregeld. De werkgever is verplicht de werknemer ieder jaar in de gelegenheid te stellen de vakantie op te nemen waarop de werknemer ten minste aanspraak heeft (vier weken bij een fulltime dienstverband). Vakantie is bedoeld om de werknemer enige tijd uit te laten rusten van de werkzaamheden. Het is niet de plicht van de werkgever om een werknemer op vakantie te sturen.

Lees meer >>

Tijdelijk of vast dienstverband na contractverlenging?

Geplaatst op 15 december 2016

Sinds juli 2015 zijn de regels wanneer sprake is van een tijdelijk of een vast dienstverband, de zogenaamde ketenregeling, aangepast. Er is sprake van een vast dienstverband wanneer meer dan drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd of wanneer het dienstverband langer dan twee jaar heeft geduurd. Deze keten kan worden doorbroken als tussen twee contracten een periode van ten minste zes maanden zit.

Lees meer >>

De kerstborrel thuis of uit?

Geplaatst op 15 december 2016

Houdt u al jaren de kerstborrel buiten de deur, denk dan eens na over een kerstborrel in uw bedrijfspand. Met een leuke aankleding en een goede catering is dit misschien wel net zo gezellig. En het scheelt u straks wellicht ook wel 80% belastingheffing. De kerstborrel buiten de deur komt bij aanwijzing immers ten laste van uw vrije ruimte, terwijl de borrel binnenshuis op nihil gewaardeerd is.

Lees meer >>

Kerstpakket of nieuwjaarsgeschenk?

Geplaatst op 15 december 2016

Krijgt uw personeel elk jaar een kerstpakket, maar is uw vrije ruimte dit jaar al vol? Voorkom dan 80% belastingheffing en vervang het kerstpakket door een nieuwjaarsgeschenk.

Lees meer >>

Special Eindejaarstips 2016

Geplaatst op 13 december 2016

Voor u liggen de eindejaarstips voor 2016. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief omdat ze nog door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd.

De tips zijn onderverdeeld in zes categorieën:

1. Tips voor alle belastingplichtigen
2. Tips voor ondernemers en rechtspersonen
3. Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting
4. Tips voor de bv en de dga
5. Tips voor de automobilist
6. Tips voor de woningeigenaar

Lees meer >>

Extern verzekerd pensioen terughalen? Actie vóór april 2017

Geplaatst op 13 december 2016

Heeft u als directeur-grootaandeelhouder (dga) naast een pensioen in eigen beheer, ook een deel van uw pensioen extern verzekerd? U mag, indien gewenst, dit extern verzekerd pensioendeel nog terughalen naar eigen beheer. De deadline stond op 31 december 2016, maar is nu verschoven naar 31 maart 2017.

Lees meer >>

5 tips bij schenken bedrijf

Geplaatst op 13 december 2016

Het kan interessant zijn om het bedrijf aan uw kinderen te schenken. U neemt een financieringsprobleem weg bij het kind. Daarnaast zijn er veel fiscale faciliteiten speciaal voor familiebedrijven. Hier volgen vijf tips.

Lees meer >>

Geef belastingvrij een chocoladeletter

Geplaatst op 05 december 2016

Geeft u ook dit jaar weer een chocoladeletter aan uw personeel met Sinterklaas? Weet dan dat het mogelijk is dit belastingvrij te doen.

Lees meer >>

Einde gewichtscorrectie hybride personenauto

Geplaatst op 05 december 2016

Per 1 januari 2017 vervalt de vastgestelde gewichtscorrectie van 125 kg voor hybride personenauto's in de motorrijtuigenbelasting. De gewichtscorrectie geldt dan alleen nog voor hybride bestelauto's.

Lees meer >>

Recreatieve watersporters vallen buiten de btw-vrijstellingsboot

Geplaatst op 05 december 2016

De regels betreft watersportvrijstelling voor de verhuur van lig- en bergplaatsen wijzigt per 1 januari 2017. Deze btw-vrijstelling mag vanaf die datum alleen worden toegepast op verhuur van lig- en bergplaatsen van vaartuigen die ook daadwerkelijk voor de beoefening van de watersport worden gebruikt.

Lees meer >>

Controleer beschikking Werkhervattingskas 2017!

Geplaatst op 05 december 2016

Binnenkort valt bij werkgevers de beschikking 'Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas' voor 2017 op de deurmat. Controleer deze Whk-beschikking goed. Wanneer deze is gebaseerd op onjuiste gegevens, dan kan dat nadelig voor u uitpakken.

Lees meer >>

Nieuwe formulieren voor de G-rekening

Geplaatst op 05 december 2016

De Belastingdienst heeft nieuwe formulieren voor de G-rekening. Wilt u een G-rekening aanvragen of bent u al G-rekeninghouder en wilt u een wijziging doorgeven, dan dient u gebruik te maken van deze nieuwe formulieren.

Lees meer >>

Bijtelling auto van de zaak wordt aangepast

Geplaatst op 28 november 2016

Houd rekening met de nieuwe bijtelling vanaf 2017
Per 1 januari 2017 wordt de standaardbijtelling voor de auto van de zaak verlaagd van 25% naar 22% van de cataloguswaarde (inclusief btw en BPM). Alleen voor auto’s die geen CO2 uitstoten, geldt vanaf volgend jaar nog een lagere bijtelling van 4% van de cataloguswaarde (inclusief btw en BPM). 

Lees meer >>

Nieuw loonkostenvoordeel voor lage lonen

Geplaatst op 28 november 2016

Vanaf 1 januari 2017 kunt u een vergoeding krijgen om bijvoorbeeld langdurig werklozen of mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag voor werknemers die tussen 100-125% van het minimumloon (van een 23-jarige) verdienen. De Belastingdienst keert op basis van gegevens van UWV de vergoeding over 2017 aan u in 2018 automatisch uit. U hoeft zelf geen aanvraag in te dienen.

Lees meer >>

De Wet aanpak Schijnconstructies

Geplaatst op 28 november 2016

Werkgevers mogen vanaf  2017 geen inhoudingen meer doen op het minimumloon. Deze bepaling uit de Wet Aanpak Schijnconstructies treedt per 1 januari 2017 in werking. De uitzonderingen op deze regel gelden ook per die datum.

Lees meer >>

De transitievergoeding bij ontslag gaat omhoog

Geplaatst op 28 november 2016

Het maximale bedrag dat u verschuldigd bent wanneer u een werknemer na twee jaar ontslaat, gaat per 1 januari 2017 omhoog van € 76.000 naar € 77.000.

Lees meer >>

Benut uw mogelijkheden binnen de werkkostenregeling

Geplaatst op 28 november 2016

Benut ook dit jaar uw mogelijkheden binnen de werkkostenregeling:

 • Beoordeel uw nog resterende vrije ruimte (1,2% van de totale fiscale loonsom). Het is niet mogelijk om de vrije ruimte die in 2016 over is, door te schuiven naar 2017. Maar als u vrije ruimte over heeft, kunt u wel uw werknemers dit jaar nog een aantal belastingvrije vergoedingen of verstrekkingen geven.
 • Houd hierbij rekening met het gebruikelijkheidscriterium. Dit is een lastig criterium dat inhoudt dat uw vergoedingen en verstrekkingen niet in de vrije ruimte kunnen worden ondergebracht als deze onderbrenging op zichzelf ongebruikelijk is en/of de omvang van de vergoeding/verstrekking ongebruikelijk is. Ongebruikelijk betekent in dit verband: een afwijking van 30% of meer.
 • Maak gebruik van de doelmatigheidsmarge van € 2.400 per persoon per jaar. Tot dit bedrag beschouwt de Belastingdienst de vergoedingen/verstrekkingen in ieder geval als gebruikelijk.
 • Maak gebruik van de collectieve vrije ruimte binnen de concernregeling. Houd hierbij rekening dat de concernregeling alleen geldt voor bv’s, nv’s en stichtingen en dat een belang van minimaal 95% vereist is.

Tip:
Vanwege onder meer signalen dat de werkkostenregeling voor het MKB lastig werkbaar is, heeft de Tweede Kamer de regering verzocht om de geplande evaluatie van de werkkostenregeling te vervroegen van 2018 naar 2017.  

Lees meer >>

Aftrek congres en zakenlunch naar 80%

Geplaatst op 09 november 2016

De aftrek voor bepaalde zakelijke kosten zoals een zakenlunch, een receptie of congressen en seminars gaat vanaf 2017 omhoog van 73,5% naar 80%. 

Lees meer >>

Transitievergoeding bij ontslag per 2017 omhoog

Geplaatst op 09 november 2016

Het maximale bedrag dat u verschuldigd bent wanneer u een werknemer na twee jaar ontslaat, gaat per 1 januari 2017 omhoog van € 76.000 naar € 77.000. 

Lees meer >>

Hypotheek aflossen of niet?

Geplaatst op 09 november 2016

Miljoenen Nederlanders bezitten een eigen woning waarop een hypotheek rust. Wanneer zij ook over spaargeld beschikken rijst de vraag of extra aflossen wellicht een optie is.

De hypotheekrente voor een rentevast periode van vijf jaar is momenteel historisch laag. Nu op een spaarrekening nog maar nauwelijks rente vergoed wordt, kan de vraag opkomen of extra aflossen misschien raadzaam is. Lost u uw hypotheek geheel of deels af, dan heeft dit verschillende fiscale en financiële gevolgen.

Lees meer >>

Kwalificeer met terugwerkende kracht grond als bouwterrein

Geplaatst op 03 november 2016

Wilt u een aangekocht terrein bebouwen? Dan moet er ook voor de btw sprake zijn van een bouwterrein. Op dit moment zijn er twee definities in omloop. Dit gaat vanaf 2017 veranderen. Er komt één definitie waarin de wettelijke uitleg voor de btw en overdrachtsbelasting wordt verruimd. 

Lees meer >>

Belastingdienst mag bezwaarschrift niet telefonisch afhandelen

Geplaatst op 03 november 2016

In het kader van 'meer persoonlijk contact' heeft de Belastingdienst afgelopen jaren telefonisch contact opgenomen met mensen die een bezwaarschrift hadden ingediend. Het op deze manier telefonisch afhandelen van bezwaren is wettelijk echter niet toegestaan. Die werkwijze zal in de toekomst daarom zo niet meer plaatsvinden. 

Lees meer >>

WBSO 2017: wees op tijd met uw aanvraag

Geplaatst op 01 november 2016

Wilt en kunt u vanaf 1 januari 2017 gebruikmaken van de WBSO, dien dan uw aanvraag uiterlijk 30 november aanstaande in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). 

Lees meer >>

AOW-leeftijd drie maanden omhoog

Geplaatst op 01 november 2016

De leeftijdsverwachting van AOW'ers gaat nog altijd omhoog. Reden voor het kabinet om nu al aan te kondigen dat de AOW-gerechtigde leeftijd in 2022 zal worden verhoogd met drie maanden. AOW-leeftijd. 

Lees meer >>

Zzp’ers en de BV-constructies

Geplaatst op 26 oktober 2016

Uit een nog lopende achterbanraadpleging van Stichting ZZP Nederland over de uitwerking van de DBA blijkt, dat meer dan een derde van de responderende zzp'ers is benaderd door bemiddelaars om deel te nemen aan payroll- en BV-constructies.

Lees meer >>

Kom in actie!

Geplaatst op 26 oktober 2016

Het zal u niet zijn ontgaan, pensioen in eigen beheer zal hoogstwaarschijnlijk per 1 januari aanstaande worden afgeschaft. Bijna vier jaar is er over nagedacht. Tot de zomer dit jaar aan toe. Diverse oplossingsrichtingen zijn de revue gepasseerd, en eindelijk, met Prinsjesdag, zag het wetsvoorstel het licht.

Lees meer >>

Personeel net boven minimumloon? Extra loonkostenvoordeel!

Geplaatst op 26 oktober 2016

Heeft u werknemers in dienst met een loon tussen 100% en 120% van het wettelijk minimumloon, dan heeft u vanaf 2017 een loonkostenvoordeel. Dit voordeel kan oplopen tot € 2.000 per jaar per werknemer.

