Blog: Wist u dat partners recht hebben op aanvullend geboorteverlof?

Is één van uw medewerkers zwanger? Dan hebben zij en haar partner recht op verlof. In vier blogs vertellen we u hoe het zit. In het vorige blog vertelden we u meer over betaald geboorteverlof. Deze keer gaat het over het aanvullend geboorteverlof.

Partner mag vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen

Vanaf 1 juli 2020 hebben partners ook recht op aanvullend geboorteverlof. Een werknemer mag vijf werkweken aan verlof opnemen aansluitend aan het geboorteverlof of verspreid. Dat moet binnen 26 weken na de geboorte van het kind. De werknemer vraag aanvullend geboorteverlof binnen vier weken na de bevalling aan. De werknemer krijgt tijdens het verlof maximaal 70% van het maximum dagloon uitbetaald. U betaalt het loon en vraagt hiervoor een uitkering aan bij het UWV.

Een nieuwe werknemer met recht op aanvullend geboorteverlof

Krijgt u een nieuwe medewerker in dienst die nog recht heeft op aanvullend geboorteverlof? Dan blijft dat recht bestaan. Ook het bedrag dat de medewerker blijft gelijk. Samen met de oud-werkgever en uw werknemer maakt u afspraken over de verdeling van de uitkering van het aanvullend geboorteverlof.

Hier moet u op letten 

 • Als werkgever betaalt u het salaris tijdens het aanvullend geboorteverlof. U ontvangt hiervoor een uitkering van het UWV.
 • In sommige cao’s zijn er afwijkende afspraken gemaakt over doorbetaling
 • Een werknemer heeft alleen na geboorteverlof recht op aanvullend geboorteverlof.

Dit regelt u met uw werknemer 

De werknemer vraagt binnen vier weken na de bevalling schriftelijk het aanvullend geboorteverlof aan. De werknemer geeft daarbij de startdatum, het aantal hele (werk)weken aanvullend geboorteverlof (minimaal één, maximaal vijf) en de verdeling van het verlof aan. De werknemer mag in principe zelf bepalen hoe het aanvullend geboorteverlof wordt verspreid. Zijn er zwaarwegende bedrijfsbelangen? Dan kunt u overleggen met uw werknemer om het aanvullend geboorteverlof anders in te plannen. Bevestig de afspraken die u hebt gemaakt aan uw werknemer.

Zo vraagt u het aanvullend geboorteverlof aan bij het UWV

 • Het aanvullend geboorteverlof meldt u aan bij het UWV via de Verzuimmelder.
 • U vraagt het geboorteverlof in een keer aan. Ook als de werknemer het verlof flexibel opneemt.
 • Vraag de uitkering aan in de periode tussen vier weken voor de start van het verlof en vier weken na het einde van het verlof.
 • U hoeft niet aan te geven hoe de werknemer het verlof spreidt. Geef het totaal aantal hele werkweken door dat de werknemer wil opnemen.
 • Blijkt dat de werknemer niet (al) het verlof heeft opgenomen? Dan vordert UWV de betaling van de uitkering terug.
 • Verandert er iets tijdens het verlof in de situatie van de werknemer? Geef dit dan door bij het UWV .
 • Aanvullend geboorteverlof duurt maximaal vijf werkweken.
 • Een werknemer mag aanvullend geboorteverlof in één keer of verspreid opnemen binnen zes maanden na de bevalling.
 • U betaalt de werknemer 70% van het salaris tijdens het verlof.
Bas Reitsma - Loonadviseur
Bas Reitsma
Loonadviseur

Bovenstaande betreft een uitleg van de spelregels rondom het aanvullend geboorteverlof. Wilt u meer weten over aanvullend geboorteverlof, hoe aanvullend geboorteverlof aan te vragen of één van de andere verlofregelingen dan kunt u contact opnemen met onze HR++ afdeling!

Contact