De wereld van HR staat nooit stil. Er zijn altijd wel nieuwe ontwikkelingen waar je op personeelsgebied rekening mee moet houden. Om het wat makkelijker te maken zal ik in deze blog een ontwikkeling meenemen waar nog niet veel aandacht in de media voor is, maar wat wel behoorlijke, financiële consequenties kan hebben. Namelijk de 30% regeling met betrekking tot de lage WW-premie vanuit de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

Doel van de WAB

In 2020 is de WAB in Nederland in werking getreden. Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. De regering wil deze kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Daarom hebben oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid gekregen. Ook is het voor werkgevers nu aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden.

Gedifferentieerde WW-premie

Eén van de onderdelen van de WAB is de gedifferentieerde WW-premie. Wanneer een werknemer een schriftelijk contract heeft voor onbepaalde tijd met een vast aantal werkuren per week, dan mag de lage WW-premie toegepast worden. Dit betreft een premiepercentage van 2,70% in 2022. Wanneer de werknemer een contract voor bepaalde tijd heeft of een oproepkracht is, dan dient de werkgever de hoge WW-premie te betalen. Het gaat dan om een premiepercentage van 7,70% in 2022. Hiermee wordt het vast in dienst nemen van personeel, met een voorspelbaar en vast aantal werkuren per week, financieel gestimuleerd.

Herziening lage WW-premie

Eén van de voorwaarden om deze lage WW-premie te mogen hanteren, is dat de werknemer met een vast arbeidscontract voor gemiddeld minder dan 35 uur per week, op jaarbasis niet meer dan 30% aan uren verloond mag krijgen dan het aantal uren waarvoor hij een arbeidscontract heeft. Is deze afwijking meer dan 30%, dan dient de lage WW-premie over het gehele jaar herzien te worden naar de hoge WW-premie.

Stel een werknemer heeft een vast arbeidscontract van 24 uur per week. Op jaarbasis is dit 24 uur x 52 weken = 1.248 uur. Deze werknemer werkt regelmatig extra uren en daardoor is er op jaarbasis 1.664 uur daadwerkelijk gewerkt. Aangezien het hier om een overschrijding van 33,33% gaat, dient de lage WW-premie over het hele jaar herzien te worden. Dit betekent dat over het hele jaar alsnog de hoge WW-premie betaald moet worden. Het gaat dan om een premiestijging van 5%, wat behoorlijk in de euro’s kan lopen.

Gedurende het jaar het aantal verloonde uren monitoren

Het is dan ook raadzaam om gedurende het jaar in de gaten te houden of een werknemer met een vast contract en minder dan 35 contracturen per week, geen grotere afwijking dan 30% op jaarbasis lijkt te krijgen. Mocht dit wel deze kant op lijken te gaan, dan is het een interessante overweging om het arbeidscontract met wederzijdse instemming aan te passen en het aantal uren per week te verhogen. Zeker als het extra werken door de betreffende werknemer een structurele aangelegenheid lijkt te zijn.

Eert Hans de Vries - Teamleider HR++ / HR-adviseur
Eert Hans de Vries
Teamleider HR++ / HR-adviseur

Neem gerust contact met mij op!
Bent u benieuwd of dit ook voor uw werknemers van toepassing is? Neem hiervoor gerust contact met mij op via 0513 – 468 468 of via [email protected].