Lees meer >>

Betaalbaar personeelsfeest voor uw relatie

Geplaatst op 26 oktober 2016

Een personeelsfeest in uw horecagelegenheid kan voor de feestende partij soms onverwacht duur uitvallen, omdat ook de Belastingdienst een graantje meepikt. Met de verplichte toepassing van de werkkostenregeling in 2015 zijn namelijk de regels voor de belastbaarheid van personeelsfeesten drastisch veranderd. Gelukkig zijn er nog mogelijkheden om deze kosten in de hand te houden. Benut uw kansen en wijs uw zakelijke klanten hierop.

Lees meer >>

Vrijwilligersregeling of niet?

Geplaatst op 26 oktober 2016

Veel sportorganisaties en non-profitorganisaties maken gebruik van vrijwilligers. Als deze onder de vrijwilligersregeling vallen hoeft de organisatie geen loonheffingen in te houden en te betalen op een vergoeding voor vrijwilligerswerkzaamheden. Maar wanneer is die regeling van toepassing en wanneer niet? Speciaal voor die vraag heeft de Belastingdienst de 'Regelhulp vrijwilligers' ontwikkeld.

Lees meer >>

Alleen verder of toch samenwerking?

Geplaatst op 26 oktober 2016

Als ondernemer heeft u de mogelijkheid uw bedrijf op verschillende manieren uit te oefenen. De meest bekende zijn de eenmanszaak, de maatschap of vof, en de bv. Welke rechtsvorm u kiest, wordt onder meer bepaald door de fiscale aspecten. Maar ook de behoefte aan samenwerking speelt vaak een rol.

Lees meer >>

(On)mogelijkheden betreft boetes van uw chauffeurs

Geplaatst op 24 oktober 2016

In het internationaal transport heeft u soms te maken met omvangrijke boetes. Vaak worden deze boetes gedragen door u als werkgever. Een flinke strop voor u of zijn er uitzonderingen mogelijk?

Lees meer >>

Consumpties en douche chauffeurs tot 2021 onbelast

Geplaatst op 20 oktober 2016

Over de fiscale beoordeling van de verblijfkostenvergoedingen van de cao zijn met de Belastingdienst afspraken gemaakt die gelden tot 31 december 2021. Door deze afspraken kunt u alle verblijfkostenvergoedingen van artikel 40 en 41 van de cao onbelast vergoeden.

Artikel 40 en 41 van de cao hebben betrekking op de kosten die een chauffeur onderweg maakt. Het gaat hier om maaltijden zoals ontbijt, lunch en diner en overige consumpties. Tevens betreft het ook kleine uitgaven zoals sanitaire voorzieningen en waskosten. Deze in de cao genoemde vergoedingen kunnen onbelast gegeven worden.

Lees meer >>

Exportkredietverzekering voor risicovolle buitenlandse order

Geplaatst op 20 oktober 2016

Als u zaken doet met het buitenland, brengt dat vaak meer risico met zich mee dan bij binnenlandse afnemers. Zeker als het nieuwe klant betreft, om grotere bedragen gaat, bij langere looptijden of als u zaken doet in een politiek instabiel land. Als uw eigen verzekeraar dit risico niet kan of wil dragen, is de Exportkredietverzekering met garantstelling van de Nederlandse Staat wellicht een oplossing.

Lees meer >>

Wat eten uw kok en de bediening?

Geplaatst op 20 oktober 2016

Het is weekend en het is druk in uw horecagelegenheid. Uw personeel maakt lange dagen maar zal ook moeten eten. Vaak wordt ontbijt, lunch en diner door uw personeel gegeten vanaf de kaart of vanuit ingrediënten die in uw keuken aanwezig zijn. Wel zo makkelijk, maar weet dat niet in alle gevallen onbelast gegeten kan worden.

Lees meer >>

Plan uw investeringen voor meer aftrek

Geplaatst op 20 oktober 2016

Voor kleinschalige investeringen kunt u investeringsaftrek krijgen. Met het einde van het jaar in zicht is het van belang dat u uw investeringen goed plant, want dan krijgt u meer aftrek.

Lees meer >>

Special Miljoenennota 2017

Geplaatst op 22 september 2016

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2017 en dus ook het Belastingplan 2017. Het Belastingplan steunt op drie pijlers: het in evenwicht brengen van de koopkracht, het vereenvoudigen van het belastingstelsel en de bestrijding van ongewenst gebruik van fiscale regels. In deze special staan de belangrijkste gevolgen van de Miljoenennota.

Let wel, de aangekondigde maatregelen moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen. Dat betekent dat er nog wijzigingen kunnen worden aangebracht of dat bepaalde voorstellen toch geen doorgang vinden.

Lees meer >>

Op Koers september 2016

Geplaatst op 15 september 2016

Lees hieronder de nieuwe Op Koers

Lees meer >>

Langer kraamverlof voor partners

Geplaatst op 13 september 2016

Partners krijgen bij de geboorte van hun kind straks niet twee maar vijf dagen betaald kraamverlof. Deze uitbreiding is afgelopen vrijdag 9 september 2016 aangekondigd en moet nog wettelijk worden geregeld. De regeling kan vanaf 1 januari 2019 door het UWV worden uitgevoerd.

Lees meer >>

Richt een bv op bij onverwacht flinke winst

Geplaatst op 13 september 2016

Maakt u als ondernemer een onverwachte forse winst en heeft u nog geen bv? Dan kan het fiscaal interessant zijn om deze alsnog op te richten. De Hoge Raad heeft onlangs de mogelijkheden verruimd om dit met terugwerkende kracht te kunnen doen.

Lees meer >>

Vraag vóór 1 oktober uw buitenlandse btw 2015 terug!

Geplaatst op 13 september 2016

Heeft u als Nederlandse btw-ondernemer in 2015 in een ander EU-land btw betaald, dan kunt u deze buitenlandse btw waarschijnlijk terugvragen. Zorg wel dat u dit op tijd doet! Uw verzoek moet vóór 1 oktober 2016 bij de Belastingdienst zijn ingediend. Verzoeken na die datum worden over het algemeen niet meer in behandeling genomen.

Lees meer >>

Advieswijzer Verlofregelingen 2016

Geplaatst op 01 september 2016

In deze advieswijzer wordt nader ingegaan op de diverse verlofregelingen.

Lees meer >>

Bewaar uw administratie zeven jaar

Geplaatst op 01 september 2016

Voor ondernemers gelden wettelijke regels voor het bewaren van hun administratie. Hoofdregel is dat een ondernemer de administratie minstens zeven jaar moet bewaren, zodat de Belastingdienst binnen een redelijke termijn de rechten en verplichtingen van de onderneming kan vaststellen.

Lees meer >>

Bijtelling ondanks verbod privégebruik

Geplaatst op 01 september 2016

Ondanks een verbod op privégebruik, het wisselend gebruik door verschillende werknemers en het parkeren van de auto’s bij het kantoor van de werkgever acht het gerechtshof een naheffingsaanslag van € 85.000 en een boete van € 5.000 passend in deze situatie.

Lees meer >>

Naheffingen afdrachtverminderingen onderwijs

Geplaatst op 01 september 2016

In januari van dit jaar heeft de Hoge Raad beslist dat de afdrachtvermindering onderwijs ook van toepassing is op deelopleidingen. Inmiddels is duidelijk dat de Belastingdienst uit de uitspraak afleidt dat in dat geval wel alle beroepspraktijkvorming gevolgd moet worden. Is dat niet gebeurd, dan volgt een naheffing.

Lees meer >>

Erfgenamen voortaan beter beschermd

Geplaatst op 01 september 2016

Vanaf 1 september 2016 zijn erfgenamen beter beschermd tegen onverwachte schulden uit een erfenis. Ook de regels rondom zuivere aanvaarding zijn verduidelijkt.

Lees meer >>

Gebruik kentekenfoto’s Belastingdienst ter discussie

Geplaatst op 31 augustus 2016

Het komt regelmatig voor dat de Belastingdienst bij controle van een rittenregistratie gebruik maakt van kentekenfoto's gemaakt met ANPR-camera's (Automatic Number Plate Recognition). Het gebruik van die kentekenfoto's staat nu ter discussie.

Lees meer >>

Voorkom bijtelling voor uw bestelauto

Geplaatst op 31 augustus 2016

Heeft uw bedrijf één of meer bestelauto’s? Er zijn diverse mogelijkheden om bijtelling te voorkomen. Let wel goed op de voorwaarden!

Lees meer >>

E-facturering verplicht vanaf 1 januari 2017

Geplaatst op 31 augustus 2016

Levert uw bedrijf aan de Rijksoverheid? Per 1 januari 2017 bent u bij nieuwe inkoopovereenkomsten verplicht om uw factuur elektronisch in te dienen. De verwachting is dat gemeenten, provincies en waterschappen spoedig zullen volgen. De Europese richtlijn bepaalt dat uiterlijk eind 2018 alle aanbestedende diensten in Europa e-facturen moeten kunnen ontvangen en verwerken.

Lees meer >>

Welke modelovereenkomst moet ik gebruiken?

Geplaatst op 31 augustus 2016

Hoewel het gebruik van de VAR-verklaring sinds 1 mei vervangen is door de modelovereenkomst, heeft de Belastingdienst van de 2400 voorgelegde modelovereenkomsten slechts 200 goedgekeurd. Dit blijkt uit Kamervragen. Op de website van de Belastingdienst staat uiteraard wel een aantal algemene modelovereenkomsten die u kunt gebruiken, bijvoorbeeld de modelovereenkomst ‘geen werkgeversgezag’ en ‘vrije vervanging’. Werkt u nog niet met een modelovereenkomst, download deze dan zo snel mogelijk bij de Belastingdienst.

Lees meer >>

Verlofdagen delen tussen werknemers

Geplaatst op 31 augustus 2016

Stel uw werknemer wil zijn verlofdagen delen met zijn collega die onverwachts mantelzorg moet verlenen en zelf geen verlofmogelijkheden meer heeft. Mag dit? Het antwoord is ja, maar alleen als u akkoord bent met het delen van verlof.

Lees meer >>

Pensioen 1-2-3: zorg dat u uw werknemers informeert

Geplaatst op 31 augustus 2016

Per 1 juli 2016 zijn uitvoerders wettelijk verplicht om ‘Pensioen1-2-3’ te communiceren; een onderdeel van de nieuwe wet Pensioencommunicatie. Doelstelling van de wet is om het pensioenbewustzijn van werknemers te vergroten. Vanuit de wet is ook een belangrijke rol weggelegd voor de werkgever. Let hierop, want u kunt aansprakelijk gesteld worden voor schade als uw werknemer niet goed was geïnformeerd.

Lees meer >>

Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv in 2016

Geplaatst op 31 augustus 2016

Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk met elkaar omgaan en afspraken moeten goed zijn vastgelegd. Wie de regels in acht neemt, kan aantrekkelijk zakendoen met zijn eigen bv. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een geldlening met de bv of het ter beschikking stellen van een bedrijfspand.

Lees meer >>

Buitenlandse btw? Uiterlijk 30 september teruggaafverzoek!

Geplaatst op 31 augustus 2016

Ondernemers die in 2015 btw hebben betaald in andere EU-landen, kunnen via de Nederlandse Belastingdienst een teruggaafverzoek indienen om deze btw terug te vragen. Verzoeken om een dergelijke teruggaaf moeten uiterlijk 30 september 2016 bij de Belastingdienst ingediend zijn, anders is er geen teruggaaf van buitenlandse btw mogelijk.

Lees meer >>

Naast ondernemer ook in loondienst

Geplaatst op 22 augustus 2016

U bent een zzp’er. U heeft verschillende opdrachtgevers en loopt ondernemersrisico. Voor u is het duidelijk, u bent een echte ondernemer. Onder invloed van de berichtgeving over de verdwijning van de VAR en de onzekerheid over de modelovereenkomsten wil één van uw opdrachtgevers uw vergoeding echter aanmerken als loon uit dienstbetrekking. Maar kunt u als ondernemer wel in dienstbetrekking werkzaam zijn?

Lees meer >>

Btw verschuldigd over aanbetaling bij annulering?

Geplaatst op 22 augustus 2016

U verricht diensten waarvoor uw afnemers vooraf moeten reserveren, zoals bijvoorbeeld in de horeca een hotelkamer. Uw afnemers doen een aanbetaling die u bij annulering niet terugbetaald krijgt. Bent u over deze aanbetaling dan btw verschuldigd?

Lees meer >>

WBSO: uiterste aanvraagdatum nadert!

