1
Hendricus Oostra, Staalbouw Nagelhout Bakhuizen

Gerechtelijke deskundige

Rol gerechtelijke deskundige doorslaggevend

In rechtszaken wordt vaak een gerechtelijke deskundige opgeroepen: een accountant die met vakkennis een kwestie op waarde kan beoordelen. De gerechtelijke deskundige weet precies welke taal in de rechtszaal gesproken wordt; hij kent de spelregels van juridische procedures. Hun doorwrochte rapporten vormen het overtuigend bewijs.

Rechtvaardige oplossingen in juridische geschillen
Wist u dat er maar heel weinig universitair geschoolde gerechtelijke deskundigen in Noord-Nederland zijn? Maar liefst twee werken er bij Van der Veen & Kromhout! In rechtszaken zijn zij het dan ook vaak die een rechtvaardig beeld van de onderzochte zaak schetsen. Zowel advocaten als rechters weten de weg naar Jozef en Romke Noordhuis te vinden.

Jozef Noordhuis, gerechtelijke deskundige bij Van der Veen & Kromhout: “Als een rechter blind kan vertrouwen op informatie, pas dan kan hij een goed oordeel vellen.”

Schakel de gerechtelijke deskundige van Van der Veen & Kromhout in bij:

  • Conflicten rondom koop en verkoop van ondernemingen
  • Conflicten rondom waarderingsvraagstukken
  • Conflicten rondom financiële verantwoordingen (jaarrekeningen)
  • Geschillen tussen aandeelhouders
  • Conflicten ten aanzien van schade
  • Echtscheidingen 

Wilt u ook vertrouwen op het recht van de deskundigste?

Neem dan contact op met Jozef of Romke Noordhuis. Of bel met een van onze onderstaande vestigingen.

Jozef Noordhuis Romke Noordhuis

Van der Veen en Kromhout

Voor ondernemers die eruit halen wat erin zit.