Minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft op 3 april 2023 een pakket samenhangende maatregelen voor de arbeidsmarkt aan de Tweede Kamer gestuurd. In dit pakket staat een aantal grote wijzigingen. Denk bijvoorbeeld aan het verdwijnen van oproepcontracten. Wij bespreken hier de plannen van de regering, zodat u weet wat u kunt verwachten.

Oproepcontracten verdwijnen

Oproepcontracten en min-maxcontracten verdwijnen bij invoer van deze wet. In plaats hiervan komt een ‘basiscontract’. Elke werknemer krijgt een arbeidsovereenkomst met een minimaal aantal uren. De werkgever mag de werknemer daarnaast extra oproepen tot een maximum van 30% van het aantal uren in het contract. Wanneer u een werknemer hebt met een contract voor 15 uur per week, mag u de werknemer maar 4 uur extra per week oproepen.

Voor scholieren en studenten, contracten met een jaarurennorm en voor specifieke seizoen functies, geldt een uitzondering.

Herziening WW-premie bij overwerk

We schreven eerder al een blog over de 30%-regeling voor de lage WW-premie. Het kabinet  wil deze herzieningsregel voor de WW-premie iets versoepelen. Momenteel geldt voor vaste contracten van minimaal 35 uur per week een uitzondering. Die grens wordt aangepast naar ‘meer dan 30 uur per week’. Hierdoor loopt de werkgever minder risico op een herziening.

Tussenpoos in ketenregeling verdwijnt

Om ervoor te zorgen dat tijdelijke contracten alleen worden aangegaan voor tijdelijk werk, schrapt de regering de onderbrekingstermijn die geldt voor tijdelijke contracten (6 maanden). In plaats daarvan wil het kabinet een ‘administratieve vervaltermijn’ van 5 jaar hanteren. Dit betekent dat de keten van tijdelijke contracten opnieuw begint wanneer er tussen twee arbeidsovereenkomsten minimaal een periode van vijf jaar of langer zit. Het is bovendien niet langer mogelijk om in de cao een afwijkende ketenregeling op te nemen.

Deze langere onderbrekingstermijn geldt ook voor uitzendkrachten. Voor studenten en scholieren blijft de onderbrekingstermijn zes maanden. Voor seizoenswerk blijft het ook zes maanden.

Als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat “ten hoogste 9 maanden per jaar kan worden verricht”, mag de tussenperiode worden verkort tot 3 maanden. Dit moet wel in de cao staan.

Het blijft wel mogelijk maximaal drie tijdelijke contracten binnen drie jaar bij dezelfde werkgever af te sluiten.

Fasen uitzendcontract worden korter

Fase A van uitzendkrachten wordt ingekort van 78 naar 52 werkweken. Daarnaast wordt melding gemaakt dat zij ‘eerder het recht op een vast contract verwerven’. Hoe precies geeft de regering nu nog niet aan. In een eerdere Kamerbrief was voorgesteld ‘fase B’ te verkorten van 3 naar 2 jaar.

Tot slot is voorgesteld om ook bij uitzenden (in zowel fase A als fase B) de onderbrekingstermijn te laten vervallen, behalve voor scholieren en studenten.

Sneller vervanging bij langdurige ziekte

Werkgevers met maximaal 100 werknemers kunnen voortaan al na één ziektejaar van een werknemer duidelijkheid krijgen over de mogelijkheid van duurzame vervanging. Werkgever en werknemer kunnen gezamenlijk vaststellen dat re-integratie intern (‘eerste spoor’ re-integratie) niet meer ‘in de rede ligt’. Zijn ze het daar niet met elkaar over eens, dan moet de werkgever het UWV vragen om een beoordeling.

Inventariseer de contractvormen binnen uw onderneming

De komende tijd werkt de regering de plannen verder uit. Voor de zomer worden wetsvoorstellen aangeboden ter consultatie. In het voorjaar van 2024 gaan de plannen naar de Tweede Kamer. Het is nog niet bekend vanaf wanneer de veranderingen ingaan. We raden u aan om alvast te inventariseren welke contractvormen u heeft in uw onderneming en te bekijken wat deze regeringsplannen mogelijk hiervoor betekenen.

++ Oproepcontracten verdwijnen. Voortaan een ‘basiscontract’ met een minimaal aantal uren.

++ De 30% regeling wordt herzien. Gunstig voor u als werkgever!

++ De tussenpoos in de ketenregeling gaat van 6 maanden naar 5 jaar.

++ Contracten voor uitzendkrachten worden meer gelijk getrokken met een reguliere arbeidsovereenkomst.

Bas Reitsma - Loonadviseur
Bas Reitsma
Loonadviseur

Zoekt u hierover advies? Of  wilt u meer informatie over de mogelijkheden en wet- en regelgeving? Onze HR++ collega’s bij Van der Veen en Kromhout praten u graag bij!