Geplaatst op 22 augustus 2016

Wilt u vanaf 1 oktober 2016 gebruik maken van de WBSO, wees dan op tijd met uw aanvraag. U kunt nog tot en met 31 augustus aanstaande een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Bent u zelfstandig ondernemer, dan heeft u iets langer de tijd voor uw aanvraag.

Lees meer >>

Privégebruik poolauto’s en bijtelling

Geplaatst op 11 augustus 2016

Heeft u één of meerdere auto’s geleaset die door wisselende werknemers in principe uitsluitend voor zakelijke ritten worden gebruikt? Dan is het mogelijk om deze auto’s voor privégebruik aan uw werknemers te verhuren zonder dat u een bijtelling hoeft toe te passen.

Lees meer >>

Eigen bedrijf naast uw vaste baan

Geplaatst op 11 augustus 2016

Veel starters durven de overstap vanuit een vaste baan niet zomaar te maken en kiezen eerst voor het parttime ondernemerschap. Welke aspecten moet u dan in de gaten houden?

Lees meer >>

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht 2016

Geplaatst op 11 augustus 2016

Er komt een moment dat u uw bedrijf gaat overdragen. Of dat nu is om gezondheidsredenen, uw leeftijd of als appeltje voor de dorst. Wat de reden ook is, een bedrijfsoverdracht is niet van de ene op de andere dag geregeld en vergt vaak jaren van voorbereiding. Begin dus op tijd.

Lees meer >>

Zelfinspectietool om werkstress te voorkomen

Geplaatst op 09 augustus 2016

Na de vakantieperiode hoopt u dat uw werknemers weer helemaal in balans zijn en blijven. Werkstress veroorzaakt immers verzuim, uitval en lagere productiviteit. Volgens de Arbowet bent u zelfs verplicht om werkstress te voorkomen. De Inspectie SZW controleert uw organisatie hierop.

Lees meer >>

Cultuurgiften onder vuur

Geplaatst op 09 augustus 2016

Bij giften aan culturele instellingen met een ANBI-status geldt sinds 2012 een multiplier van 25% in de IB en 50% in de Vpb. Dat wil zeggen dat particulieren die € 500 aan zo'n instelling schenken, € 625 euro als gift op hun IB-aangifte kunnen opvoeren. Bij bedrijven geldt iets vergelijkbaars: de gift die van de winst wordt afgetrokken mag met 50% worden verhoogd. Deze regeling vervalt op 1 januari 2018. Dit jaar en volgend jaar zullen dus de laatste jaren zijn waarin culturele goede doelen van het effect van de multiplier kunnen profiteren.

Lees meer >>

Pensioen 1-2-3: zorg dat u uw werknemers informeert

Geplaatst op 09 augustus 2016

Per 1 juli 2016 zijn uitvoerders wettelijk verplicht om ‘Pensioen1-2-3’ te communiceren; een onderdeel van de nieuwe wet Pensioencommunicatie. Doelstelling van de wet is om het pensioenbewustzijn van werknemers te vergroten. Vanuit de wet is ook een belangrijke rol weggelegd voor de werkgever. Let hierop, want u kunt aansprakelijk gesteld worden voor schade als uw werknemer niet goed was geïnformeerd.

Lees meer >>

Geen VAR, geen kopie ID

Geplaatst op 22 juli 2016

Nu de VAR is afgeschaft, mag u niet meer een kopie van het identiteitsbewijs van de zzp-er in de administratie op nemen. Dat mag alleen als er een wettelijke verplichting voor is, en dat is niet langer het geval.

Lees meer >>

Verhoging schenkvrijstelling

Geplaatst op 22 juli 2016

Per 1 januari 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verhoogd naar € 100.000. Is vóór 2017 al een beroep gedaan op een verhoogde schenkingsvrijstelling dan is het bedrag van de vrijstelling vanaf 2017 lager of kan zelfs helemaal geen gebruik meer worden gemaakt van de vrijstelling. De regels hieromtrent zijn complex en kunnen leiden tot onverwachte uitkomsten. Wist u bijvoorbeeld dat een schenking in 2016 in sommige gevallen er voor kan zorgen dat de vrijstelling in 2017 hoger uitpakt?

Lees meer >>

ZOMERTIP: Houd uw bedrijfsbarbecue fiscaal smakelijk

Geplaatst op 22 juli 2016

De zomervakanties komen er aan en dat is voor veel bedrijven aanleiding om af te sluiten met een barbecue. Heerlijk genieten in de zon bij het bedrijfspand of een gezellige barbecue op een externe locatie bij die leuke strandtent? Voor de fiscale behandeling maakt dit wel een verschil.

Lees meer >>

Oplossingsrichting gekozen voor pensioen in eigen beheer

Geplaatst op 22 juli 2016

Er is een lange voorbereidingsperiode aan voorafgegaan, maar nu is dan toch eindelijk gekozen voor een oplossing voor het pensioen in eigen beheer. Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) kunnen hun pensioenregeling fiscaalvriendelijk afkopen. De dga die niet kan of wil afkopen, kan overstappen naar een spaarvariant.

Lees meer >>

Btw op oninbare vorderingen

Geplaatst op 22 juli 2016

Iedereen loopt er wel eens tegenaan. Een vordering wordt niet betaald. U moet deze afboeken, maar de btw is al afgedragen. Hoe krijgt u deze terug?

Lees meer >>

Magazine " Melk van het Noorden "

Geplaatst op 27 juni 2016

Er weer een nieuw magazine " Melk van het Noorden " uit. De vierde editie alweer. Dit magazine is ontstaan door een unieke samenwerking tussen elf bedrijven die gezamenlijk de melkveesector bedienen.

In deze uitgave staan leuke artikelen over de melkveesector, waaronder een interessant interview met onze eigen agrarisch bedrijfsadviseur Arend Hoekstra over de noodzaak van het hebben van een scherp bedrijfssaldo.

Lees meer >>

Op Koers juni 2016

Geplaatst op 24 juni 2016

Lees hieronder de nieuwe Op Koers

Lees meer >>

Omscholingssubsidie voor zelfstandige

Geplaatst op 22 juni 2016

Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u zich graag laten omscholen? Dan is er goed nieuws. Sinds kort is er de tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoep. Die subsidie is er niet alleen voor de werkzoekende, maar onder voorwaarden ook voor de zelfstandige.

Lees meer >>

Geen btw over privégebruik woning vof

Geplaatst op 22 juni 2016

Een vof of maatschap is vanaf 2015 geen btw meer verschuldigd over het privégebruik van de woning. Voorwaarde is dat de vof of maatschap ten tijde van de bouw van de woning, de over de bouw verschuldigde btw volledig heeft teruggevraagd.

Lees meer >>

Buitenlandse btw? Uiterlijk 30 september teruggaafverzoek!

Geplaatst op 22 juni 2016

Ondernemers die in 2015 btw hebben betaald in andere EU-landen, kunnen via de Nederlandse Belastingdienst een teruggaafverzoek indienen om deze btw terug te vragen. Verzoeken om een dergelijke teruggaaf moeten uiterlijk 30 september 2016 bij de Belastingdienst ingediend zijn, anders is er geen teruggaaf van buitenlandse btw mogelijk.

Lees meer >>

Advieswijzer Auto: zakelijk of privé?

Geplaatst op 22 juni 2016

Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé? Het is een vraag waarmee veel ondernemers worstelen. In deze advieswijzer zetten we een aantal regels voor u op een rij, zodat u makkelijker de balans kunt opmaken.

Lees meer >>

Stakingslijfrente? Betaal vóór 1 juli!

Geplaatst op 02 juni 2016

Bent u in 2015 (gedeeltelijk) gestopt met uw onderneming, dan kunt u binnen de wettelijke maxima uw winst bij staking geheel of gedeeltelijk onbelast omzetten in een lijfrente (stakingslijfrente). Dat levert u een extra lijfrentepremieaftrek op, mits u deze premie vóór 1 juli 2016 heeft betaald.

Lees meer >>

Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2016

Geplaatst op 02 juni 2016

Waar moet u op letten bij een bedrijfsoverdracht binnen de familie? Voor familiebedrijven is continuïteit één van de belangrijkste doelstellingen. Daarnaast spelen fiscale aspecten een grote rol. De Belastingdienst kijkt bij de overdracht namelijk kritisch mee.

Het bedrijf is er voor bestaanszekerheid van de huidige generatie, de volgende generatie en liefst nog vele generaties daarna.

Lees meer >>

Extra kinderopvangtoeslag vanaf 2017

Geplaatst op 02 juni 2016

De kinderopvangtoeslag gaat in 2017 extra omhoog. Het kabinet trekt hier € 136 miljoen structureel voor uit. Ouders krijgen hierdoor vanaf volgend jaar meer vergoeding voor de opvang van hun kinderen.

Lees meer >>

Vakantiegeld dit jaar zwaarder belast?

Geplaatst op 02 juni 2016

Eind mei heeft u uw vakantiegeld gekregen. Extra salaris, waarnaar veelal reikhalzend wordt uitgezien. De belastingheffing over het vakantiegeld is dit jaar echter gewijzigd, waardoor werknemers meer of minder van hun vakantiegeld overhouden dan in voorgaande jaren. Dit heeft verschillende oorzaken en de vraag of een werknemer meer of minder netto overhoudt, hangt onder meer af van de hoogte van zijn inkomen.

Lees meer >>

Wettelijke vakantiedagen 2015 vervallen per 1 juli

Geplaatst op 02 juni 2016

Heeft uw personeel nog wettelijke vakantiedagen staan van 2015? Dan moeten zij deze vóór 1 juli 2016 opnemen. Gebeurt dit niet, dan komen ze te vervallen. Afkoop van deze dagen is niet mogelijk, tenzij een dienstverband wordt beëindigd.

Lees meer >>

Advieswijzer Verenigingen en Stichtingen 2016

Geplaatst op 24 mei 2016

Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten. Zo kunt u tijdig inspelen op veranderingen en hiermee uw voordeel doen. Een aantal belangrijke actualiteiten hebben wij daarom voor u op een rij gezet.

Lees meer >>

Factuureisen? Meld uw vestigingsadres

Geplaatst op 24 mei 2016

Op een factuur moet u uw vestigingsadres vermelden. Met alleen het postbusnummer voldoet u niet aan de factuureisen die zijn gesteld. Dit geldt voor zowel een verkoop- als inkoopfactuur.

Lees meer >>

Einde fictieve dienstbetrekking commissaris

Geplaatst op 24 mei 2016

De fictieve dienstbetrekking van de commissaris zal per 1 januari 2017 worden afgeschaft. Vanaf 1 mei aanstaande hoeft er - indien gewenst - geen loonheffing te worden ingehouden op de commissarisbeloning.

Lees meer >>

Belastingvrij schenken woning in 2017 €100.000

Geplaatst op 24 mei 2016

Vanaf volgend jaar wordt de vrijstelling in de schenkbelasting ten aanzien van de eigen woning verruimd. De verruiming betreft schenkingen die bestemd zijn om te worden aangewend voor de aankoop of verbouwing van een woning, of die bedoeld zijn om een bestaande hypotheek mee af te lossen.

Lees meer >>

Advieswijzer vakantiewoning & fiscus

Geplaatst op 10 mei 2016

Als u nadenkt over de aankoop van een vakantiewoning in Nederland, is het verstandig u eerst te laten informeren over de fiscale gevolgen die aan de aankoop en het gebruik van de vakantiewoning verbonden zijn. U krijgt te maken met inkomstenbelasting maar mogelijk ook met overdrachtsbelasting en omzetbelasting.

Of u met belastingen te maken krijgt is afhankelijk van uw (persoonlijke) omstandigheden en de wijze van gebruik van de vakantiewoning. Deze advieswijzer bevat algemene informatie en kan niet zonder meer uitsluitsel geven over uw eigen specifieke situatie. Laat u voor uw persoonlijke situatie daarom nader informeren door één van onze adviseurs.

Lees meer >>

Wees alert op btw-fraude!

Geplaatst op 25 april 2016

Ook de ondernemer die geen kwade bedoelingen heeft, kan betrokken raken bij btw-fraude door toedoen van de wederpartij. Wees daarom altijd alert.

