Blog: Jonge ouders hebben recht op betaald en onbetaald ouderschapsverlof

Werknemers met kinderen hebben recht op verlof. In vier blogs vertellen we u meer over de verschillende soorten van verlof rondom een zwangerschap.
Deze blog staat in het teken van betaald en onbetaald ouderschapsverlof. We zetten voor u op een rijtje hoe ouderschapsverlof in Nederland is geregeld.

Kinderen jongeren dan acht jaar? Recht op ouderschapsverlof!

Om ouderschapstaken goed te kunnen combineren met betaald werk, hebben ouders van kinderen jonger dan acht jaar recht op ouderschapsverlof. Beide ouders hebben recht op in totaal 26 werkweken aan ouderschapsverlof per kind. Werkt iemand bijvoorbeeld drie dagen, dan heeft diegene recht op 26 x 3 dagen. Sinds augustus 2022 gaat het deels om betaald en deels om onbetaald ouderschapsverlof.

Maximaal negen werkweken betaald ouderschapsverlof

In het eerste levensjaar van het kind, kunnen ouders maximaal negen werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen. Zij krijgen 70% van het (maximum) dagloon betaald tijdens het verlof. Je vraagt het betaald ouderschapsverlof aan via het UWV.

Onbetaald ouderschapsverlof tot een kind acht jaar is

Voor de resterende zeventien weken, kan de werknemer onbetaald ouderschapsverlof aanvragen. Dit kan totdat een kind acht jaar is geworden. Als werkgever hoeft u dit verlof niet aan te vragen bij het UWV.

Belangrijke aandachtspunten

De werknemer blijft tijdens het ouderschapsverlof recht houden op de eigen uren van vóór de start van het verlof.

 • Medewerkers mogen ouderschapsverlof gespreid opnemen. Mochten er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn, dan kunt u met uw werknemer overleggen over een andere planning. U mag dit niet afdwingen. Probeer dus in goed overleg afspraken te maken.
 • Controleer wat er in de cao staat over doorbetalen van de pensioenpremie tijdens verlof. Het kan zijn dat de werknemer geen pensioen opbouwt over de uren ouderschapsverlof.

Dit moet de werknemer regelen

 • Werknemers vragen minimaal twee maanden voor hun eerste verlofdag het ouderschapsverlof aan. Daarbij geeft de werknemer de start, de periode, het aantal uren per week en de spreiding van het verlof aan.
 • Wil de werknemer het ouderschapsverlof onderbreken? Dan moet de medewerker dat doorgeven aan de werkgever. Als werkgever moet u binnen vier weken reageren op dit verzoek.

Zo vraagt u betaald ouderschapsverlof voor uw medewerker aan

 • Vraag de uitkering betaald ouderschapsverlof voor de werknemer aan bij het UWV via de Verzuimmelder. De uitkering is een WAZO-uitkering. U vraagt deze uitkering achteraf aan: op zijn vroegst nadat de werknemer minstens één keer het aantal werkuren per week heeft opgenomen.
 • U kunt de uitkering alleen aanvragen voor hele werkweken tot maximaal negen hele weken.
 • Bevestig aan uw werknemer wat jullie samen hebben afgesproken over (betaald) ouderschapsverlof.
 • U kunt maximaal drie keer betaald ouderschapsverlof voor een medewerker aanvragen bij het UWV.
 • Neemt de medewerker het aangevraagde verlof niet allemaal op? Dan kan het zijn dat UWV de betaling terugvordert.
 • Jonge ouders hebben in totaal recht op 26 werkweken ouderschapsverlof.
 • In het eerste levensjaar van hun kind, mogen ouders maximaal negen weken betaald ouderschapsverlof opnemen. Werknemers krijgen dan 70% van hun salaris.
 • Daarna hebben ouders totdat hun kind acht jaar wordt, nog recht op 17 weken onbetaald ouderschapsverlof.
 • Alleen het betaalde ouderschapsverlof vraagt u aan bij het UWV.
 • Een werknemer mag ouderschapsverlof in één keer of verspreid opnemen.
Johan van der Velde - Salarisadministrateur
Johan van der Velde
Salarisadministrateur

Heeft u vragen over (betaald) ouderschapsverlof? De medewerkers van onze HR++ afdeling helpen u graag om u hierin te adviseren!

Contact