1
Simon Adler, Strandpaviljoen De Marlijn Schiermonnikoog

Nieuws en Tips

Verslag Taxman on Tour

Geplaatst op 25 september 2018

Woensdag 12 september was al weer de achtste Taxman on Tour. Die avond was gereserveerd voor deel 2 van het tweeluik over vastgoed, met voor de pauze Elmer van der Kamp, advocaat bij Trip Advocaten en Notarissen die uitgebreid stilstond bij het huurrecht. En niet alleen in theoretische zin, maar met name met praktische voorbeelden over verschillende soorten huurovereenkomsten en de mate waarin partijen daarbij zaken contractueel kunnen of moeten regelen. Wat ook Elmer benadrukte was het energielabel C dat per 1 januari 2023 verplicht is. Als hier niet aan wordt voldaan, mag een kantoorruimte (mogelijk) niet worden gebruikt, in beginsel een gebrek waarvoor de verhuurder aansprakelijk is!

Lees meer >>

Wat is er veranderd in de Uitvoeringsregels Ontslag?

Geplaatst op 24 september 2018

Per 1 augustus 2018 zijn de Uitvoeringsregels Ontslag aangepast. Het gaat om aanpassingen en aanvullingen in de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen en Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Als werkgever kunt u deze uitvoeringsregels gebruiken als u meer duidelijkheid wilt over de wijze waarop het UWV een ontslagaanvraag beoordeelt.

Lees meer >>

Pas op met ombouwen bestelauto

Geplaatst op 24 september 2018

Als u als ondernemer een bestelauto koopt, hoeft u in beginsel geen BPM en minder MRB te betalen. Maar pas op met het aanbrengen van wijzigingen, want anders kunt u zomaar een fikse naheffing plus boete tegemoet zien.

Lees meer >>

Minder huurtoeslag door transitievergoeding

Geplaatst op 24 september 2018

Bij ontslag van een werknemer bestaat er in veel gevallen recht op een zogenaamde transitievergoeding. Die kan ervoor zorgen dat de betreffende werknemer minder toeslagen ontvangt. Per saldo blijkt het effect zelfs negatief te kunnen zijn.

Lees meer >>

Weet u wat de no-riskpolis inhoudt?

Geplaatst op 24 september 2018

Werkgevers blijken onvoldoende op de hoogte te zijn van het bestaan van de no-riskpolis. En als dit al wel zo is, of een sollicitant onder deze regeling valt. Dat blijkt uit een onderzoek naar de effectiviteit van de no-riskpolis.

Lees meer >>

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.