Lees meer >>

Bedrijfsopvolgingsregeling en vastgoed-bv

Geplaatst op 25 april 2016

Is de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing bij de vererving en schenking van aandelen in een vastgoed-bv? Het belang is erg groot.

Lees meer >>

Boete van werknemer soms toch belastingvrij

Geplaatst op 25 april 2016

Belastingvrije geldboeten zijn onder de werkkostenregeling (WKR) niet mogelijk. Wettelijk is namelijk bepaald dat geldboeten niet ten laste van uw vrije ruimte mogen komen, maar individueel bij uw werknemers moeten worden belast. Voor sommige boeten is echter een uitzondering mogelijk.

Lees meer >>

Advieswijzer Succesvol financieren in 2016

Geplaatst op 19 april 2016

Alhoewel de economie aantrekt, is het voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor een financiering niet meer alleen afhankelijk van de bank. Er is een nieuwe financieringsmarkt aan het ontstaan, een markt die complementair kan zijn aan de zo vertrouwde bancaire financiering. Daarnaast biedt ook de overheid u extra financieringshulp. Wilt u meer weten? Lees dan vooral verder.

Lees meer >>

Klein pensioen: van afkoop naar waardeoverdracht

Geplaatst op 19 april 2016

Geen afkoop, maar bij baanwisseling een verplichte waardeoverdracht van kleine pensioenaanspraken. Op die manier kunnen werknemers ook met kleine pensioenen een goede oudedagsvoorziening opbouwen.

Lees meer >>

Uw nettosalaris kan deze maand tegenvallen

Geplaatst op 19 april 2016

Vanaf 1 april is de berekening van de loonheffing gewijzigd. Uw nettosalaris kan deze maand daarom tegenvallen. Het ministerie van Financiën geeft aan dat werknemers gemiddeld € 3 tot € 10 netto per maand minder overhouden dan in de maanden januari tot en met maart.

Lees meer >>

Advieswijzer Estate planning 2016

Geplaatst op 31 maart 2016

Kan uw kind een financieel ruggensteuntje goed gebruiken? Denk hierbij aan financiële steun voor studiekosten, alsmaar stijgende maandlasten, de koop van een woning of het verlies van een baan. Of misschien wil uw kind de lang gekoesterde droom van een eigen bedrijf verwezenlijken of het stokje van het familiebedrijf overnemen. Uw financiële hulp zou dat mogelijk kunnen maken! Laat u inspireren door deze advieswijzer.

Lees meer >>

In welk land moet btw worden afgedragen?

Geplaatst op 29 maart 2016

Als u diensten aan een ondernemer in een ander EU-land verricht, is er sprake van een intracommunautaire prestatie (ICP). Let hierbij op door welke partij en waar de btw moet worden afgedragen.

Lees meer >>

Advieswijzer Personeel inlenen in 2016

Geplaatst op 29 maart 2016

Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de zaken niet goed geregeld heeft.

Van inlenen is sprake als personeel dat in dienst is bij een andere ondernemer in uw onderneming onder uw leiding of toezicht werkzaamheden verricht. De andere ondernemer kan een uitzendbureau zijn, maar bijvoorbeeld ook een collega-ondernemer die zijn personeel (tijdelijk) aan u uitleent.

Blijft het personeel onder leiding en toezicht van de andere ondernemer dan is er geen sprake van inlenen maar van aannemen van werk. U kunt dan niet als inlener aansprakelijk gesteld worden, maar mogelijk krijgt u wel te maken met de ketenaansprakelijkheid.

Lees meer >>

De ondernemer en btw-aftrek op de auto

Geplaatst op 29 maart 2016

Een ondernemer koopt een nieuwe auto. Hoe zit het nu met de btw-aftrek en in het bijzonder voor het privégebruik van de auto?

Lees meer >>

Massaal bezwaar tegen box-3 heffing

Geplaatst op 29 maart 2016

Op 16 februari jl. adviseerde de advocaat-generaal de Hoge Raad inzake de vermogensheffing van box 3. Volgens de advocaat-generaal is de heffing in strijd met de eigendomsbescherming. Het fictief vaste rendement van 4 procent waarmee gerekend wordt leidt tot willekeur. “Mensen die zeer verschillende resultaten behalen op hun vermogen, betalen hetzelfde percentage belasting”, schrijft Niessen. “Wanneer dit vaste percentage belasting niet kan worden betaald uit de opbrengst van het vermogen is er sprake van een oneigenlijke ontneming.” Het advies aan de Hoge Raad, over een zaak uit 2011, is nog geen uitspraak van de Hoge Raad. Wanneer hij uitspraak doet, is nog niet bekend.

Lees meer >>

Sneller loonkostensubsidie voor arbeidsbeperkte jongere

Geplaatst op 29 maart 2016

Via de gemeente kunt u een loonkostensubsidie ontvangen wanneer u iemand in dienst neemt met een arbeidsbeperking die zelfstandig niet het volledige minimumloon kan verdienen.

Lees meer >>

Loondoorbetalingsplicht bij ziekte dga

Geplaatst op 29 maart 2016

Bent u op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam bij uw bv, dan ontstaat de situatie dat wanneer u ziek wordt, uw bv de plicht heeft om uw loon door te betalen

Lees meer >>

Handreiking voor voorgelegde overeenkomst arbeidsrelaties

Geplaatst op 29 maart 2016

Hoe beoordeelt de Belastingdienst of een voorgelegde overeenkomst arbeidsrelaties voor een opdrachtgever gevolgen heeft voor de loonheffingen? De Belastingdienst heeft hiervoor speciaal de handreiking beoordelingskader DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties) uitgebracht.

Lees meer >>

Hoe zit het met de btw als uw klant niet komt opdagen?

Geplaatst op 29 maart 2016

Op de vraag of btw verschuldigd is over betalingen bij ‘no shows’ is een uitspraak gedaan door het Europese Hof van Justitie. Mogelijk heeft dit gevolgen voor de vraag of ondernemers uit sectoren zoals hotels, restaurants en reisorganisaties (een deel van) de betaalde prijs mogen houden wanneer een particuliere klant niet komt opdagen.

Lees meer >>

Vastgoed-bv en BOR

Geplaatst op 22 maart 2016

Is de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing bij de vererving en schenking van aandelen in een vastgoed-bv? Het belang is erg groot.

Stel er is een familie-bv die een aantal panden bezit en voor langere tijd verhuurt aan derden. De Belastingdienst wijst het standpunt dat een vastgoed-bv een onderneming drijft steevast af, met als gevolg dat de BOR niet kan worden toegepast. Dit leidt in de praktijk bij het vererven en schenken van aandelen tot een discussie tussen belastingplichtigen en belastinginspecteurs en wordt uitgevochten bij de rechtbank en Hoge Raad. In diverse zaken is de Belastingdienst in cassatie gegaan. Dit betekent dat de Hoge Raad zich hier nog over zal uitspreken.

Lees meer >>

Advieswijzer Werken als zzp'er in 2016

Geplaatst op 22 maart 2016

De zzp’er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp’er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp’er zelfstandige is of in loondienst. In deze advieswijzer worden deze onderwerpen nader belicht.

Lees meer >>

Op Koers maart 2016

Geplaatst op 18 maart 2016

Lees hieronder de nieuwe Op Koers

Lees meer >>

Speerpunten aangifte inkomstenbelasting 2015!

Geplaatst op 15 maart 2016

Ieder jaar geeft de Belastingdienst aan op welke punten de aangifte inkomstenbelasting extra zal worden gecontroleerd. Zo ook dit jaar!

Lees meer >>

Advieswijzer Ondernemen in een keten

Geplaatst op 15 maart 2016

Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt als aannemer en kunt u aansprakelijk zijn voor de niet-betaalde loonheffingen van uw onderaannemers. Zorg dat u uw zaken goed heeft geregeld en beperk daarmee uw ketenaansprakelijkheid.

Lees meer >>

Meerlingenverlof gaat 1 april in

Geplaatst op 15 maart 2016

Werkneemsters die een meerling verwachten, krijgen per 1 april 2016 vier weken extra zwangerschapsverlof. Dit zogenaamde meerlingenverlof gaat dan 10 tot uiterlijk 8 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in.

Lees meer >>

Geld lenen van de bv

Geplaatst op 15 maart 2016

Leent u geld van uw bv, dan kunt u dit doen in uw hoedanigheid als werknemer of als aandeelhouder. Het is belangrijk om dit van tevoren vast te stellen, want de fiscale gevolgen zijn in beide situaties anders. We gaan hier in op de situatie dat u als werknemer van de bv leent.

Lees meer >>

Brief voor zzp'er over verdwijnen VAR

Geplaatst op 07 maart 2016

Nu de VAR verdwijnt, is er bij veel zzp'ers onzekerheid over de nieuwe regels. Staatssecretaris Wiebes van Financiën belooft daarom een brief met extra uitleg.

Lees meer >>

Duidelijkheid over dienstverband via uitzendbureau

Geplaatst op 07 maart 2016

Indien u een werknemer na drie tijdelijke contracten langer wilt behouden maar geen vast dienstverband kunt aanbieden, kunt u hem aansluitend via een uitzendbureau inhuren. Wees daarbij transparant over de voorwaarden. Bent u dit niet, dan kan de werknemer een vast dienstverband bij u claimen.

Lees meer >>

Loondoorbetalingsplicht bij ziekte dga

Geplaatst op 07 maart 2016

Bent u op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam bij uw bv, dan ontstaat de situatie dat wanneer u ziek wordt, uw bv de plicht heeft om uw loon door te betalen.

Lees meer >>

Valse e-mail over betalingsachterstand

Geplaatst op 07 maart 2016

De Belastingdienst waarschuwt dat er een valse e-mail in omloop is met als onderwerp 'Betalingsachterstand belastingaangifte 2015'. Heeft u een dergelijke e-mail ontvangen open deze dan niet en verwijder hem meteen. Alhoewel het anders lijkt, komt deze e-mail niet van de Belastingdienst!

Lees meer >>

DGA in de Pocket 2016

Geplaatst op 29 februari 2016

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer en dat vereist het nodige schakelwerk. U moet (zakelijk) handelen in het belang van uw bv, maar daarbij niet u zelf vergeten. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst als u wilt stoppen met werken.

Lees meer >>

Huizenbezitters niet de dupe van te hoge hypotheek

Geplaatst op 29 februari 2016

Door verwarring over de regels rondom energiebesparende maatregelen hebben diverse hypotheekaanbieders te hoge hypotheken verstrekt. Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft laten weten dat dit geen fiscale gevolgen heeft voor de hypotheekrenteaftrek van huizenbezitters.

Lees meer >>

WBSO en RDA melden vóór 1 april

Geplaatst op 29 februari 2016

Heeft u in 2015 innovatieve werkzaamheden verricht en gebruik gemaakt van de WBSO en mogelijk ook de RDA? Vergeet dan niet om de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven door te geven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). U heeft hiervoor nog tot 1 april aanstaande de tijd.

Lees meer >>

Transitievergoeding bij doorstart na faillissement

Geplaatst op 29 februari 2016

Een doorstartende werkgever moet er in het kader van opvolgend werkgeverschap rekening mee houden dat als hij werknemers overneemt uit een failliete boedel, ook alle dienstjaren van voor het faillissement mee overgaan. Dit heeft de kantonrechter in Arnhem begin dit jaar bepaald.

Lees meer >>

Sneller loonkostensubsidie voor arbeidsbeperkte jongere

Geplaatst op 29 februari 2016

Via de gemeente kunt u een loonkostensubsidie ontvangen wanneer u iemand in dienst neemt met een arbeidsbeperking die zelfstandig niet het volledige minimumloon kan verdienen. De subsidie dient als financiële compensatie voor de verminderde productiviteit van de werknemer. Deze loonkostensubsidie wordt uitgebreid zodat u hier straks sneller gebruik van kan maken.

Lees meer >>

Teruggaafverzoek dividendbelasting voortaan digitaal

Geplaatst op 29 februari 2016

Bent u als Nederlandse stichting of vereniging niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en wilt u Nederlandse dividendbelasting terugvragen, dan kan dit voortaan alleen nog digitaal. Daarvoor moet u zich eerst bij de Belastingdienst registreren.

Lees meer >>

Maak gebruik van uw premiekortingen

Geplaatst op 24 februari 2016

Ook in 2016 heeft u voor bepaalde werknemers misschien recht op premiekortingen. Hiermee verlaagt u de te betalen loonheffingen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een rekenhulp ontwikkeld waarmee u kunt controleren of u recht heeft op deze kortingen.

