De wereld van HR staat nooit stil. Er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen waar je op personeelsgebied rekening mee moet houden. We houden je graag op de hoogte! In deze blog vertel ik je meer over de 30% regeling voor de lage WW-premie in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze regeling is misschien niet zo bekend, maar kan wel behoorlijke financiële consequenties hebben.

Doel van de WAB

In 2020 is de WAB in Nederland in werking getreden. Werknemers met een vast contract hebben vaak betere arbeidsvoorwaarden en meer rechten dan flexibele werknemers. De regering wil deze kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten kleiner maken. Daarom hebben oproepkrachten en payrollwerknemers meer zekerheid gekregen. Ook is het voor werkgevers nu aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden.

Gedifferentieerde WW-premie

Eén van de onderdelen van de WAB is de gedifferentieerde WW-premie. Wanneer een werknemer een schriftelijk contract heeft voor onbepaalde tijd met een vast aantal werkuren per week, dan mag de werkgever de lage WW-premie toepassen. In 2023 is dat 2,64%. Wanneer de werknemer een contract voor bepaalde tijd heeft of een oproepkracht is, dan betaalt de werkgever de hoge WW-premie. Het gaat dan om 7,64% in 2023. Hiermee wordt het vast in dienst nemen van medewerkers met vaste werkuren financieel gestimuleerd.

Herziening lage WW-premie

Een werkgever mag de lage WW-premie alleen toepassen als de werknemer een vast contract heeft. Bij medewerkers die 35 uur of minder per week werken is de 30% regeling van toepassing. Krijgt de werknemer per jaar meer dan 30% boven op de contracturen verloond dan moet de hoge WW-premie achteraf worden toegepast.

Een voorbeeld: Een werknemer heeft een vast arbeidscontract van 24 uur per week. Op jaarbasis is dit 24 uur x 52 weken = 1.248 uur. Deze werknemer werkt regelmatig extra uren, op jaarbasis komt hij uit op 1.664 uur. De werkgever moet alsnog de hoge WW-premie betalen. Het gaat dan om een premiestijging van 5%, wat behoorlijk in de euro’s kan lopen.

Gedurende het jaar het aantal verloonde uren monitoren

Het is dan ook raadzaam om gedurende het jaar in de gaten te houden of een werknemer met een vast contract en minder dan 35 contracturen per week, niet meer dan 30% extra betaald krijgt. Mocht het wel die kant opgaan, dan is het een interessante overweging om het arbeidscontract met wederzijdse instemming aan te passen en het aantal uren per week te verhogen. Zeker als het extra werken een structurele aangelegenheid lijkt te zijn.

Op dit moment ligt er een voorstel bij de Tweede Kamer om deze regeling aan te passen van “minder dan 35 contracturen” naar “meer dan 30 contracturen” per week. Voor de werkgever betekent dat minder risico op een overschrijding en zo minder kans op een herziening van het WW-tarief voor de werknemer.

Eert Hans de Vries - Teamleider HR++/ HR-adviseur
Eert Hans de Vries
Teamleider HR++/ HR-adviseur

Neem gerust contact met ons op!
Bent u benieuwd of dit ook voor uw werknemers van toepassing is? Neem hiervoor gerust contact op met uw vaste contactpersoon voor de salarisverwerking of via [email protected]