Vanaf 1 augustus 2022 mag u als werkgever niet langer een verbod op nevenwerkzaamheden opnemen in een arbeidsovereenkomst. Deze beslissing komt voort uit een Europese richtlijn die al in 2019 is opgesteld. In dit artikel vertellen we u er meer over.

Meer transparantie

De richtlijn is opgesteld om werknemers meer transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bieden. Daarnaast heeft de werkgever hiermee geen zeggenschap meer over de activiteiten van de werknemer in zijn vrije tijd.

Uitzondering op de regel

Deze regel kent één uitzondering:  als u kunt aantonen dat er sprake is van ‘objectieve criteria’, dan mag u een beperkt nevenwerkzaamhedenbeding in het contract opnemen. In de praktijk zal dat vrij lastig zijn. De werkgever moet namelijk bewijzen dat het verbod nodig is. Bijvoorbeeld ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemer of ter bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie. Ook kan een verbod op nevenwerkzaamheden gegrond zijn wanneer een ander wettelijk voorschrift wordt overschreden, bijvoorbeeld de Arbeidstijdenwet.

Nevenwerkzaamhedenbeding is niet hetzelfde als concurrentiebeding

Verwar nevenwerkzaamhedenbeding niet met het concurrentiebeding. Een werknemer mag in zijn eigen tijd geen werkzaamheden verrichten die een nadelig effect hebben voor de werkgever. Daar gaat het concurrentiebeding over.

Bestaande arbeidsovereenkomsten niet aangepast

Hoewel deze nieuwe regeling vanaf 1 augustus 2022 geldt, hoeft u de bestaande arbeidsovereenkomsten niet aan te passen. Doet zich een concrete situatie voor waarbij u vindt dat de werknemer een nevenactiviteit niet mag uitvoeren? Dan moet u aantonen op welke grond u dat claimt.

Kansen voor werknemers en werkgevers

De nieuwe wetgeving biedt zowel werknemers als werkgevers kansen. Zo is het voor een werknemer makkelijker om te kiezen voor twee parttimebanen in plaats van een fulltimebaan. Voor de werkgever is het prettig dat hij een goede kandidaat niet misloopt vanwege een nevenwerkzaamhedenbeding.

  • Vanaf 1 augustus 2022 mag u geen verbod op nevenwerkzaamheden opnemen in een arbeidsovereenkomst.
  • Er is één uitzondering: als er sprake is van ‘objectieve criteria’.
  • Verwar het nevenwerkzaamhedenbeding niet met het concurrentiebeding.
Dinanda Krahwinkel - Salarisadministrateur
Dinanda Krahwinkel
Salarisadministrateur

Heeft u vragen over deze nieuwe regels en hoe u die toepast als werkgever? We staan voor u klaar! Neem contact op met uw vaste contactpersoon voor de salarisverwerking of stuur een e-mail met vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en telefoonnummer naar [email protected].