Lees meer >>

We hebben een winnaar!

Geplaatst op 23 februari 2016

Wij feliciteren Bert Haarsma van Haarsma Foodimpuls met het winnen van de prijsvraag uit de Op Koers van 17 december 2015.

Het goede antwoord was een bewaarplicht van 7 jaar voor de gewone administratie en 10 jaar voor de stukken die betrekking hebben op onroerend goed.

Uit de vele inzendingen is Bert Haarsma getrokken en de winnaar geworden van 2 toegangskaartjes voor het Rijksmuseum.

Lees meer >>

Ontslag aanzeggen tijdens vakantie

Geplaatst op 22 februari 2016

Als werkgever moet u een werknemer met een tijdelijk contract van minimaal zes maanden tijdig, dat wil zeggen minimaal een maand voor afloop van dat contract, schriftelijk laten weten of u het contract gaat verlengen of niet. Bij een verlenging moet u als werkgever ook aangeven onder welke voorwaarden de verlenging van het contract plaatsvindt.

Lees meer >>

BOX III - Maar voor hoe lang nog??

Geplaatst op 22 februari 2016

Box III, de vermogensrendementsheffing was in 2001 dé vervanging van de vermogensbelasting en de inkomsten uit vermogen. Een robuust systeem, klaar voor de 21e eeuw. Inmiddels zijn we 15 jaar verder, en wordt er geknaagd aan de stoelpoten van de heffing. Op dit moment ligt een zaak ter beoordeling bij de Hoge Raad. De adviseur van de Hoge Raad, de Advocaat-generaal (AG), is inmiddels tot de conclusie gekomen dat de rechter de belastingaanslag moet verminderen als door de heffing het vermogen lager wordt.

Lees meer >>

Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning

Geplaatst op 11 februari 2016

Vraag de btw terug

Het Europese Hof heeft bepaald dat een particulier met zonnepanelen op zijn woning kan worden aangemerkt als btw-ondernemer. Als particulier kunt u daarom de btw van uw zonnepanelen terugvragen.

In deze advieswijzer leest u hoe.

Lees meer >>

Crowdfunding? Let op de btw!

Geplaatst op 11 februari 2016

Steeds vaker proberen ondernemers middels crowdfunding aan financiering te komen voor realisatie van nieuwe ideeën. Is de ondernemer over de ontvangen crowdfundingsbijdragen btw verschuldigd? Dat is afhankelijk van de vraag of degene die de bijdrage stort een tegenprestatie, zoals een dienst of product, daarvoor ontvangt.

Lees meer >>

De (on)mogelijkheden van een eigen werkplek

Geplaatst op 11 februari 2016

Werkt u als dga wel eens of misschien wel bijna altijd vanuit huis? Een vergoeding hiervoor vanuit uw bv is dan zéér gewenst. Helaas is een belastingvrije vergoeding voor een werkruimte in de eigen woning nog maar zelden mogelijk. Dat komt door de strenge regels.

Lees meer >>

Verzekering voor arbeidsongeschiktheid niet populair onder zzp'ers

Geplaatst op 11 februari 2016

Slechts één op de vijf zzp'ers verzekert zich tegen arbeidsongeschiktheid. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek onlangs bekendgemaakt. Als zzp'er bepaalt u zelf of u zich wel of niet verzekert tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid.

Lees meer >>

Hoe de meewerkende partner te verzekeren?

Geplaatst op 11 februari 2016

Wanneer u als directeur-grootaandeelhouder niet verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen, geldt dat dan ook automatisch voor uw meewerkende partner (niet-statutair bestuurder) in de bv?

Lees meer >>

Arbeid en arbeidscontracten: ken uw rechten en verplichtingen

Geplaatst op 28 januari 2016

De regels voor arbeidscontracten zijn in 2015 drastisch gewijzigd. Aanzegverplichtingen bij tijdelijke contracten, een nieuwe ketenregeling, verbod op een proeftijd bij korte tijdelijke contracten, verbod op een concurrentiebeding in tijdelijke contracten, wijzigingen in de loondoorbetalingsverplichting bij oproepkrachten en meer rechten voor uw payrollmedewerkers. Weet u het allemaal nog? Voor iedereen die het overzicht een beetje kwijt is, nog één keer de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Lees meer >>

Update Advieswijzer Auto en fiscus 2016

Geplaatst op 28 januari 2016

Fiscaal vriendelijk rijden. Is dat nog mogelijk nu wederom de autobelastingen voor 2016 zijn aangescherpt? Het kan nog steeds, maar de voordelen worden wel steeds minder. In deze advieswijzer een blik op de fiscale toekomst van de auto.

Lees meer >>

Top 10 veranderingen in 2016

Geplaatst op 26 januari 2016

Het nieuwe jaar is begonnen en dat gaat traditiegetrouw gepaard met de nodige veranderingen. Regels wijzigen en nieuwe regels treden in werking. Daarom voor u een top 10 van veranderingen per 1 januari 2016 specifiek voor de ondernemer.

Lees meer >>

Zakelijk gebruik van de privéauto - door ons voor u uitgelicht (nr. 10 van de Top 10 veranderingen in 2016)

Geplaatst op 26 januari 2016

Gebruikt u een auto die tot uw privévermogen behoort, ook voor zakelijke doeleinden? Of gebruikt een werknemer deze auto voor zakelijke doeleinden? Dan kunt u de btw over het onderhoud en gebruik aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet. Voor zover de auto wordt gebruikt voor privédoeleinden is geen aftrek mogelijk. Hierbij geldt woon-werkverkeer voor de btw als privégebruik.

Lees meer >>

Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd aantrekkelijker

Geplaatst op 26 januari 2016

Vanaf 1 januari 2016 is het voor werkgevers aantrekkelijker om een AOW-gerechtigde werknemer in dienst te houden of te nemen.

Lees meer >>

Investeert u milieuvriendelijk?: de Belastingdienst betaalt mee

Geplaatst op 26 januari 2016

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft onlangs de Milieulijst 2016 gepubliceerd. Op deze lijst staan alle milieu-investeringen waarmee u in aanmerking komt voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de VAMIL (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen).

Lees meer >>

Oplossing pensioen in eigen beheer nabij

Geplaatst op 25 januari 2016

Oudedagssparen in eigen beheer of uitfaseren (afschaffen) van het eigenbeheerpensioen. Dit zijn de twee richtingen die staatssecretaris Wiebes van Financiën onlangs presenteerde als oplossing voor de knelpunten van het huidige pensioen in eigen beheer.

Lees meer >>

Werkkostenregeling: bent u u klaar voor de afrekening?

Geplaatst op 25 januari 2016

De werkkostenregeling is vanaf 1 januari 2015 door alle werkgevers toegepast. Inmiddels zijn we een jaar verder en volgt het eerste afrekenmoment bij de aangifte loonheffingen januari 2016. Om goed voorbereid te zijn hebben wij de regels voor de afrekening en de mogelijkheden voor een gezamenlijke concernafrekening voor u op een rij gezet.

Lees meer >>

Geen verplichte salarisverhoging voor de dga

Geplaatst op 21 januari 2016

Als dga hoort u vanuit uw bv een loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid. Dit is in een notendop de gebruikelijkloonregeling. In 2016 hoeven directeur-grootaandeelhouders (dga's) zichzelf geen verplichte salarisverhoging toe te kennen. Het minimumbedrag aan gebruikelijk loon voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang is vastgesteld op € 44.000 en daarmee gelijk aan 2015.

Lees meer >>

Let op: Meldplicht datalekken

Geplaatst op 21 januari 2016

Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken in werking getreden als onderdeel van een breder pakket aan maatregelen ter uitbreiding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Met de introductie van de meldplicht datalekken worden organisaties verplicht datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het doel van deze wet is om datalekken zoveel mogelijk tegen te gaan.

Lees meer >>

Nieuwe energiesubsidie voor particulieren en bedrijven

Geplaatst op 21 januari 2016

Vanaf 4 januari 2016 kunnen particulieren en bedrijven een tegemoetkoming aanvragen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen of pellet kachels. De subsidie is minimaal € 500.  Het precieze bedrag hangt af van het soort en de specificaties van het apparaat. Het gaat om een meerjarige subsidieregeling die tot 31 december 2020 zal lopen. Jaarlijks wordt het budget voor het daarop volgende jaar bekend gemaakt. Voor 2016 is er € 70 miljoen beschikbaar.

Lees meer >>

Download nu: Special Lonen 2016

Geplaatst op 11 januari 2016

Special Lonen 2016: een uitgebreide nieuwsbrief met alle fiscale en juridische actualiteiten op het gebied van lonen, pensioen en arbeidsrecht. Alles waar U als werkgever rekening mee moet houden in het nieuwe jaar. Een aanrader!

Lees meer >>

Nieuwe regels persoonsgegevens per 1 januari 2016

Geplaatst op 21 december 2015

Stel: uw bedrijfslaptop wordt gestolen. Vanaf 1 januari moet u dan extra alert zijn. Alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, worden met ingang van 1 januari 2016 verplicht om inbreuken op de beveiliging te melden. Het doel van deze meldplicht is het beter beschermen van persoonsgegevens. De bedragen die gemoeid zijn bij overtreding van de meldingsverplichting zijn torenhoog.

Lees meer >>

Huwelijkse voorwaarden en verrekenen

Geplaatst op 21 december 2015

Ik ben ondernemer en ben onder huwelijkse voorwaarden getrouwd omdat we het ondernemersrisico zoveel mogelijk willen beperken. We zouden daarom onze inkomsten jaarlijks moeten verrekenen, maar we hebben dat eigenlijk nooit gedaan. Wat is daarvan het risico?

Lees meer >>

Wacht met schenken voor de eigen woning

Geplaatst op 21 december 2015

Wilt u uw zoon, dochter of iemand anders een bedrag schenken voor de eigen woning, wacht dan nog even. De Eerste Kamer moet nog instemmen, maar de plannen zijn er al. Vanaf 2017 kunt u gebruikmaken van de verhoogde en verruimde vrijstelling voor een eenmalige schenking voor de eigen woning. De vrijstelling wordt dan structureel verhoogd van € 53.016 (bedrag 2016) naar € 100.000.

Lees meer >>

Nieuwe duurzame energiesubsidie

Geplaatst op 21 december 2015

Vanaf 4 januari 2016 kunnen particulieren en bedrijven een tegemoetkoming aanvragen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen of pellet kachels. De subsidie is minimaal € 500.

Lees meer >>

Nieuwe regels dga: regel uw verzekeringsplicht vóór 1 januari 2016

Geplaatst op 21 december 2015

Op 1 januari 2016 wijzigen de regels voor de verzekeringsplicht van de directeur-grootaandeelhouder. Beoordeel snel of u wel of niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

De meeste dga’s zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Maar let op: de dga moet wel statutair bestuurder zijn bij zijn bv en hij moet voldoende stemrecht hebben in de algemene vergadering. Is de dga geen statutair bestuurder, dan moet zijn verzekeringsplicht worden beoordeeld op grond van de gewone regels. En dan zal hij vaak verplicht verzekerd zijn.

Lees meer >>

Op Koers december 2015

Geplaatst op 17 december 2015

Lees hieronder de nieuwe Op Koers. 

Lees meer >>

Uitnodiging Landbouw3daagse in Sneek

Geplaatst op 15 december 2015

17, 18 en 19 december is van der Veen & Kromhout weer aanwezig op de Landbouw3daagse in Sneek. Deze beurs wordt één keer in de twee jaar georganiseerd bij de Blaauw mechanisatiebedrijven in Sneek. U bent van harte welkom!

Lees meer >>

Versoepeling sanctie aflossingsachterstand eigenwoninglening

Geplaatst op 09 december 2015

Met ingang van 1 januari 2016 wordt een aflossingsachterstand op uw eigenwoninglening niet langer definitief afgestraft. Dat is goed nieuws voor iedereen die niet in staat is om tijdig aan zijn of haar aflossingsverplichtingen te voldoen.

