Afstandsverkopen Levering van goederen aan particulieren in de EU

Geplaatst op 25 februari 2019

Bij levering van goederen aan een buitenlandse particulier of een buitenlandse organisatie die niet btw-plichtig is, is sprake van zogenaamde afstandsverkopen. Deze levering vindt in beginsel plaats in Nederland.

Het kan echter gebeuren dat u zoveel in een lidstaat verkoopt, dat u zich moet melden bij de Belastingdienst in het betreffende land. U moet daar ook btw afdragen.

Met name in België wordt momenteel streng gecontroleerd.

Hoe werkt het?

Bij levering van goederen aan een buitenlandse particulier of een buitenlandse organisatie die niet btw-plichtig is, is sprake van zogenaamde afstandsverkopen. Deze levering vindt in beginsel plaats in Nederland. Afhankelijk van de soort goederen dat u levert, bent u 9% of 21% btw verschuldigd. Vanaf het moment dat u een daarvoor vastgesteld btw-drempelbedrag overschrijdt, is de levering echter belast in het EU-land van uw afnemer. U moet zich dan aanmelden bij de Belastingdienst van dat EU-land en daar btw afdragen. Het tarief zal afhankelijk zijn van de tarieven in het betreffende EU-land.

 

Let op!
Het drempelbedrag geldt per land en dus niet per afnemer!

 

Onder het drempelbedrag

U levert regelmatig via bestellingen in uw webshop goederen aan Spaanse particulieren. Spanje heeft in 2019 een drempelbedrag van € 35.000. U levert voor € 20.000. U komt dus niet uit boven het drempelbedrag. U brengt Nederlandse btw in rekening en geeft deze aan in uw Nederlandse btw-aangifte.

 

Onder het drempelbedrag

U levert regelmatig goederen aan Spaanse particulieren. U levert voor € 20.000 aan particulieren. Een Spaanse architect bestelt voor € 100.000 goederen bij u en geeft u zijn btw-identificatienummer.

Voor de leveringen aan particulieren blijft u onder het drempelbedrag en levert u met Nederlandse btw.

Voor de levering aan de Spaanse architect stuurt u een factuur met 0% btw. Deze levering telt niet mee voor het drempelbedrag.

 

Boven het drempelbedrag

U levert in 2019 goederen aan Spaanse particulieren. Spanje heeft een drempelbedrag van € 35.000. Tot en met 4 september 2019 hebt u voor € 34.500 geleverd. U hebt hierover Nederlandse btw in rekening gebracht en deze btw in Nederland aangegeven. Op 5 september 2019 verkoopt u voor € 700 goederen aan een Spaanse particulier. U komt daarmee uit boven het Spaanse drempelbedrag van € 35.000. U brengt over deze laatste levering en alle volgende leveringen, Spaanse btw in rekening. Die btw draagt u af aan de Spaanse belastingdienst. U moet zich dan ook in Spanje laten registreren als ondernemer en daar Spaanse btw-aangifte doen.

 

Vorig jaar over het drempelbedrag heen gegaan

U hebt in 2018 voor meer dan € 35.000 aan Spaanse particulieren geleverd. U levert in 2019 voor € 20.000 aan Spaanse particulieren. De verkopen in 2019 blijven dus onder het Spaanse drempelbedrag van € 35.000. Maar, omdat u vorige jaar over de drempel heen bent gegaan, moet u ook in 2019 Spaanse btw in rekening brengen. Vanaf 2020 brengt u weer Nederlandse btw in rekening, tot het moment waarop u eventueel weer boven het Spaanse drempelbedrag uitkomt.

 

Let op!
Voor veel landen is het drempelbedrag vastgesteld op € 35.000. Er zijn echter diverse landen met een afwijkend drempelbedrag. Controleer daarom altijd het van toepassing zijnde drempelbedrag.

 

Wilt u de drempels niet in de gaten houden of is het btw-tarief in het andere EU-land lager dan in Nederland, dan wilt u wellicht meteen al buitenlandse btw in rekening brengen. Dat kan als u er voor kiest om de drempelbedragen niet toe te passen. U brengt dan vanaf het begin meteen buitenlandse btw in rekening, ook als de drempelbedragen nog niet overschreden zijn. Om dit te kunnen doen, moet u een verzoek indienen bij de Belastingdienst. De keuze geldt voor minimaal twee jaar.

 

Levering van goederen aan een particulier buiten de EU

Bij levering van goederen aan een particulier buiten de EU, is sprake van export als de goederen naar het land buiten de EU worden vervoerd. Over export bent u 0% btw verschuldigd. Voorwaarde hiervoor is wel dat u kunt aantonen dat de goederen de EU hebben verlaten. U berekent 0% btw, maar geeft deze export wel aan (tegen 0% btw) in uw btw-aangifte.

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.