Lees meer >>

Nieuwe tegemoetkomingen reddingsboei voor Belastingplan 2016

Geplaatst op 09 december 2015

Het ziet er naar uit dat het Belastingplan voor 2016, met daarin de beloofde € 5 miljard lastenverlaging de eindstreep gaat halen. Na flinke onderhandelingen met onder andere D66 is er hoogstwaarschijnlijk toch voldoende steun voor het belastingplan in de Eerste Kamer.

Lees meer >>

Reminder: in vier stappen aan de slag met uw Berichtenbox

Geplaatst op 09 december 2015

De berichten over uw toeslagen worden alleen nog digitaal naar uw Berichtenbox gestuurd op MijnOverheid. Heeft u deze nog niet, activeer dan uw digitale postbus zo snel mogelijk. Vanaf 2016 zal de Belastingdienst namelijk geen toeslagen meer op papier verzenden.

Lees meer >>

Wel of geen dienstbetrekking? Belastingdienst biedt hulp

Geplaatst op 09 december 2015

Het heeft er alle schijn van dat de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) toch echt gaat verdwijnen per 1 april 2016. Bereid u hierop voor! De Belastingdienst publiceert steeds meer overeenkomsten die opdrachtgevers en opdrachtnemers kunnen gebruiken. Wilt u liever werken met een eigen overeenkomst dan moet u als opdrachtgever zelf bepalen of u loonheffingen moet inhouden en betalen. Om u hierbij te helpen heeft de Belastingdienst nu een overzicht gepubliceerd van voorbeeldbepalingen.

Lees meer >>

Belastingplannen 2016 door de Tweede Kamer

Geplaatst op 19 november 2015

Het was de afgelopen dagen spannend, maar op woensdag 18 november 2015 heeft de Tweede Kamer dan toch ingestemd met de belastingplannen voor 2016. Daarmee komt de beloofde € 5 miljard lastenverlaging een stuk dichterbij, maar ook maatregelen als de samenvoeging van de WBSO en de RDA en een aanscherping van het gebruikelijkheidscriterium in de werkkostenregeling.

Lees meer >>

Btw-gevolgen van donatie of vernietiging goederen

Geplaatst op 19 november 2015

Een btw-belastingplichtige ondernemer die zijn onverkoopbare of afgeschreven goederen doneert aan bijvoorbeeld de voedselbank, hoeft de in aftrek gebrachte btw in principe niet terug te betalen. Hetzelfde geldt als de ondernemer deze goederen vernietigt. Hebben de goederen nog waarde, dan kan in sommige gevallen echter toch een correctie op de in aftrek gebrachte btw volgen.

Lees meer >>

Kinderalimentatie? Schuld in box 3!

Geplaatst op 19 november 2015

Kinderalimentatie is sinds dit jaar geen aftrekpost meer. Bij de meeste alimentatiebetalers is dit bekend. Veel minder bekend is dat kinderalimentatie sinds 2015 toch een aftrekpost op kan leveren, namelijk in box 3. Dit is het gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad van een aantal jaren geleden.

Die uitspraak kwam erop neer dat de contante waarde van de toekomstige verplichting tot het betalen van alimentatie aftrekbaar was in box 3.

Lees meer >>

Extra tegemoetkomingen in het Belastingplan voor 2016

Geplaatst op 19 november 2015

De verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning mag worden gespreid, de energie-investeringsaftrek voor bedrijven gaat omhoog, de premie Arbeidsongeschiktheidsfonds voor werkgevers gaat omlaag en er komt meer geld beschikbaar voor ouders met kinderen. Deze en meer maatregelen stelt het kabinet voor om tegemoet te komen aan de wensen van diverse politieke partijen voor besteding van de beloofde € 5 miljard lastenverlichting. Wat u extra tegemoet kunt zien voor de komende jaren, leest u hieronder.

Lees meer >>

Bereid u voor op de wijzigingen loonheffingen in 2016

Geplaatst op 19 november 2015

Met ingang van 1 januari 2016 wijzigt weer het één en ander in de loonheffingen. De Belastingdienst heeft de belangrijkste wijzigingen in de nieuwsbrief loonheffingen 2016 gepubliceerd. Zo kunt u zich voorbereiden, maar houd er rekening mee dat de Tweede en Eerste Kamer nog moeten instemmen met een aantal maatregelen.

Lees meer >>

Oldtimer in huis? Binnenkort volgt de rekening

Geplaatst op 11 november 2015

Heeft u een oldtimer, dan kunt u een rekening tegemoet zien van de Belastingdienst voor de overgangsregeling. Is uw oldtimer jonger dan 40 jaar maar al wel op respectabele leeftijd, dan betaalt u door gebruik te maken van deze regeling aanzienlijk minder motorrijtuigenbelasting. Zoals gebruikelijk, gelden er wel voorwaarden.

Lees meer >>

Belastingvrij bijdragen aan de studie van uw kind

Geplaatst op 11 november 2015

Het leenstelsel dat per 1 september 2015 is ingegaan voor nieuwe studenten in het hoger onderwijs roept bij ouders de vraag op of zij belastingvrij kunnen bijdragen aan de studie van hun kind. Recent heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën, bij de behandeling van het Belastingplan 2016, verduidelijkt dat normaal gesproken geen schenkbelasting verschuldigd zal zijn.

Lees meer >>

Wegenbelasting voor de zéér zuinige auto

Geplaatst op 11 november 2015

Volgend jaar bent u voor uw auto met een CO2-uitstoot van 1 tot en met 50 gr/km meer belasting kwijt. U gaat dan namelijk motorrijtuigenbelasting (wegenbelasting) betalen.

Nu geldt voor een dergelijke auto nog een vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting. Vanaf 1 januari 2016 bent u de helft van het tarief voor een gewone personenauto kwijt. Dit halftarief betaalt u vanaf het eerste tijdvak in 2016.

Lees meer >>

Geef dit jaar een vrijgesteld kerstpakket

Geplaatst op 11 november 2015

Vanaf dit jaar geldt de werkkostenregeling (WKR) voor alle werkgevers. Onder de werkkostenregeling gelden andere regels voor het kerspakket dan onder de oude regeling. Dit hoeft niet per definitie ongunstig te zijn voor de werkgever. Er zijn misschien zelfs mogelijkheden om een vrijgesteld kerstpakket te geven.

Lees meer >>

Auto van de zaak kopen? Plan uw bijtelling

Geplaatst op 02 november 2015

Bent u van plan om dit jaar of volgend jaar een auto van de zaak te kopen? Let dan bij uw keuze op de CO2-uitstoot van de auto. Dat kan flink in belastingheffing schelen.

Lees meer >>

Nieuwe regels jaarrekening en jaarverslag

Geplaatst op 02 november 2015

De Eerste Kamer heeft op 29 september een wetswijziging goedgekeurd (Titel 9 BW 2). In de bepalingen is een nieuwe categorie ondernemingen opgenomen - de micro-entiteiten - die alleen een beperkte balans en resultatenrekening hoeven op te stellen. Zo’n 650.000 kleine ondernemingen kunnen volstaan met een heel beperkte jaarrekening. Het wetsvoorstel brengt de uiterste opmaaktermijn voor jaarrekeningen terug van 11 naar 10 maanden. De publicatietermijn wordt teruggebracht van 13 naar 12 maanden.

Lees meer >>

Nieuwe regels DGA: Even opletten!!

Geplaatst op 02 november 2015

Op 1 januari 2016 wijzigen de regels voor de verzekeringsplicht van de directeur-grootaandeelhouder. Wat verandert er en waar moet u op letten?

Lees meer >>

Nieuwe arbeidsregels ook voor seizoenarbeiders

Geplaatst op 02 november 2015

In de wintermaanden wordt weer veel vraag verwacht naar seizoensarbeid. Bijvoorbeeld in de horeca, bij de post en de kinderopvang. Maakt u gebruik van seizoenarbeiders? Houd u er dan rekening mee dat de nieuwe ketenregeling en de transitievergoeding per 1 juli 2015 ook van toepassing zijn op deze werknemers.

Lees meer >>

Vervallen ouderentoeslag en toeslagen

Geplaatst op 26 oktober 2015

Vanaf 2016 vervalt de extra vrijstelling voor het vermogen van ouderen. De verandering heeft mogelijk gevolgen voor uw toeslagen.

Lees meer >>

Nieuwe subsidieronde voor duurzame inzetbaarheid personeel

Geplaatst op 15 oktober 2015

Wilt u uw personeel zo fit en productief mogelijk houden? Dan kunt u een aanvraag voor de Duurzaam Inzetbaarheid subsidie indienen. Wees wel op tijd met uw aanvraag want het nieuwe aanvraagtijdvak vangt aan op 19 oktober 2015 om 9 uur en eindigt op 13 november 2015 om 17 uur.

Lees meer >>

Einde blauwe envelop

Geplaatst op 15 oktober 2015

De blauwe Belastingdienst-envelop die u met enige regelmaat op de deurmat vindt, gaat verdwijnen. In de toekomst gaat de communicatie tussen u en de Belastingdienst vrijwel volledig digitaal. Met deze digitale communicatie heeft de Eerste Kamer op dinsdag 13 oktober 2015 ingestemd.

Lees meer >>

Gaat uw voorlopige aanslag tegenvallen?

Geplaatst op 05 oktober 2015

Dat de belastingtarieven volgend jaar wat naar beneden gaan hebben de meeste mensen al gehoord. Dat dat soms niet alléén maar goed nieuws is, was niet iedereen onmiddellijk duidelijk.

Lees meer >>

Strengere regeling voor buitenlanders werkzaam in Nederland

Geplaatst op 05 oktober 2015

Bent u werkzaam in Nederland maar woonachtig in het buitenland? Dan komt u per 1 januari 2015 niet automatisch in aanmerking voor fiscale aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen.

Lees meer >>

Ruim baan voor de AOW-gerechtigde werknemer

Geplaatst op 05 oktober 2015

Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker om een AOW-gerechtigde werknemer in dienst te houden of te nemen. Een aantal drempels wordt weggehaald per 1 januari 2016.

Lees meer >>

Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft

Geplaatst op 05 oktober 2015

Er is nog geen oplossing gevonden voor de problemen met het pensioen in eigen beheer. Staatssecretaris Wiebes van Financiën ziet het liefst helemaal af van het in eigen beheer opbouwen van een pensioen voor de directeur-grootaandeelhouder (dga). Voor het bestaande eigenbeheerpensioen denkt de bewindsman aan een belastingkorting bij opname. Dit blijkt uit berichtgeving van het Financieele Dagblad.

Lees meer >>

Nieuwe regels verzekeringsplicht DGA

Geplaatst op 29 september 2015

De regels voor de bepaling van de verzekeringsplicht van statutair bestuurders van bv’s en nv’s worden vanaf 1 januari 2016 vernieuwd. Vanaf die datum moet u rekening houden met de nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder.

Lees meer >>

Vragen van leden over een eventuele afschaffing van de landbouwvrijstelling

Geplaatst op 29 september 2015

Naar aanleiding van vragen over een eventuele afschaffing van de Landbouwvrijstelling is er navraag gedaan bij het Ministerie.

Lees meer >>

Kort telefonisch uitstel van betaling voor belastingschulden

Geplaatst op 29 september 2015

Als u tijdelijk niet in staat bent om uw belastingschulden te betalen, kunt u kort telefonisch uitstel van betaling aan de Belastingdienst vragen. De Belastingdienst verleent maximaal vier maanden uitstel van betaling. Er geldt wel een aantal voorwaarden.

Lees meer >>

Minimale termijn voor WGA-overstap drie jaar

Geplaatst op 29 september 2015

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA en wilt u overstappen naar UWV dan gaat een minimale terugkeerperiode gelden van drie jaar. Pas daarna is het eigenrisicodragerschap weer mogelijk.

Lees meer >>

Prinsjesdag 2015

Geplaatst op 21 september 2015

Belastingen gaan eindelijk omlaag

Lees meer >>

Op Koers september 2015

Geplaatst op 16 september 2015

Lees hieronder de nieuwe Op Koers. 

Lees meer >>

IPad toch computer en geen telefoon

Geplaatst op 15 september 2015

Er is een einde gekomen aan de discussie of een iPad kwalificeert als communicatiemiddel of als computer. De Hoge Raad besliste afgelopen vrijdag 11 september 2015 dat een iPad valt onder de categorie 'computer en dergelijke apparatuur'.

Lees meer >>

Nieuwe verplichtingen voor werkgevers

Geplaatst op 15 september 2015

Per 1 januari 2016 krijgt u te maken met nieuwe verplichtingen. Enkele maatregelen uit de Wet aanpak Schijnconstructies treden dan in werking. Het gaat om girale betaling van het wettelijk minimumloon en een specificatie van een kostenvergoeding op de loonstrook.

Lees meer >>

Inbrengwens? Denk aan deadline 1 oktober

Geplaatst op 15 september 2015

Wilt u uw onderneming geruisloos omzetten in een bv (inbrengen) en wel met terugwerkende kracht per 1 januari 2015? Dat kan, maar dan wel met haast, want 1 oktober nadert snel.

Lees meer >>

Kan mijn bv mijn eigenwoninglening aflossen bij de bank?

Geplaatst op 27 augustus 2015

Ik heb 100% van de aandelen in een bv. De bv beschikt over een flink bedrag op de bankrekening. Daarnaast heb ik in 2011 een woning gekocht en voor € 500.000 een aflossingsvrije lening bij de bank afgesloten. De rente op deze lening bedraagt 5% en staat voor 10 jaar vast. Ik mag jaarlijks 20% van het oorspronkelijke leningsbedrag boetevrij aflossen.

Lees meer >>

Vraag uitstel van betaling bij een te verwachte teruggaaf

Geplaatst op 27 augustus 2015

Heeft u een belastingschuld, maar verwacht u binnen afzienbare tijd een teruggaaf van de Belastingdienst? Vraag dan om uitstel van betaling voor uw belastingschuld. De Belastingdienst kan dan uw belastingschuld verrekenen met de teruggaaf die u verwacht.

Lees meer >>

Begin een uitzendbureau

Geplaatst op 27 augustus 2015

Werkt uw onderneming met flexwerkers, dan bent u per 1 juli jl. gebonden aan de ketenregeling uit het nieuwe ontslagrecht: na drie arbeidsovereenkomsten in twee jaar - waarbij tussenliggende perioden van zes maanden of korter meetellen in de keten – zit u vast aan een contract voor onbepaalde tijd. Kan dat ook anders, zonder dat u de wet overtreedt? Het antwoord is: ja, met een intraconcern uitzendbureau.

Lees meer >>

Lagere transitievergoeding voor kleine werkgever

Geplaatst op 24 augustus 2015

Het is u vast niet ontgaan: vanaf 1 juli 2015 vervangt de transitievergoeding de huidige ontslagvergoeding. Op die datum treedt het nieuwe ontslagrecht uit de Wet werk en zekerheid in werking. Bent u een kleine werkgever, is uw financiële situatie niet rooskleurig en moet u daarom noodgedwongen uw werknemer ontslaan, dan bent u mogelijk een lagere en wellicht zelfs geen transitievergoeding verschuldigd. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Lees meer >>

Betere bescherming voor erfgenamen

Geplaatst op 24 augustus 2015

Wat te doen met een onverwachte schuld uit een erfenis? Die valt toch vaak rauw op het dak van de nabestaanden, die hierdoor in de financiële problemen kunnen komen. Daarom is er een nieuw wetsvoorstel ingediend om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden uit de nalatenschap. Ook de regels rondom zuivere aanvaarding worden verduidelijkt.

Lees meer >>

Einde voordeel personeelslening eigen woning

Geplaatst op 24 augustus 2015

Er komt een einde aan de nihilwaardering van het rentevoordeel van een personeelslening voor de eigen woning. Deze wordt naar alle waarschijnlijkheid afgeschaft per 1 januari 2016. Vanaf volgend jaar is het rentevoordeel gewoon belast.

Lees meer >>

Maak bezwaar tegen uw betaalverzuimboete

Geplaatst op 24 augustus 2015

Heeft u tijdelijke betalingsproblemen en bent u even niet in staat om tijdig uw omzetbelasting en loonheffingen te betalen? Dan zal de Belastingdienst u een betaalverzuimboete opleggen. Deze betaalverzuimboete kan komen te vervallen als u kort telefonisch uitstel van betaling wordt verleend.

Lees meer >>

Overheid staat garant voor uw ondernemerskrediet

Geplaatst op 17 augustus 2015

Met een beroep op de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) kunt u een lening aangaan waarbij de overheid onder voorwaarden garant staat voor een deel van het krediet.

Op deze manier kunt u bij de bank wellicht meer geld lenen dan u op basis van uw onderpand had gekregen.

Lees meer >>

Is de btw op een kassabon aftrekbaar?

Geplaatst op 17 augustus 2015

Een ondernemer die btw-plichtig is, kan de btw op zijn aankopen als voorbelasting in aftrek brengen. Voorwaarde is dat de btw is vermeld op een factuur die aan de factuureisen voldoet. Een eis is onder andere dat de NAW-gegevens van de afnemer op de factuur zijn vermeld. Op een kassabon staan over het algemeen niet de NAW-gegevens van de afnemer vermeld. Toch kan de btw op deze kassabon onder voorwaarden als voorbelasting in aftrek worden gebracht.

Lees meer >>

Huwelijkse voorwaarden en verrekenen

Geplaatst op 17 augustus 2015

Ik ben ondernemer en ben onder huwelijkse voorwaarden getrouwd omdat we het ondernemersrisico zoveel mogelijk willen beperken. We zouden daarom onze inkomsten jaarlijks moeten verrekenen, maar we hebben dat eigenlijk nooit gedaan. Wat is daarvan het risico?

Lees meer >>

Bijtelling bestelauto bij wisselend gebruik

Geplaatst op 17 augustus 2015

Ik heb in mijn bedrijf drie bestelauto’s die afwisselend door verschillende werknemers worden gebruikt. Wij zijn een servicebedrijf en de aard van ons werk brengt met zich dat de bestelauto’s wisselend worden gebruikt. Het is voor mij lastig vast te stellen aan wie de bestelauto gedurende welke periode ter beschikking is of wordt gesteld. Moet ik rekening houden met een bijtelling en hoe verwerk ik die bijtelling?

Lees meer >>

Nieuwe regels verzekeringsplicht dga

Geplaatst op 03 augustus 2015

De regels voor de bepaling van de verzekeringsplicht van statutair bestuurders van bv’s en nv’s worden vanaf 1 januari 2016 vernieuwd. Vanaf die datum moet u rekening houden met de nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder.

Lees meer >>

Wat leveren zonnepanelen mijn onderneming op?

Geplaatst op 23 juli 2015

Het is zomer, de zon schijnt en ik zie steeds meer bedrijfspanden met zonnepanelen. Ik wil ook graag mijn steentje bijdragen aan het milieu, maar ik let ook op de centen. Wat leveren zonnepanelen mij eigenlijk op?

Zonnepanelen leveren elektriciteit op die u zelf gebruikt voor uw bedrijf en waarvan u het overschot teruglevert aan het net. Het voordeel van zonnepanelen is afhankelijk van uw verbruik en uw aansluiting op het net.

Lees meer >>

Advieswijzer Werken als zzp'er

Geplaatst op 23 juli 2015

De zzp’er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp’er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp’er zelfstandige is of in loondienst. In deze advieswijzer worden deze onderwerpen nader belicht.

Zzp staat voor zelfstandige zonder personeel. Als zzp’er bent u dan ook gewoon ondernemer, maar dan zonder personeel. Veel zzp’ers hebben slechts één of enkele belangrijke opdrachtgevers. In deze situaties speelt vaak de vraag op of de zzp’er echt als zelfstandige werkt of in loondienstverband. Het zelfstandig ondernemerschap is fiscaal voordeliger, maar daar staat tegenover dat u wel zelf de risico’s voor bijvoorbeeld omzet en arbeidsongeschiktheid  moet dragen.

Lees meer >>

Is er btw verschuldigd over verzendkosten?

Geplaatst op 23 juli 2015

Stel, u verkoopt kleding online en laat uw pakketjes bezorgen door Postnl. Postnl berekent geen btw over de verzendkosten. Kunt u daarom deze verzendkosten ook zonder btw doorberekenen aan uw afnemers?

Lees meer >>

Voorkom aansprakelijkheid! Meld betalingsproblemen

Geplaatst op 23 juli 2015

Als bestuurder van een bv of nv kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de niet betaalde belastingen en premies van de bv of nv als sprake is van onbehoorlijk bestuur. Voorkom dat onbehoorlijk bestuur zonder meer wordt aangenomen door tijdig de betalingsproblemen bij de Belastingdienst te melden.

Lees meer >>

Onderneming en echtscheiding

Geplaatst op 23 juli 2015

Ik ben ondernemer en gehuwd in gemeenschap van goederen. Hoe moet mijn onderneming worden verdeeld bij een echtscheiding?

Lees meer >>

Vermogens- en inkomensplanning

Geplaatst op 18 juni 2015

U kent het vast wel van de reclame: ‘het Zwitserleven-gevoel’. Het staat voor onbezorgd genieten van het leven. Utopie of binnen handbereik? Door het in kaart brengen van uw huidige financiële positie, uw toekomstwensen, maar ook eventuele risico’s, kunt u plannen en zet u alvast een belangrijke stap in de goede richting.

Lees meer >>

Betere bescherming voor erfgenamen

Geplaatst op 18 juni 2015

Wat te doen met een onverwachte schuld uit een erfenis? Die valt toch vaak rauw op het dak van de nabestaanden, die hierdoor in de financiële problemen kunnen komen. Daarom is er een nieuw wetsvoorstel ingediend om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden uit de nalatenschap. Ook de regels rondom zuivere aanvaarding worden verduidelijkt.

Het wetsvoorstel 'Bescherming erfgenamen tegen schulden' pakt twee problemen aan:

 1. Het onbewust zuiver aanvaarden van een nalatenschap zonder weloverwogen beslissing.
 2. Het opdoemen van een onverwachte schuld uit de nalatenschap.

Lees meer >>

Einde voordeel personeelslening eigen woning

Geplaatst op 10 juni 2015

Er komt een einde aan de nihilwaardering van het rentevoordeel van een personeelslening voor de eigen woning. Deze wordt naar alle waarschijnlijkheid afgeschaft per 1 januari 2016. Vanaf volgend jaar is het rentevoordeel gewoon belast.

Lees meer >>

Oprichten bv voor hoge eenmalige bate

Geplaatst op 10 juni 2015

Heeft u een hoge eenmalige bate en wilt u daarover de belastingheffing beperken en eventueel uitstellen? Dan kunt u denken aan het oprichten van een bv, eventueel met terugwerkende kracht naar begin van dit jaar.

Lees meer >>

Rekenregels per 1 juli 2015

Geplaatst op 10 juni 2015

Hoe hoog is het bruto en het netto wettelijk minimumloon per 1 juli aanstaande, wat zijn de geldende belastingtarieven en heffingskortingen en hoe zit het met de sociale premies en uitkeringsbedragen het komende halfjaar? U vindt het antwoord op al deze vragen in de rekenregels per 1 juli 2015.

Lees meer >>

Advieswijzer ontslagrecht: nieuwe regels Wet werk en zekerheid

Geplaatst op 26 mei 2015

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid per 1 januari 2015 zijn de ontslagregels gewijzigd. Per 1 juli 2015 zullen weer nieuwe wijzigingen in werking treden. Ook gaan er andere regels gelden voor de WW. In deze advieswijzer zetten we de wijzigingen voor u op een rij.

Lees meer >>

Belastingvrij stoppen met roken

Geplaatst op 26 mei 2015

Uw werknemer wil stoppen met roken. Een initiatief dat u van harte ondersteunt. Wist u dat u onbelast een cursus stoppen met roken mag aanbieden? Dat kan echter alleen als de cursus kwalificeert als Arbo voorziening en u voldoet aan twee voorwaarden.

Lees meer >>

Lagere transitievergoeding? Houd u aan de voorwaarden!

Geplaatst op 26 mei 2015

Per 1 juli 2015 maakt de huidige ontslagvergoeding plaats voor de transitievergoeding. Dit is het gevolg van de nieuwe Wet werk en zekerheid. Zogenoemde transitie- en inzetbaarheidskosten komen in mindering op de transitievergoeding, mits voldaan wordt aan diverse voorwaarden. Die voorwaarden zijn recent opnieuw gepubliceerd en staan nu vast. Daarom zetten wij ze nogmaals voor u op een rij.

Lees meer >>

Advieswijzer Ondernemen in een keten

Geplaatst op 06 mei 2015

Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt als aannemer en kunt u aansprakelijk zijn voor de niet-betaalde loonheffingen van uw onderaannemers. Zorg dat u uw zaken goed heeft geregeld en beperk daarmee uw ketenaansprakelijkheid.

Lees meer >>

Advieswijzer zakendoen met uw eigen bv

Geplaatst op 06 mei 2015

Als directeur-grootaandeelhouder bent u in de unieke positie om zaken te doen met uw eigen bv. Partijen moeten dan wel zakelijk met elkaar omgaan en afspraken moeten goed zijn vastgelegd. Wie de regels in acht neemt, kan aantrekkelijk zakendoen met zijn eigen bv. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van een geldlening met de bv of het ter beschikking stellen van een bedrijfspand.

Lees meer >>

Minimumloon per 1 juli 2015 iets omhoog

Geplaatst op 06 mei 2015

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon gaan weer iets omhoog per 1 juli 2015. Als werkgever bent u verplicht ten minste het minimumloon aan uw werknemers uit te betalen. Ook moet u het wettelijk minimumloon vermelden op de loonstrook. Daarom alvast de bedragen per 1 juli 2015.

Lees meer >>

Modelovereenkomsten gaan VAR vervangen

Geplaatst op 28 april 2015

De Beschikking geen loonheffingen (BGL) als beoogde opvolger van de VAR-verklaring is van de baan. Er is een nieuw alternatief gevonden. De Belastingdienst gaat naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2016 werken met voorbeeldovereenkomsten. Bedrijven en zzp'ers kunnen die gebruiken en invullen. Mits in de praktijk volgens de overeenkomst wordt gewerkt, heeft een bedrijf zekerheid vooraf dat er geen loonheffingen hoeven te worden afgedragen.

Lees meer >>

Zzp-pensioen beter beschermd

Geplaatst op 28 april 2015

Moet u als zzp'er een beroep doen op de bijstand dan hoeft u uw opgebouwde pensioen niet 'op te eten'. Dit wordt geregeld in een wetsvoorstel dat binnenkort wordt ingediend. Het kabinet wil zo de pensioenopbouw voor zzp'ers verbeteren. Net zoals voor werknemers wordt uw opgebouwde pensioen beschermd voor de vermogenstoets.

Lees meer >>

WKR en de internet- en telefoonaansluiting thuis

Geplaatst op 28 april 2015

Uw werknemer werkt regelmatig vanuit huis. Mag u de internetaansluiting dan onbelast vergoeden? Ja, maar alleen als u het nodig vindt dat uw werknemer thuis werkt. De aansluiting voor de vaste telefoon is niet belastingvrij.

Lees meer >>

Lenen aan de bv: leg vast

Geplaatst op 15 april 2015

Bent u directeur-grootaandeelhouder en leent u geld aan uw bv? Zorg er dan voor dat de lening zakelijk is. Dat houdt in, dat een ander de lening ook onder dezelfde voorwaarden zou hebben verstrekt. Bij betalingsproblemen van de bv is het verlies op een zakelijke lening aftrekbaar in box 1. Met een schriftelijke geldleningsovereenkomst moet de Belastingdienst bewijzen dat de lening onzakelijk is. Leg daarom de lening vast.

Lees meer >>

Scholing en personeel

Geplaatst op 15 april 2015

Heeft u personeel in dienst dat een opleiding volgt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie praktijkleren. Deze subsidie wordt sinds 2014 verstrekt en is de vervanger van de tot en met 2013 geldende afdrachtvermindering onderwijs. De subsidieregeling kent minder doelgroepen en andere voorwaarden dan de afdrachtvermindering onderwijs. In deze advieswijzer gaan wij nader in op de mogelijkheden en voorwaarden.

Lees meer >>

Kantoor aan huis

Geplaatst op 15 april 2015

Het lijkt aantrekkelijk: wonen en werken in één pand. Maar een kantoor aan huis is lang niet altijd ook fiscaal aantrekkelijk. Er gelden heel wat regels. Zo is er onder meer een verschil in de behandeling van een kwalificerende en een niet-kwalificerende werkruimte. Daarnaast gelden er voor een ondernemer met een eenmanszaak, vof of maatschap andere regels dan voor een ondernemer met een bv. En hoe zit het eigenlijk met de btw? In deze advieswijzer komen de verschillende regels aan de orde.

Lees meer >>

Nieuwe subsidies bij aannemen werknemer

Geplaatst op 08 april 2015

Sinds kort zijn er 2 nieuwe tijdelijke subsidies mogelijk wanneer u als werkgever een werkzoekende uit Friesland in dienst neemt. Beide subsidies, de Jongerenvoucher en de Regeling Werkloosheidsbestrijding kunnen u als werkgever een mooie besparing op de loonkosten opleveren.

Lees meer >>

Magazine Melk van het Noorden

Geplaatst op 02 april 2015

Samen met de partners van “Melk van het Noorden” heeft Van der Veen & Kromhout voor de 2e keer een magazine uitgebracht voor melkveehouders. Dit magazine is ontstaan door een unieke samenwerking tussen twaalf bedrijven die gezamenlijk de melkveesector bedienen.

Lees hier de nieuwe Melk van het Noorden. 

Lees meer >>

De acht fasen van bedrijfsoverdracht

Geplaatst op 31 maart 2015

Een bedrijfsoverdracht verloopt van begin tot eind in ongeveer acht fasen. Van het in kaart brengen van de wensen tot aan de uiteindelijke verkoop.

Lees meer >>

Sneller langer doorwerken

Geplaatst op 31 maart 2015

De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 stapsgewijs versneld omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. De Tweede Kamer heeft hier 26 maart 2015 mee ingestemd. De huidige overbruggingsregeling die in 2019 zou eindigen, wordt verruimd en verlengd tot 2023.

Lees meer >>

DGA in de Pocket 2015

Geplaatst op 31 maart 2015

Auteur: Marit Muller-Van Zeijl RB, Jan Zweekhorst FB en mr. L.A. Bource - Bron: DGA in de Pocket 2015 - Publicatiedatum: 30-03-2015

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook werknemer en dat vereist het nodige schakelwerk. U moet (zakelijk) handelen in het belang van uw bv, maar daarbij niet u zelf vergeten. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst als u wilt stoppen met werken.

Lees meer >>

Definitieve streep door depotstelsel

Geplaatst op 24 maart 2015

Op 16 maart 2015 heeft de Belastingdienst bevestigd dat het depotstelsel definitief niet doorgaat. Dit is zo afgesproken met de banken. Het systeem van g-rekeningen blijft bestaan en wordt toekomstbestendig gemaakt.

Lees meer >>

De firma gaat failliet. De vennoten ook?

Geplaatst op 24 maart 2015

De vennootschap onder firma ofwel een firma is een ondernemingsvorm waarbij twee of meer personen, de vennoten, een samenwerkingsverband aangaan om onder gemeenschappelijke naam een bedrijf uit te oefenen.

De firma heeft een afgescheiden vermogen, hetgeen inhoudt dat geld en goederen die in de firma zijn gestoken afgezonderd zijn van het privévermogen van de vennoten. Een schuldeiser van de firma kan zich voor zijn vordering bij voorrang verhalen op het vermogen van de firma.

Door het afgescheiden vermogen van de firma kan de firma ook als zodanig failliet gaan. Leidt dit faillissement dan ook automatisch tot het faillissement van de vennoten in privé?

Lees meer >>

Friese energiepremie 2013-2015 voor particulieren

Geplaatst op 24 maart 2015

Woningeigenaren in de provincie Fryslân kunnen tot € 2.800,- subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen via de Friese Energiepremie. Al vanaf één energiebesparende maatregel krijgt u subsidie. Hoe meer maatregelen u laat uitvoeren, hoe hoger uw premie. Voor VvE’s en buren die samen verbouwen is er een bonus van € 250,- per adres.

Lees meer >>

Acht redenen van ontslag

Geplaatst op 24 maart 2015

Als gevolg van aanpassingen van de Wet werk en zekerheid, gaat per 1 juli 2015 het nieuwe ontslagrecht in. In plaats van 'gewichtige redenen' om een dienstverband te beëindigen, krijgt u dan te maken met een gesloten systeem van acht 'redelijke gronden' van ontslag.

Lees meer >>

Op Koers maart 2015

Geplaatst op 20 maart 2015

Lees hieronder de Op Koers

Lees meer >>

Wijziging regels kort- en langdurend zorgverlof

Geplaatst op 11 maart 2015

Per 1 juli 2015 veranderen de regels voor kortdurend en langdurend zorgverlof. Wat moet u weten?

Lees meer >>

Doe de gebruikelijklooncheck!

Geplaatst op 02 maart 2015

De gebruikelijkloonregeling voor de directeur-grootaandeelhouder (dga) is met ingang van 1 januari 2015 gewijzigd. Mocht het u ontgaan zijn, dan leest u hieronder nog een keer de gewijzigde regels. Aan de hand van twee voorbeelden kunt u vervolgens checken of u in 2015 nog steeds het correcte loon geniet.

Lees meer >>

Werkkostenregeling

Geplaatst op 16 februari 2015

Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling verplicht voor alle werkgevers. Op onze website vindt u meer informatie over de werkkostenregeling en de werkkostenscan die Van der Veen & Kromhout hier voor heeft ontwikkeld.

Lees meer >>

Op Koers december 2014

Geplaatst op 20 december 2014

Lees hieronder de Op Koers.

Lees meer >>

Magazine Melk van het Noorden

Geplaatst op 11 december 2014

Samen met de partners van “Melk van het noorden” heeft Van der Veen & Kromhout een magazine uitgebracht voor melkveehouders. Dit magazine is ontstaan door een unieke samenwerking tussen twaalf bedrijven die gezamenlijk de melkveesector bedienen.

Lees meer >>

Op Koers september 2014

Geplaatst op 08 oktober 2014

Lees hieronder de Op Koers van september 2014.

Lees meer >>

Op koers juni 2014

Geplaatst op 17 juni 2014

Download hier onze nieuwste versie van Op Koers (PDF, 5MB)

Lees meer >>

Quickscan Salarisadministratie

Geplaatst op 17 april 2014

Door verschuivingen van verantwoordelijkheden van de overheid richting de werkgevers wordt het belang van een deskundige blik op uw salarisadministratie steeds groter. Met name de risico’s en de verplichtingen in gevallen van ziekte en arbeidsongeschiktheid vragen uw aandacht. Ook de werkkostenregeling en wijzigingen in arbeidsrecht zorgen voor mogelijke kosten en risico’s voor u als werkgever.

Om u te ondersteunen bij deze materie bieden de salarisadviseurs van Van der Veen & Kromhout u de Quickscan Personeel & Salaris aan. Naast een volledige quickscan behoort ook de verkorte quickscan tot de mogelijkheden.

Quickscan verkort
Tijdens deze scan nemen wij in een dagdeel uw salarisadministratie door. Aan de hand van een gesprek en een onderzoek van uw salarisadministratie brengen wij de risico’s voor u in kaart. Dit gebeurt steekproefsgewijs aan de hand van een checklist. Uit eerdere scans is gebleken dat bij veel werkgevers mogelijkheden onbenut blijven. Door andere keuzes te maken zijn besparingen en soms zelfs forse besparingen mogelijk. Na afloop van het onderzoek koppelen wij de bevindingen naar u terug. Deze verkorte quickscan van een dagdeel voeren wij kosteloos uit.

Quickscan
Naast de verkorte Quickscan Personeel & Salaris bieden wij ook een complete quickscan aan. Deze scan wordt afhankelijk van uw wensen op maat samengesteld. Afhankelijk van uw wensen en de omvang van het personeelsbestand maken wij een offerte voor de quickscan. De quickscan bevat naast de salaris technische onderdelen ook onderwerpen als de Cao, de arbeidsovereenkomst en zorgplicht werkgever. Ook de werkkostenregeling die u uiterlijk op 1 januari 2015 moet invoeren kan deel uitmaken van de quickscan.

Heeft u belangstelling of vragen over de quickscan Personeel & Salaris? Neem contact op met Oebele Brouwer op telefoonnummer 0513-468 468 of stuur een e-mail naar obrouwer@kromhout.com

Lees meer >>

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.